Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Poslední komentáře

Buďme prostě láskou - je to tak jednoduché...

Buďte láskou!

Ustupujte, jednejte laskavě, odpouštějte, nezlobte se, netrapte se, buďte štědří, trpěliví, soucitní, radujte se jako když jste byli dětmi - buďte láskou! Je to tak snadné...

Žijeme v magické době. V nejúžasnějším čase, který kdy byl na planetě Zemi. Země se znovuzrodí ve své plné slávě svého nebeského Já.

Změna již začala. A my budeme mít možnost dosáhnout v ní osvícení. 

Jsou tisíce knih o přechodu a dozvěděli jsme se z nich mnoho různých věcí. Ale vy víte, že národ Mayů, jediný národ, který kdy dříve prožil úplný posun, promluvil teprve před několika měsíci. A Mayové říkají:

"Nemějte strach. Radujte se ve svém srdci."

Protože to bude krásné. Budeme mít příležitost postoupit ve vývoji lidstva, stát se osvícenými. A když jste osvícení, všechny věci dávají smysl. A vy žijete ze srdce.

Víte, že nyní užíváme méně než třetinu svého mozku?

Velmi brzy nám bude darováno plné užívání.

Ženy, nechme své děti ŽÍT nebo NEŽÍT

Mnoho žen si myslí, že dítě je to nejdůležitější, co v životě mohou mít.

Dokonce dítě považují za jakýsi cíl, který chtějí v životě dosáhnout. Že skrze dítě budou skutečnými ženami...

Má slova o tom, že PARTNER je pro ně na PRVNÍM místě i před dětmi, že partnerství je pro ně důležitější než mateřství, jsou pro ně nepřijatelná.

K cíli mít dítě se upínají s tak silnou potřebou, že pro dítě udělají cokoliv. 

Pokud dítě nepřichází přirozenou cestou, tak zničí sebe tak, že dovolí narušit vše přirozené ve svém těle. Nechají si do sebe pumpovat hormony, aby mohly otěhotnět.

Zničí svůj vztah k partnerovi, protože ho donutí podstupovat všechna možná vyšetření a léčby a řízený sex podle ovulačního kalendáře. 

Proč to děláme? 

Co vám lékaři neřeknou - Měření krevního tlaku

Přemíra vyšetření

DNEŠNÍ LÉKAŘ disponuje řadou pomůcek na vysoké technické úrovni, kieré mu umožní sledovat a měřit skutečně každé zákoutí a každou skulinku vašeho těla. On a jeho páni kolegové se nyní při pátrání po nemoci plně na tyto testy spoléhají.

My jako pacienti těmto vyšetřením slepě věříme

a domníváme se. že nám poskytnou definitivní pohled na stav našeho zdraví, dokonce že nám i předpovědí, kdy v určité vzdálené budoucnosti onemocníme, a většině našich děti jsou různé testy prováděny ihned po početí.

Podle posledního odhadu máme k dispozici již I 400 pomůcek pro různá vyšetření,

od jednoduché manžety na měření krevního tlaku až po vrcholnou počítačovou magnetickou rezonanci.

Podiváme-li se zpátky na relativně temnou historii roku 1987, bylo na Američanech během tohoto jediného roku provedeno 19 miliard testů, z čehož vychází na každého muže, ženu a dítě 80 testů!'

Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba...

„Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí,“

říká MUDr. Jan Hnízdil.

„Pokud si jen vezmete prášek a informaci nepochopíte, pouze vypnete varovný signál."

MUDr. Jan Hnízdil má klasické medicínské vzdělání, je atestovaným internistou a rehabilitačním lékařem. Přesto je v jistých odborných kruzích považován téměř za vyvrhele.

Věnuje se totiž psychosomatice a celostní medicíně, na něž se oficiální věda dívá s určitým despektem, ale zejména pro svoji kritiku „obchodníků se zdravím“.

Jeho snahou je totiž uzdravovat:

„Jenže v tomhle systému je doktor placený za to, že lidi léčí, ne za to, že jim radí, co mají dělat, aby se uzdravili. Každý uzdravený člověk znamená ekonomickou ztrátu.“

Knižní výběr z článků a úvah Jana Hnízdila Mým marodům aneb Jak vyrobit pacienta vyšel v Nakladatelství Lidové noviny.

Přijímám, že "Nic není náhoda"

Patříte mezi tisíce lidí, kteří mají ebook ZDARMA naší Akademie celostního zdraví

Vše se vším souvisí a nic se neděje náhodou?

Učíme se zařadit formulku Nic není náhoda prakticky do svého života. Aby nám pomáhala :-)

V minulých dnech jste měli domácí úkol - každý den si říkat:

"Nic se neděje náhodou a JÁ to z nějakého důvodu přesně takhle potřebuju.

Vše, co se mi teď děje, je to nejlepší pro mě! Děkuji za to!"

Kdykoliv se vám něco nepříjemného stalo, napsali jste si to na papír. A k tomu připsali, že je to skvělé, úžasné a paráda, a připojili větičku: Přesně takhle to potřebuju!

Jak dlouhý máte seznam?

Kolikrát denně se vám stalo, že vás něco mrzelo, naštvalo, rozčílilo?

A skutečně jste to dělali? Určitě?

Proč se tak ptám?

Co Vám lékaři neřeknou - hormonální substituční léčba menopauzy

Varujeme před užívání umělých hormonů ať jsou na cokoliv.

Náš hormonální systém je složitý komplex vazeb, které nerozluštili ani dnešní lékaři se svými moderními vynálezy. 

Není třeba užívat žádné umělé hormony jako žádné chemické léky. Na vše chemické je v přírodě lék.

Podívejte se na očistu hormonálního systému, kde najdete další souvislosti.

Dnes vybíráme z knížky Co vám lékaři neřeknou o hormonální substituční léčbě.

Že je hormonální antikoncepce škodlivá, dokázalo již mnoho studií. Studie, které byly prováděny na mladých zdravých ženách a které údajně nezjistily žádné vedlejší účinky, byly krátkodobé.

Můj čas mezi ženami

Už spoustu let se zabývám přírodním léčením. Už spoustu let se snažím otevírat lidem oči, aby pochopili svou trojjedinost, souvislosti těla, mysli a duše.

A aby přijali, že jsou tvůrci svého života a všeho v něm, i svých nemocí a problémů.

A taky že jsou těmi jedinými, kteří mohou všechno převrátit o 180°.

Tolik moc mě to vždycky bavilo a naplňovalo! Tak moc svou práci miluju!

Postupem času se má doporučení stále více a více věnovala ženám a jejich ženské roli. Dotazy v empatii, osobní rozbory nebo konzultace byly stále častěji o partnerských problémech, než o těch zdravotních.

Nakonec sem už měla tak silný pocit, že partnerské problémy řeší snad všechny ženy, že jsem se rozhodla nějaký čas odběhnout od zdravotních konzultací a věnovat se více především ženám.

Děkuji Vesmíru a své vnitřní intiuci, že mě k tomu dovedli. Protože co se pak dělo dál, se těžko slovy popisuje...

A co ten čas mezi ženami dal mně?

Mít rád sám sebe

Je nádherné přijímat inspiraci jiných lidí.

Je nádherné vědět, že i my jsme pro mnohé inspirací.

Možná máš teď pocit, že právě ty nemáš čím inspirovat druhé. Mýlíš se :-)

Tvůj život je inspirací pro druhé!
Ať je jakýkoliv!

Einstein jednou Chaplinovi napsal:

„Jste velký člověk, vašim filmům rozumí každý na světě.“

Chaplin mu odpověděl: „Jsem Vámi nadšen daleko více: Vašim teoriím nerozumí nikdo, a přece jste velkým člověkem.“

V mládí se člověk nejraději baví a otázky smyslu života ho nijak zvlášť nezajímají. Jak jde čas, začínáme se nad sebou více zamýšlet, začínáme se učit mít rádi sami sebe, přemýšlet o svém životě, o minulosti i přítomnosti.

Jak řekl Dostojevskij:

Čeho nejvíc litujeme před smrtí

Bronnie Ware pracovala mnoho let se starými a umírajícími lidmi, sdílela s nimi poslední chvíle života. Na svém blogu nyní zveřejnila pět nejčastějších věcí, kterých umírající lidé litují.

Co může být větší inspirací pro naše současné životy relativně daleko od smrti?

Jak se Bronnie se svými klienty bavila o tom, čeho v životě litují, některá témata se začala opakovat. Na základě tohoto článku pak vyšla celá kniha „The Top Five Regrets of the Dying“.

1) Přál bych si, abych měl odvahu žít život podle sebe, ne život podle očekávání druhých.

To byla nejčastější lítost ze všech. Když si lidé uvědomí, že se jejich život je téměř u konce a podívají se zpět, jednoduše vidí, kolik snů zůstalo nenaplněných. Většina lidí si nenaplnila ani polovinu svých snů a musela umřít s vědomím, že to bylo volbami, které udělali.

Léčba našeho žlučníku a jater, naší nespokojenosti a zatvrzelosti krok za krokem - krok IV.

Máš už karty Afirmace s Empatií - prvek Dřevo?

IV. Soudit znamená brát si právo, kterého se Bůh ve jménu lásky vzdal

Léčíme svůj žlučník a játra, změkčujeme své chování, snažíme se přijímat všechno a všechny s uvědoměním, že vše, co se mi děje, nepříchází náhodou, a vždy bez vyjímky je to pro mé dobro.

Nerozčilujeme se tedy, ale snažíme se být vděční za vše, i když se nám to třeba moc nelíbí.

Ustupujeme druhým a snažíme se být měkcí a neagresivní, a snažíme se prostřednictvím druhých lidí, toho, jak se chovají a co říkají, pochopit sebe.