Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Avšak jen tehdy, když žena jest skutečně ženskou a vyplní své určení, jak jí bylo Stvořitelem přikázáno. Pak jest cele takovou, jakou býti může a má. A jen pravá ženskost vychovává bez jakýchkoli slov muže, který by mohl i nebe dobýt, jsa podporován jejím tichým působením, skrývajícím netušenou moc. Takový muž bude se pak z vnitřní přirozenosti snažiti chránit pravou ženskost a to vždy rád a s radostí, jakmile se tato ženskost skutečně ukáže jako pravá.

Poslední komentáře

Na okraj

Prodlužme si aktivní život užíváním koenzymu Q10. Pro zdravého jedince se doporučuje 10 - 30 mg denně. Jste zdravý jedinec?

Jak zbourat školský systém

Určitě má mnoho z vás podobnou zkušenost jako my...

Dítě jde do 1. třídy natěšené a nažhavené, co zajímavého se ve škole dozví. A nejdéle do konce školního roku, častěji po dvou měsících, začne prohlašovat, že ho to nebaví, že do školy nechce, začne být nemocné a otrávené.

Učitelka si začne stěžovat, že nedává pozor a zve si vás na pohovor. Chtělo by to něco s dtětem udělat. Je teď hodně rozšířená hyperaktivita a poruchy učení. Že by pomohla pedagogicko-psychologická poradna?

Tak jdete a skutečně se ukáže, že dítě má nějakou dysfunkci. Dostane doporučený speciální učební plán. V horším případě jste posláni k dětskému psychiatrovi a váš potomek dostane uklidňující psychofarmaka.

Na celém problém se ale nemění vůbec NIC! Vaše dítě se stále ve škole nudí a je z ní otrávené. Existuje vůbec řešení?

ANO!

Nepodporovat nefunkční školský systém tak, že ho nebudeme potřebovat.

Stejně jako ten zdravotnický. Řeknete si ale, že nejste pedagog, že neumíte své dítě učit sami. Nejste ale ani lékař, tak byste se nemohli ani o své zdraví starat sami. 

Přestaňme už přehazovat zodpovědnost za svůj život na druhé lidi a začněme se o sebe starat sami. A aktivně.

Mnoho maminek to dělá tak, že začínají tím, že se sdružují a vytvářejí předškolní zařízení pro své děti. No a jak děti rostou, nějak z toho vyplyne i to, že začnou i nahrazovat školní výuku. A ono to jde! Děti prospívají, zvládají v pohodě učivo a BAVÍ JE TO!

Vyhledejte si alternativní školy, je úplně jedno, jaké, hlavně MIMO systém. Protože si uvědomte, že ve škole už dávno nejde o nabyté vědomosti, ale o to naučit se přizpůsobovat změnám, kterých se účastníme a které jsou fakt extra rychlé. Naučené vědomosti stejně po vychození školy už dávno neplatí...

Tak je jedno, co se bude dítě učit, hlavně aby ho to bavilo a chtělo se učit!

 

Nikdo jiný změnu našeho života ani života našich dětí neudělá, jen my :-)

s láskou vaše Empatia