Výukové programy naší Akademie celostního zdraví

Radovat se je láska

Citát

Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.

S. Freud

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že vitamín C není účinný jenom proti chřipce?
Jeho účinky na lidský organismus jsou velmi široké. Například zdravá pokožka, kosti, šlachy, chrupavky, vazy, cévy, dásně, zuby, výroba energie, růst, odolnost proti infekcím, hojení ran, vstřebávání železa, kontrola hladiny cholesterolu v krvi, atd.

Odkazy

Fluor - potřebný nebo nebezpečný?

Jednou z nezbytných látek pro život je fluor. 

Potřebujeme ho pro zdravé kosti a zuby. Je to ale prvek, který potřebujeme do organismu doplňovat nebo nám stačí ho získávat přirozeně ze stravy a vody? Nebo ho máme dokonce přebytek? A že snad takový přebytek, že by nám mohl škodit?

Fluoridy v prevenci zubního kazu

Rozsáhlé reklamy výrobců zubních past přesvědčují veřejnost ve všech vyspělých zemích světa o tom, že fluorid je nezbytný pro ochranu chrupu. O důležitosti fluoru pro prevenci zubních kazů již u malých kojenců nás přesvědčují i dětští lékaři a zubaři. Ale to opravdu tak? Není to zase lež, která je  nám z určitých důvodů podsouvána?

Dlouhodobý příjem fluoridů je zdraví nebezpečný

Vědecké studie prokazují, že dlouhodobý příjem fluoridů přesahující jedem miligram denně může ovlivnit vývoj mozku, mentální aktivitu, inteligenci a vznik psychiatrických onemocnění. Dlouhodobý příjem fluoridů může být příčinou řady závažných onemocnění.

Švédský fyziolog Kai Roholm již v roce 1937 upozornil na zdravotní a mentální problémy zaměstnanců továren na výrobu hliníku, kde se vyskytuje gluorovodík a fluorid ve zvýšené koncentraci. U těchto lidí se projevil výrazný pokles mentální aktivity, oslabení paměti, neschopnost koordinace myšlenek a snížení schopnosti psát. Uvedené symptomy se zhoršovaly s věkem, a to i mnoho let po odchodu z továrny.

Fluorid jako produkt zbrojení

Minerály obsahující fluor, zejména fluorit, se staly strategickým materiálem v době druhé světové války i v poválečném rozvoji průmyslu. Průmyslové společnosti spotřebovávaly každý rok tisíce tun fluoritu k přípravě obohaceného uranu.

Po skončení války prováděla v USA nové pokusy s působením fluoridů především vojenská chemická služba. Studie z tohoto bdobí byly před zveřejněním výrazně cenzurované Atomovou komisí z důvodů státní bezpečnosti a byly vyškrnuty veškeré nálezy nežádoucích účinků. Prokázání škodlivých účinků by totiž ohrozilo další rozvoj nukleárních  zbraní, a to si nemohla americká armáda dovolit.

Neurotoxické účinky fluoridů u dětí

Obavy před vlivem fluoridů na vyvíjející se dětský mozek vyjádřil v 70. letech minulého století i nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 2000, švédský profesor neurofarmakologie Arvin Carlson, který usiloval o zrušení fluoridace pitné vody ve Švédsku. Potvrzení jeho obav přinesly teprve nedávné studie. Studie o vlivu fluoridů na poškození mozku představují v současné době jednu z nejaktivnějších oblastí výzkumu fluoridové toxicity. Narušení vývoje mozku i celkové zpoždění nitroděložního vývoje bylo pozorováno při vyšetření embryí a plodů po umělém přerušení těhotenství v mnoha endemických oblastech Číny. Vyvíjející se plod je na vysoké dávky fluoridu velmi citlivý a děti matek s vysokým příjmem fluoridu v těhotenství mají v pozdějším věku nižší IQ a jejich intelektuální vývoj se opožďuje.

V průběhu posledních dvou desetiletí bylo publikováno 18 studií z Číny, Indie, Iránu a Mexika, které dokumentují snížení IQ u školních dětí v oblastech s vysokým obsahem fluoridů v pitné vodě. Na základě těchto studií bylo odhadnuto, že ke snížení IQ u dětí dochází již při dlouhodobém používání vody obsahující 1,8 mg fluoridu v jednom litru. V oblastech se zvýšeným obsahem fluoridů měly děti nižší IQ v porovnání s oblastmi s nízkým obsahem fluoridů - 56% dětí z těchto oblastí vykazovalo IQ nižší než 80.

Nejlepším důkazem toho, že zvýšený příjem fluoridu není v časném vývoji novorozenců nezbytný, je fakt, že mateřské mléko má velmi nízkou koncentraci fluoridu (0,005-0,01 mg/l). Umělá dětská výživa má však obsah fluoridů až 200x vyšší (7,13).

Fluorid v životním prostředí

Fluorid se v přírodě vyskytuje pouze vázaný v různých minerálech. Po druhé světové válce se začala rychle rozvíjte chemie fluoru a nastal rozvoj některých průmyslových odvětví, která zpracovávají sloučeniny fluoru ve velkém množství. Tuny fluoridů se tak dostávají do životního prostředí, do vody, půdy i potravin. Ke znečišťování životního prostředí fluoridem přispělo zejména jeho využití v technologii přípravy obohaceného uranu, nutného na výrobu atomových zbraní i uranového paliva do jaderných elektráren, na výrobu feonů por chladicí náplně do chladniček a pro hnací plyny, široce používané při výrobě nejrůznějších sprejů. Velká množství fluoru začal spotřebovávat elektronický a farmaceutický průmysl. Zcela nové a bouřlivě se vyvíjející odvětví farmaceutického průmyslu představují léky, v jejichž molekule je zabudován jeden či více atomů fluoru, který se může při jejich biotransformacích v těle uvolňovat. Mnohé z fluoridovaných léků však musely být staženy z trhu por svou hepatotoxicitu (poškození jater) a neurotoxicitu (poškození nervové soustavy).


Velká množství fluoridů se dostávají do půdy také s rostoucí spotřebou minerálních hnojiv, zejména fosfátů z Afriky a Floridy. Fluoridy se pak dostávají do rostlin a rostlinných i živočišných produktů. Mnohé potraviny a nápoje obsahují v současné době taková množství fluoridů, která mnohonásobně překračují jeho bezpečnou denní dávku 1-2 mg. Jak je zřejmé z rozsáhlých údajů v odborném tisku i na internetu, značné množství fluoridů obsahují také různé nápoje, zejména citrusové a grapefruitové džusy.

Zubní fluoróza jako indikátor nadměrného příjmu fluoridů

Za první viditelnou indikaci toho, že se v těle hromadí nadbytek fluoridů, je považována zubní fluoróza, která se projevuje černáním zubní skloviny a následným zničením zubu. Zastánci fluorizace vody ji považují za "kosmetický defekt" bez dalších vážných následků pro zdraví. Dlouhodobé zatížení fluoridy dokonce vyvolává i kosterní fluorózu, kterou trpí 2,7 milionu lidí v Číně a více než 6 milionů lidí v Indii v oblastech se zvýšeným obsahem fluoridu ve spodních vodách. Zvýšený přijem fluoridů je také spojován se zvýšeným výskytem zlomenin kostí, zejména krčů stehenní kosti, a s řadou dalších nemocí.

Zatímco ve většině evropských zemí byla fluoridace vody zastavena (u nás v roce 1993), v USA je fluoridovanou vodou zásobováno 60 - 70% populace, v Austrálii, Kolumbii, Irsku, Singapuru a na Novém Zélandě je to přes 50% obyvatel. Vlastně se do vodáren - do pitné vody, ukládá průmyslový odpad s fluoridem. Je to totiž ekonomicky výhodnější, protože jeho likvidace by byla mnohem nákladnější.

Je evidentní, že v zemích s fluoridovanou vodou se v posledních desetiletích dramaticky zvyšuje počet dětí s autismem i počet lidí s Alzheimerovou chorobou. Polovina mládeže v USA i Kanadě trpí zubní fluorozou. Fluoridy jsou ale na celém světě přidávány do nejrůznějších potravin, včetně dětské výživy.

Takže teď už víte, že vaše děti žádné fluoridové tablety nepotřebují. A vyhodíte pastu s fluorem. A koupíte si Aquarion kvůli zachycení fluoru ve vodě, ale i mnoha dalších škodlivin. A začnete doplňovat tělo minerály, aby se fluor, který se do vašeho těla dostává z jiných zdrojů, které nemůžete ovlivnit, navázal na ně.

Proč jsme si vybrali žít v takto chemickém a zaneřáděném světě?

Já mám pocit, že důvod je jasný...

Všem je nám jasné, že se celá společnost, tj. každý z nás, potřebujeme očistit, tělesně i duchovně.

Potřebujeme odhodit staré postoje, návyky, zlozvyky, hnusné vztahy, potřebujeme se duchovně posunout směrem k lásce. Očista ale nefunguje pouze na jedné úrovni, nejde se posouvat duchovně a jíst chemii. Proto jsme tlačeni k tomu, abychom očistili naši stravu, přestali jíst chemické odpornosti. Přece když to uděláme, nejen pomůžeme sobě v očistě a svém posunu, ale tyhle odpornosti se přestanou vyrábět, když nebude poptávka a tak pomůžeme celé společnosti, nám všem!

Kdopak ale to dělá skutečně reálně, toť otázka...
S láskou vaše Empatia