Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Všechny zákony, které řídí tělo i duši, mají svůj čas. Naplnění zákonů v pravém čase je soulad. Soulad těla a duše je radost. Duše zvířete má jen malou radost, neboť udržet soulad zákonů zvířecího těla je prosté a snadné. Soulad všech zákonů, řídících lidské tělo, je nesnadný, ale je-li ho dosaženo, rovná se jeho radost tvořivému štěstí Bráhmy v okamžiku, kdy vznikl svět. Tomu štěstí se nevyrovná nic.

Alexej Pludek

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že účinek selenu se zvyšuje, užívá-li se spolu s vitamínem E?
Selen a vitamín E zabraňují nebo zpomalují stárnutí, udržují mladé a pružné tkáně, zmírňují návaly horka a nevolnosti v klimakteriu, brání tvorbě lupů ve vlasech, neutralizují účinek některých rakovinotvorných látek a poskytují ochranu před některými nádorovými onemocněními.
POZOR! Denní dávka selenu přesahující 5mg může být toxická!

Osobní poradce zdraví

"Věříme, že můžete v životě získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni."

Snad je z našich stránek zřejmé, že naší prioritní snahou je pomáhat lidem a to přesně podle výše uvedeného citátu i podle hesla uvedeného v záhlaví každé stránky pod názvem empatia.cz

Ukázat cestu Ti může někdo jiný, jít po ní však musíš sám...

Kdo však chce druhým ukazovat cestu, kterou my považujeme za dobrou, musí o té cestě něco vědět. Ani my nevíme všechno. To ví jen Pán Bůh či Příroda - jak je to komu bližší. Přesto z naší praxe vyplývá, že je mnoho lidí, kterým můžeme podat pomocnou ruku při řešení jejich potíží. Potíží nejen zdravotních, neboť naše tělo není jen ta biochemická továrna. Je to posvátná schránka něčeho, co sice neumíme změřit, ale nepochybujeme, že to existuje. nazvěme to třeba Duší.

Každá nemoc je upozorněním, že něco děláme špatně. Ve stravě, ve vztazích, v myšlení, atd., atd..

Abychom tedy mohli někomu pomoci, stanovili jsme si jakousi minimální, subjektivní a naprosto neoficiální sumu znalostí, kterou považujeme za nutnou znát. Nositele těchto znalostí jsme - možná troufale - nazvali

Osobním poradcem tělesného a duchovního zdraví Empatia.

Máme zájem budovat rozrůstající se skupinu - řekněme klub - těchto osobních poradců, u kterých budeme garantovat jejich znalosti.

Kdo by chtěl být Osobním poradcem zdraví Empatia
musí být nejdříve členem a sponzorem (distributorem) ve spotřebitelské síti CaliVita, protože právě tyto produkty používáme jako základ pro podporu zdravého těla.
musí přijmout duchovní podstatu nás lidí i všeho, co existuje. Přitom "duchovní" nemusí neznamenat "náboženský". Nebudeme popírat, ža naše pojetí duchovní podstaty bývá často i v rozporu s výkladem, jak nám duchovno prezentují náboženská učení. Ale to není rozhodující. Důležité je, že vycházíme z předpokladu, jenž se někdy nazývá Trojjedinnost: Tělo, Mysl a Duše...
musí se na tělo a zdraví dívat z tzv. celostního pohledu. Moderní medicína si rozseparovala tělo na jednotlivé komponenty a - bohužel - jí unikají vztahy a souvislosti, které jsou pro naše zdraví leckdy důležitější, než stav orgánu konkrétního. Dvakrát bohužel, že naukami, které chápou člověka především jako "Celek" a umí s tím pracovat, alopatická moderní medicína spíše pohrdá...

Pokud si myslíte, že by Vás tato práce uspokojovala a vidíte věci podobně jako my, ozvěte se nám na e-mailovou adresu.

Těšíme se na Vás. Vše, co k tomu potřebujete znát, vás naučíme.

Váš úspěch je naším štěstím - Vaše štěstí je naším úspěchem!