Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Ten, kdo se vydá na cestu, projde na své pouti mnoha místy, aby se nakonec vždy vrátil ke dveřím svého domu. Stejně tak každý člověk musí putovat všemi možnými vnějšími světy, aby na konci cesty nalezl nejniternější svatyni. Pohled mých očí bloudil v širých dálkách, dokud jsem je nezavřel a potoky slzí nedospěl až k nepopsatelnému pocitu ÚPLNÉHO JÁ.

Tagore

Poslední komentáře

Na okraj

Vlasy představují svobodu a moc. Silný růst vlasů je důkazem velké nervové síly.

Hřích pouště

Víte-li v poušti o zdroji vody a neřeknete to ostatním, pácháte HŘÍCH POUŠTĚ.

Proč vlastně tato rubrika?

Žijeme ve společnosti, ve které se většině lidí nedostává některé základní a spolu neoddělitelné potřeby pro spokojený, kvalitní život:

Zdraví (není myšleno jen to fyzické)
Materiálního zajištění (zjednodušeně financí)
Duchovních hodnot (čili žití podle pravidel Vesmíru, Stvořitele, Přírody, Boha nebo jak to chcete).

Rozhodli jsme se, že půjdeme cestou, která nám všechny tyto potřeby splní!

Nejdříve jsme si ověřili, že zdraví nám nikdo nemůže dát. Že se o něj musíme postarat sami, ale přitom současný zdravotní systém je v mnoha směrech nešťastná slepá ulička, která nám to neumožní. Musíme jít cestou prevence, vhodného stravování a přírodních produktů...

Stejně důležité je si uvědomit potřebu realizace každého člověka takovou prací, která by ho naplňovala a přinášela mu uspokojení. Která by ho bavila. A pokud je to ještě k tomu práce pro druhé lidi, tím lépe. Málo lidí si uvědomuje, kolik nemocí je zapříčiněno nevhodnou prací. Myšleno nevhodnou konkrétní prací pro konkrétního člověka.

Dále jsme poznali, že být bohatý, mít dostatek peněz není sprosté slovo a kdo odsuzuje peníze jako něco nesprávného, nepochopil jejich duchovní význam v celkovém "plánu" Vesmíru (Stvořitele). Pochopili jsme, že peníze jsou jedním z nejsilnějších duchovních nástrojů vůbec.

A protože zdraví fyzickému i duchovnímu je věnována většina ostatních stránek empatia.cz, v tomto oddíle se budeme věnovat především práci, penízkům a materiálnímu bohatství, jednak z duchovního, ale i z praktického pohledu.