Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Odpuštění není náhodný čin. Je to trvalý postoj. Martin Luther King Ml.

Poslední komentáře

Na okraj

Vitamíny jsou biochemické „šrouby a matky“, které umožňují bílkovinám, uhlovodanům a tukům našich tání, aby fungovaly jako sladěný celek.
I když chybí pouze jeden vitamín, nebo je ho nedostatek, nepříznivě to ovlivní i fungování všech ostatních.
Proto zde jsou Multivitamíny.

Matoušovi - Rozhovory 6

Vítejte u 6. rozhovoru!

- O tom, že vaše účast na evoluci našeho druhu souvisí s vaší prací na vlastní duši

- Že tahle práce je zkoumáním vlastní duše.

- A že zkoumáním vlastní duše můžeme pomáhat a povznášet i všechny ostatní duše k míru a prozření

- Nic z toho ale dělat nemusíte :-)

Děkujeme vám, že jste u toho všeho s námi :-)
s láskou Miluška a Ivan - vaše MI

Všechny rozhovory jsou TU

O 6 Rozhovoru

Podle mne je tento rozhovor asi nejdůležitější, protože je o smyslu života zde na Zemi a jak jej máme žít. Nechci panu Ivanovi vyvracet celý jeho názor, napíši zde svůj. Když bude mít někdo jiný názor, nebo nějaký dotaz, budu rád, když si o něm napíšeme více. Možná se budu v následujících textu opakovat.  Svůj osud si každý vytváří sám, každou svojí myšlenkou, slovem i činem. Planeta Zem je pro nás školou, abychom se stali moudrými, nebo-li osvícenými a mohli se vrátit do Ráje. Rozum je pro člověka jen nástrojem, důležitý je cit, tím se projevuje náš duch, ne duše tu mají zvířata. Chytrost není moudrost, chytrost je z rozumu. Od Ráje nás nedělí jediný krok, je to dlouhá cesta. Zodpovědnost má každý sám za sebe. Když říkáme a děláme to, co cítíme. že máme říci i udělat,  pomáháme nejen sobě, ale i druhým lidem. Někteří lidé se nám mohou vzdálit, s jinými lidmi se můžeme více sblížit. Vše stejnorodé se přitahuje. Nic se neděje náhodou. Dušičky žádnou domluvu nemají. I rozhovory zde, kterými zde Ivane a Miluško promlouváte k jiným lidem, je vaše cítění, že to máte dělat. Každý to co dělá, dělá kvůli sobě, protože to tak dělat chce. Každý člověk dělá, co chce, někdo hromadí majetek, jiný pomáhá lidem, je to každého jeho chtění. Pan Ivam hovoří o energii ve všem i v nás. Dodám, že kdo v sobě popřel cit, popřel i Boha, pro něho cesta do Ráje již  není. Je mylné se domnívat, že jsou všichni lidé spojeni s Bohem. Ano byli, když se narodili, měli ve svém srdíčku malé světýlko, ale místo toho, aby nechali světýlko rozhořet, jej udusili. V současné době se většina lidí Boha zřekla. Někteří dali přednost hmotě, tedy majetku. moci, penězům. Materiální bohatství ale nemusí být překážkou na cestě Světla, tedy k Bohu. Pan Ivan použil výraz ženská intuice, ano ženy jsou citlivější bytosti a mají silnější vnímání. Je rouhání tvrdit, že jsme Bohy!  Bůh dal lidem Desatero přikázání, je to návod jak mají žít. Je to prospěšné pro všechny lidi, kteří pochybují o svém citu. Mohli bychom si o tom napsat více, když bude o to zájem.   Zdeněk