Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Dobré manželství je jako stavba, kterou je nutno každý den přestavovat.

André Maurois

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že zánět ledvin znamená zlost na partnera, nechuť s ním snášet společný život, pocity ublížení ve vztahu ke světu? Následné bolesti v zádech a při močení jsou v myšlenkách rány do zad, dloubnutí pod žebra i horší přání odplaty, to, co jsme vysílali k druhým.

Nezůstáváme v moci hněvu

Každý z nás se narodil proto, aby si reálnou školou života osvojil láskyplné postoje, aby se stával více láskou.

Je to sedm vlastnosti: laskavost, trpělivost, odpuštění, pokora, zdvořilost, štědrost a poctivost. Nejde jen o nějaké neurčité pocity či dobré úmysly, ale o reálné postoje, které se naším tréninkem stávají našimi návyky - až se nám podaří být skutečně láskyplnou bytostí ke každému, všemu a vždy :-)

Dnes si zkusme, jak jste na tom s třetím postojem lásky - odpuštěním:

Vyplňte si následující osobní test, abyste zjistili, jak se vám daří odpouštět (písmenko C)

1. Když mi někdo ublíží, pak zpravidla:

a) s daným člověkem přestanu mluvit, dokud se mi neomluví;
b) nevšímám si toho, co se stalo;
c) řeknu mu, co cítím.

2. Když se mi někdo, koho mám rád, odmítne omluvit:

a) rozčílí mě to a odejdu;
b) tvářím se, že mi to nevadí;
c) řeknu mu, že jsem kdykoliv připraven mu odpustit.

3. Když si vzpomenu, jak mi někdo ublížil:

a) připomenu mu, jkao bolest mi způsobil;
b) řeknu si, že bych na to neměl myslet;
c) snažím se zbavit se hněvu a myslet na něco jiného.

4. Když udělám chybu, tak zpravidla:

a) vysvětluji, že za to nemohu;
b) se tím vnitřně užírám;
c) zajdu za tím, komu jsem ublížil a požádám ho o odpuštění.

5. Když mě někdo upozorní, že jsem chyboval:

a) začnu se bránit a svádím to na někoho jiného;
b) změním téma hovoru;
c) přiznám, že jsem pochybil, a poprosím o odpuštění.

Kolikrát jste v tomto stručném testu zaškrtli a)?

Pokud vícekrát, pak zpravidla dáváte najevo hněv, když vám někdo ublíží. Možná si potřebujete uvědomit, co váš hněv dělá s vámi samotnými.

Pokud ve vašich odpovědích převažuje b), pak se zřejmě snažíte vyhýbat konfliktům. Nicméně mezi vámi a druhým člověkem zůstává bariéra.

Pokud jste odpověděli nejvíce za c), pak konfrontace, odpuštění a uvolnění jsou por vás přirozené, a máte splněnu jednu z podmínek, jak milovat skutečnou láskou.

Radoslav Brzobohatý ztvárnil v kdysi trezorovém filmu Všichni dobří rodáci postavu Františka podle skutečné předlohy sedláka Františka Slimáčka z moravské Kelče, který si zažil mnoho komunistických útrap jak v padesátých letech kolektivizace, tak v sedmdesátých letech normalizace.

Když se herec s Františkem Slimáčkem po pádu komunizmu setkal a hovořili spolu na jeho vráceném statku, šel okolo nějaký soused. Oba na sebe zavolali pozdrav a když odešel, řekl pan Slimáček: „Tak to byl on, kdo mě tenkrát udal.“

Radoslav se divil, jak to, že se s ním tedy zdraví? A pan Slimáček odpověděl:
„Žít celý život ve zlobě a nenávisti? Co by to bylo za život?“

Ukážeme vám, jak nežít celý život v nenávisti!

Zdroj: Gary Chapman: Láska jako životní styl