Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Realita je těžká a neodbytná a stále nám dýchá na záda.

Werner Erhard

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že účinek selenu se zvyšuje, užívá-li se spolu s vitamínem E?
Selen a vitamín E zabraňují nebo zpomalují stárnutí, udržují mladé a pružné tkáně, zmírňují návaly horka a nevolnosti v klimakteriu, brání tvorbě lupů ve vlasech, neutralizují účinek některých rakovinotvorných látek a poskytují ochranu před některými nádorovými onemocněními.
POZOR! Denní dávka selenu přesahující 5mg může být toxická!

Karmalogie

Co je vlastně karma?

Je to zákon akce a reakce, zákon příčiny a následku. Ukazuje nám, že nic na světě se neděje náhodou a že ani my se v žádné situaci neocitáme náhodou.

Vše má pro nás nějaký smysl.

Vychází z přesvědčení, že lidský život není omezený.

Člověk je jednota těla, duše a ducha - neboli vědomí, podvědomí a nadvědomí (nebo chcete-li Otce, Syna a Ducha svatého).

Duše pracuje na svém vývoji, studuje, učí se, resp. upamatovává se, kým vlastně skutečně je.

Člověk na této zemi není doma, jeho doma je někde jinde, v jiné dimenzi, v jiné energetické hladině.

Co potom děláme tady?

Tady jsme ve škole nebo v práci, jak tomu kdo chcete říkat. Sem se vracíme proto, abychom něco udělali pro zdokonalení sebe sama, abychom postoupili dál, abychom byli výš, abychom byli lepší. Abychom se upamatovali, že jsme součástí jediného celku a podle toho se chovali.

Vybíráme si místo i čas svého narození, vybíráme si, komu se narodíme..

Zkrátka vybíráme si takové podmínky svého pozemského života, bychom se pokusili v této "škole" splnit úkol, který jsme si stanovili "doma".

Učení o karmě je pro člověka velmi uklidňující.

♣ Učí člověka chápat životní situace jako důsledek něčeho konkrétního, zbavuje ho strachu před neznámou budoucností a ukazuje mu možnosti usměrňování jeho života.

♣ Díky učení o karmě člověk snáze pochopí smysl svého života, rozpomíná se na úkol, který sám sobě dal a naučí se vnímat značky, směrovky a ukazatele, které ho životem vedou.

♣ Dovede pochopit důvod problematických situací, které se mu přihodily a dokáže předcházet situacím přicházejícím.

V chaotickém a těžko předvídatelném světě, v jakém dnes žije většina lidí, dokáže dělat vědomá rozhodnutí.

Pokusme se o to i my. Staňme se pány vlastního života!

Vše se vším souvisí a nic se neděje náhodou ZDARMA na Akademii celostního zdraví