Výukové programy naší Akademie celostního zdraví

Radovat se je láska

Citát

Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný.

Chalíl Džibrán

Poslední komentáře

Na okraj

Prodlužme si aktivní život užíváním koenzymu Q10. Pro zdravého jedince se doporučuje 10 - 30 mg denně. Jste zdravý jedinec?

Odkazy

Jaroslav Dušek: Jak změnit bezcitný systém

Člověk je tvůrce prostoru, které tvoří svými myšlenkami.

Ty jsi ten tvůrce, tak proč nevědomě posiluješ Systém tím, že dáváš pozornost "sračkám", že bojuješ proti "sračkám"?

Zaměř spíše svou pozornost ke kráse, která je kolem nás, která je v tobě a uvidíš a ucítíš, jak se Svět mění. A nech Systém Systémem. A když se se Systémem střetneš (policajt, úředník), jednej srdcem, jednej s láskou k němu.

Když nebojuješ proti tomu, co se ti v Systému nelíbí, nejde o nicnedělání, nejde o apatyčnost, je to spíše naopak, je to vrcholná aktivita, konání nekonáním, což je mistrovské.

Když začneš nadávat, bojovat, stěžovat si na Systém, co kde zas komu či mě udělal, nevědomě tomuto Systému dáváš svou sílu.

Jde o to si vybrat, čemu dáš svou sílu. "Hnusu" v Systému a nebo kráse, míru a lásce v tom samém Systému?

A pokud ji dáš kráse, míru a lásce, tak výsledek je takový, že v té kráse, míru a lásce budeš žít, protože tomu čemu dáváš pozornost to je.

A opak (Bezcitný Systém) zanikne, vznikne "Láskyplný Systém".

Teď je to naopak, pozornost je dávána "hnusu", proto Láskyplný Systém není.

Systém je živen pouze našimi reakcemi. Pozoruj svoji mysl a uvidíš.

V příběhu o Anastě, ledovec je Systém. Když nedáme Systému své vědomí a pozornost (protesty, volby a jiné), Systém se změní, nebude již bezcitný, nebude bez lásky, nebude ničit kreativitu lidí, nebude ničit tu lásku v nás, to světlo, které v nás září, nebude nás trestat za blbosti. Ale ve své podstatě si to ničí každý sám,

Systém za to nemůže.

Kniha, ze které je čerpáno: Vladimír Nikolaevich Megre - Anasta (10. díl)

 

Díky, Jardo, za potvrzení, že čemu věnuješ pozornost, to roste :-)

s láskou vaše Empatia