Citát

Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný.

Chalíl Džibrán

Poslední komentáře

Na okraj

Trpíte migrénami?
Zvyšte denní příjem vápníku a hořčíku (ženy potřebují 1 500 mg vápníku denně!), používejte kopretinu řimbabu jak vnitřně, tak zevně k potírání čela a spánků a vězte, že bolest hlavy je potlačovaný sex.
Migréna = orgasmus v hlavě.

On-line kurzy

Oproti webinářům jsou on-line kurzy většinou delší (3 - 4 hodiny) nebo i několikadílné soubory přednášek a lekcí, jinak fungující stejně jako webináře. Účelem bývá předat nějaké vědomosti a proto bývají většinou zpoplatněné.

Kurzy bývají doplněny různými anketami a cvičeními, testy, videoprezentacemi a pod. V průběhu akce mají účastníci prostor pro dotazy prostřednictvím chatu nebo se mohou přímo dotazovat za použití sluchátek a mikrofonu.

Kurzy o zdraví, diagnostice, numerolodii, apod.
Kurz základů numerologie

I. a II. díl, každý díl 4 hodiny
Lektor: Mgr. M. Matoušová, I. Matouš
Datum narození hraje v našem životě významnou roli. Jaké přednosti, schopnosti a naopak jaké výzvy jsme si vybrali pro náš současný život? Ve zdraví, ve vztazích, v rodinných, pacovních i společenských záležitostech. Jak nám čísla mohou pomoci pochopit vztahy s partnery, dětmi, rodiči? K čemu máme jaké zdravotní předpoklady? Atd...
V tomto dvoudílném kurzu se budeme věnovat základním tématům numerologie, je tedy určený spíše pro začátečníky.
Kurz probíhá na pokračování ve dvou částech.

Cena 4000,- za oba díly
Záznam Není
   
Kurz základů pohledové diagnostiky

I. a II. díl, každý díl 4 hodiny
Lektor: Mgr. M. Matoušová, I. Matouš
Tělo neumí lhát - poskytuje nám tolik informací, že záleží jen na nás, zda je dokážeme rozklíčovat, spojit a najít řešení. Naučme se používat těchto displejů a naučme se jednoduše diagnostikovat a pak pomáhat sobě i druhým.
Kurz probíhá na pokračování ve dvou částech.

Cena 4000,- za oba díly
Záznam ano
   
Kurzy o materiálním zajištění (o práci, penězích, apod.)
• Kurz obchodních dovedností ve spotřebitelských sítích
Kurzy o lásce, vztazích, mravních, duchovních a podobných záležitostech
O lásce a vztazích I.

4 hodiny
Lektor: Ivan Matouš
Tím, kým jsme (a kým nejsme), jsme jedině díky našim vztahům! Kráčíme životem a dříve či později se začínáme ptát na smysl, důvody a příčiny událostí, které prožíváme. Ptáme se, proč potkáváme právě takové lidi, proč zažíváme takové situace a jak se k nim postavit, jak je pochopit. Ptáme se kdo jsme a jaký je smysl našeho života...
Témata I. dílu:
Láska a vztah k sobě
Láska a vztah k partnerovi
Láska a vztah k rodičům a dětem
Láska a vztah k "ostatním" lidem
Láska a vztah k Univerzu (Bohu, Přírodě... jak kdo chce) a jaký je tedy smysl našeho života

Cena 2000,-
Záznam
posledního
ano
   
O lásce a vztazích II.

4 hodiny
Lektor: Ivan Matouš
Navážeme na I. díl a půjdeme k trochu "širšímu" okruhu vztahů...
Témata II. dílu:
Láska a vztah k práci, penězům a podobným "přízemnostem"
Význam "kolektivního vědomí" na náš život
Jak se postavit k tzv. "dobrým mravům" a také k sexualitě?
Význam vztahů v novém tisíciletí - věku komunikace

Cena 2000,-
Záznam
posledního
ano