Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Dle českého právního řádu:

Publikování a šíření článků na empatia cz řídí zejména Článkem 17, Usnesení č. 2/1993 Sb. – Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

Poslední komentáře

USNADNĚTE SI ŽIVOT VE ZDRAVÍ, VZTAZÍCH A FINANCÍCH

Nově přidané příspěvky

Lituješ toho, cos v životě neudělal?

Určitě také patříte mezi lidi, kteří se zamýšlí nad svými rozhodnutími (jinak byste zřejmě nesledovali empatii).

Člověk má vždy možnost volby, možnost vybrat si. Svobodná možnost volby je základní princip školy života a našeho učení se být lepším. Vybíráme si a pak sklízíme. Díky tomu můžeme zhodnotit svůj výběr a příště se rozhodnout jinak.

Pokud se zamyslíte, kterých rozhodnutí nejvíc litujete, která to jsou?

Trápí vás, že jste se k nějakému člověku zachovali špatně?

Vyčítáte si, že jste neměli dost trpělivosti při výchově svých dětí?

Mrzí vás, že jste nedokončili projekt, ve kterém byste dneska určitě byli úspěšní, ale vy to vzdali v půlce?

Litujete, že jste neřekli svým rodičům to, co jste chtěli, a oni zemřeli a už to udělat nemůžete?

Jste na sebe naštvaní, protože jste nepřijali nabídku na skvělou práci, protože jste se toho zalekli?

......

Co vám lékaři neřeknou - Falešná lékařská věda

V životě je příjemné mít své jistoty

Jedna z nepohodlnějších jistot, s níž jsme vyrůstali, je to, že moderní medicína činí zázraky a lékaři léčí choroby.

V historkách, které si vypravujeme, jsou doktoři oděni v symbolicky čistě bílé barvě, zcela pohlceni svým povoláním každičký den zachraňovat životy. A i když stále více lidí umírá v prostředí, které odráží celou naši současnost, na JTP a ve Sv. Kdovíkde, mají nicméně tito doktoři na jednotkách intenzivní péče prostředky ke vzkříšení z mrtvých.

Rakovina je úžasný nástroj

Jak chápat a také léčit rakovinu, ví lidstvo už od r. 1920...

Nechce se vám tomu věřit?

Nechápete, proč stále více lidí tuhle nemoc má a umírá na ni?

Nechcete připustit, že vše se tak děje proto, že to přesně takhle všichni, celé lidstvo, potřebujeme?

I takovouhle smrtelnou školu, i takovýto neuvěřitelně krutý trénink?

S nadšením a hrdostí přijímáme všechny informace o změně na naší planetě, o vzestupu do jiné, vyšší vibrace, o změně chápání života jako takového, jsme šťastni, že jsme takovéto nádherné změny účastni.

Co si myslíš sama o sobě?

O sebelásce dneska mluví každý.

Jak to ale udělat - mít se ráda?

Můžete mít spoustu informací, můžete si to představovat, můžete pozitivně myslet. Můžete se modlit, poslouchat svou intuici, jít do svého srdce. 

Pokud ale prakticky nebudete dělat NĚCO, čím budete prakticky lásku sobě projevovat, nikam se neposunete.

  1. Každý den si řekni, jak jsi hezká - nahlas
  2. Pochval se, když se ti něco povede, i před druhými lidmi - nahlas. 
  3. Usměj se na sebe do zrcadla a řekni si: Mám tě ráda! - nahlas.
  4. Udělej NĚCO, co máš ráda jen ty a udělej to jen pro sebe každý den.

Protože jen každodenní činností si přeneseš lásku k sobě z vědomé mysli do podvědomí.

Z hlavy do srdce :-)

Naučím tě milovat se taková, jaká jsi v Žena je láska

s láskou vaše Empatia

Vytrvám bez výjimky

Vím, že jsem ve svém životě učinil změny, které potrvají věčně. Mám největší moc, jaká kdy byla lidstvu poskytnuta, moc volby.

Dnes se rozhoduji vytrvat bez výjimky.

Již nebudu více žít v dimenzi rozptylování, s pozorností přelétávající sem a tam jako list za větrného dne. Znám výsledek, po kterém toužím. Pevně se držím svých snů. Vydržím až do konce, nevzdám se.

Vytrvám bez výjimky. Budu pokračovat navzdory vyčerpání.

Uvědomuji si, že většina lidí se vzdává, když jsou vyčerpaní. Já však nejsem "většina lidí". Jsem silnější než většina lidí.

Průměrní lidé přijímají vyčerpání jako samozřejmost. Já nikoli. Průměrní lidé sami sebe porovnávají s druhými. Proto jsou průměrní. Já porovnávám sám sebe se svými možnostmi.

Úskalí vztahů

Jak nejlépe poznáme, že se stáváme lepšími?

Myslíte, že když meditujeme, cvičíme jógu, čteme duchovní knížky a pozitivní afirmace, tvoříme si svůj seznam přání, atd., že to je známka toho, že se posouváme? Prdlajs ...

Nejlépe a vlastně jedině to poznáme tak, jak se chováme v běžných situacích s ostatními lidmi. Nejlépe to poznáme ve vztahu s lidmi, kteří vůbec nemeditují, nepřijímají duchovní principy a jsou dle našeho názoru dost hmoťáci. Tak se to, jak my jsme duchovní, ukáže naplno :-)

Svou duchovnost ukazujme svým životem ve vztazích s ostatními. O tom je přece náš trénink :-)

Tady máte krátkou a krásnou pohádku:

Jak pochopit vztahy, k čemu je máme a jak je použít na

SOUŽÍT JE LÁSKA

s láskou vaše Empatia
Mám vás ráda!

Vina a trest

Kdykoliv se s kýmkoliv bavím o odpouštění, vyvstane otázka spravedlnosti. Když někdo ublíží, přece za to musí zaplatit, být potrestán, pykat, musí splatit to, co jsem kvůli němu musel vytrpět já.

Mám právo po odplatě a trestu?

Když jsme malé děti, přirozeně milujeme.

Hrajeme si, máme radost a užíváme si život. Jsme jako neochočené zvířátko, které je šťastné, a když dostane za zlobení plácnuto, oklepe se a jede dál, nezlobí se, netrápí se, přirozeně odpouští.

Jenže později nám začne okolí vysvětlovat, proč jsme dostali plácnuto, co jsme udělali špatně, a proč to je špatně. Dostáváme lekce z morálních pravidel, co je správné a co rozhodně správné není.

Pokud jde o LÁSKU...

Pokud jde o lásku, mnoha lidem bylo řečeno, že Boží vůle je taková, aby láska byla podmínečná.

Bůh dal jasně najevo, že bude lidi milovat, pokud budou dělat, co on chce. Pokud ne, pak lidé poznají jeho hněv. Budou odsouzeni k věčnému zatracení.

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že Bůh jedná z lásky, když lidi odsuzuje k nekonečnému a věčnému utrpení. S tímto vysvětlením se snaží zachovat obraz a představu milujícího Boha.

Jedním z výsledků tohoto učení je, že mnozí lidé jsou velmi zmatení, pokud jde o pravou podstatu lásky.

Na nějaké hluboce intuitivní úrovni "chápou", že odsoudit někoho k nekonečnému utrpení není projevem lásky. Ale na druhou stranu jsou opakovaně přesvědčováni o tom, že právě takový trest je projevem nejryzejší a nejhlubší lásky. Je to projev lásky Boží.

Láska k sobě samým

Vlastní zkušenost je důležitější než všechno vědění nebo víra. Věta "U mě to nefunguje", kterou mnozí lidé odmítají vlastní zkušenost s celostním léčením tady neplatí.

Všichni jsme božské bytosti, pokud nevnímáme Boha jako jakési od nás oddělené, nedosažitelné a od nás odtržené Cosi, ale cítíme se - chceme se cítit - zajedno s Universem.

To není konstatování, ale rozhodnutí.

Musíme to chtít, abychom to cítili.

Nezávisle na tom, kolikrát jste už byli ve spojení se svou duší, jak s ní komunikujete, vždy je dobré vracet se a doplňovat si seznam toho, co dělám pro sebe.

Projděte si tyto otázky:

Co a jak často dělám pro sebe:

✔︎ sportuji

✔︎ pečuji o své tělo

✔︎ čtu knihy

✔︎ poslouchám hudbu

✔︎ dopřávám si čas na přemýšlení

3 druhy lidí... kam patříš ty?

♥Všichni procházíme stejné vývojové fáze, od oběti k vědomému člověku.

♥Všichni jsme byli oběti a všichni se dostaneme k vědomému životu.

♥Nikdo nejsme na špatném úseku, nikdo nejsme horší než ten druhý.

JEN jsme maličko dřív maličko dál. Nebo ne. 

K cíli se dostaneme všichni přesně ve správný čas pro nás samé ♥

Kam patříš ty?

1. Obět

2. Tvůrce

3. Vědomý 

(zjistíš to jednoduše - za každou větou je v závorce napsáno, který druh lidí ji vyslovuje, buď pravdivý k sobě, protože nikomu se z výsledku nemusíš zpovídat - jen sobě :-))

► Štvou mě politici, kteří tuhle zemi okradli o všechno. (oběť)

► Nezlobím se na prodavačku, že mi vynadala. (vědomý)

► Když mě něco rozzlobí, zastavím se a ptám se: Z jakého důvodu to potřebuju já? (tvůrce)