Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Dle českého právního řádu:

Publikování a šíření článků na empatia cz řídí zejména Článkem 17, Usnesení č. 2/1993 Sb. – Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

Citát

Život je místem pro naplnění lidských snů.

M. Hrabica

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že k udržení odpovídající hladiny vitamínu E v krvi je zapotřebí zinek?

Chci ti rozsvítit světlo a rozbít sklo!

Projekt Žena je láska se šíří jako lavina, ženy se probouzejí a touží najít a žít své skutečné ženství. 

KRUH Žena je láska je prostor, kde se dějí neuvěřitelné zázraky. 

Když žena pochopí, že žít vědomé pasivní ženství není žádné ponižování a podřizování se muži, žádná ztráta vlastní sebehodnoty a sebelásky, ale NAOPAK, změna v partnerství začíná být vidět tak brzy, že je z toho totálně v šoku. Nikdy by nevěřila, že tohle se může stát... 

Ctím ženy a vím o jejich hodnotě a má vize je probudit v nich tu skutečnou sílu, kterou mají - skrze vztahy změnit svět.

Ctím muže a vím o jejich schopnosti podporovat ženu v tomto důležitém a nepředatelném poslání. Muži touží nosit své ženy na rukou a uvnitř bytostně cítí, že je to nejdůležitější činnost, kterou musí v životě dělat.

Učím ženy, jak to muži prostě jen dovolit...

Přidej se do KRUHU, podívej se na videa V co věřím a videa Vaše cesty

Neměj strach rozbít sklo, rozsvítit světlo a vyjít ven. Z toho, co znáš, ale víš, že ti to neslouží ke štěstí.

Neboj se vykročit ven, neboj se změny, neboj se létat. Nebudeš padat a nic se ti nestane.

Nebudeš v tom sama.

Jsem tam já a tisíce dalších žen

KRUH Žena je láska

DĚKUJU TI ♥︎

s láskou Miluška

(český text je pod videem)

Dělám piruety ve tmě
Skrz sebe vidím hvězdy
Unavené mechanické srdce
Bije dokud píseň nezmizí

Někdo rozsviťte světlo
Jsem zmrazená strachem ve mně
Někdo mě oživte
a rozbijte mě
Tak mě odsřihni z té linie
Závrativou, nekonečně se točící
Někdo mě oživte
a rozbijte mě!

Rozbij mě!
Někdo mě oživte
a rozbijte mě!

Kdyby jen strojek v hodinách mohl promluvit
Nebyla bych tak sama
Spálili jsme každý magnet a pružinu
a točíme se do neznáma

Někdo rozsviťte světlo
Jsem zmrazená strachem ve mně
Někdo mě oživte
a rozbijte mě
Tak mě odsřihni z té linie
Závrativou, nekonečně se točící
Někdo mě oživte
a rozbijte mě!

Rozbij mě!
Někdo mě oživte
a rozbijte mě!

Jestli rozbiju sklo, budu muset letět
Není nikdo kdo mě chytne jestli začnu padat
Bojím se změny,dny zůstávají stejné
Svět se točí ale jen v šedé
Jestli rozbiju sklo, budu muset letět
Není nikdo kdo mě chytne jestli začnu padat
Bojím se změny,dny zůstávají stejné
Svět se točí ale jen v šedé
(Jen...)

Někdo rozsviťte světlo
Jsem zmrazená strachem ve mně
Někdo mě oživte
a rozbijte mě
Tak mě odsřihni z té linie
Závrativou, nekonečně se točící
Někdo mě oživte
a rozbijte mě!

Rozbij mě!
Někdo mě oživte
a rozbijte mě!