Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Poslední komentáře

Indiánský etický kodex ve dvaceti bodech

Je úžasné, jak se ke stejným principům života člověk dostává z různých stran. Je jedno, zda se učíte od Indiánů nebo od nás

v naší AKADEMII CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

Indiánská kultura je velmi duchovní a klade velký důraz a respekt na Matku Zemi, Otce Nebe, Dědu Slunce a Babičku Měsíc stejně tak jako na všechny žijící i nežijící objekty.

Ovlivňuje používání mobilního telefonu naši krev?

Určitě víte, že počítače, domácí spotřebiče, televizory, mobilní telefony a automobily v našem bezprostředním okolí

jsou obklopeny elektromagnetickým polem.

Je vám také jasné, že toto pole může vyvolávat bolesti hlavy, poruchy spánku, zádumčivost.

Co asi toto elektromagnetické vlnění dělá s naší krví a krevními buňkami?

Tuto otázku si položila jedna z lékařek CaliVity, pracující s mikroskopií temného pole a pustila se do pokusu.

Krevní buňky při telefonování běhaly sem a a tam a najednou po skončení volání pohyb přestal, buňky se shlukly a krev stála nehnutě.

Bílé krvinky byly jako poblázněné a najednou chtěly všechny zasahovat na stejném místě. Co to znamená pro naše tělo?

Shluky červených a bílých krvinek mohou ucpat drobné cévy a vyvolat neprokrvenost dané oblasti.

Tři druhy lásky

Pokud se cítíš v oblasti lásky trochu zmatený (zmatená), zřejmě si neuvědomuješ, že existují tři druhy lásky.

Budu se snažit je popsat a prosím tě, vyhodnoť na základě tohoto popisu své vztahy k přátelům, členům rodiny nebo k příslušníkům opačného pohlaví.

1. "Láska jestliže"

První typ lásky je pro mnoho lidí jediný, jaký vůbec znají. Nazývám tuto lásku "láska jestliže". Tuto lásku můžeme přijímat nebo dávat, pokud jsou splněny určité požadavky. Musíš něco udělat, aby sis takovou lásku zasloužil.

"Jestliže budeš hodné děťátko, tatínek tě bude mít rád."

"Jestliže uspokojíš mé očekávání jako milenec..."

"Jestliže vyhovíš mým představám..."

"Jestliže se se mnou vyspíš..."

- budu tě mít rád.

Rodiče často učí své děti tomuto druhu lásky, když jim říkají:

21 babiččiných rad novorozené vnučce

Děkuji všem ženám v našem společném sdíleném KLUBU Žena je láska!

Jsme jedna druhé inspirací, pomocí i laskavým slovem.

Dáváme si povzbuzení, útěchu, naději i podporu.

Umíme si poradit i popíchnout, naštvat jedna druhou i se sobě zasmát.

Držíme se za ruce a předáváme si to, co je v nás. Sdílíme společné a posíláme to dál.

Stejně tak, jako babička předává rady své vnučce:

Kdybych byla mohla napsat tenhle dopis před čtvrtstoletím tvé mamince, to by bylo bezva!

Jenže tenkrát mi bylo jen pětadvacet a nad ničím podobným jsem nepřemýšlela.

Měla jsem spoustu různých jiných starostí: ráno jsem musela malou nakrmit, odvézt ji do jestlí, honem utíkat na přednášky a večer ji zase vyzvednout, doma uvařit večeři.
Tvůj děda pracoval v noci a když maminka plakala až do rána, nikdo mě u ní nevystřídal.

Pokud jde o SEX...

Pokud jde o sex a sexualitu...

mnoha lidem bylo řečeno, že Boží vůle je taková, aby k sexuálnímu styku docházelo jen v rámci manželského svazku, a to jako projevu lásky a pro potřeby rozmnožování.

Na základě tohoto učení jsou miliony lidí přesvědčeny, že je naprosto nepřípustné oddávat se sexu způsobem, který vědomě vylučuje početí, a že jakkoli je sex příjemný, oddávat se mu jen pro samotný požitek bez možnosti reprodukce je proti Boží vůli.

Proto je to "proti přírodě"; je to nemorální a hanebné podléhání nízkým pudům.

Podobně jako směšování strachu a lásky, vytvořilo i toto směšování rozkoše a hanby trvalé emocionální pomatení:

Sexuální touhy a prožitky jsou pro lidi na jedné straně příjemné a vzrušující,
ale na druhé straně v nich vzbuzují pocit studu a provinilost.

Ve většině kultur je tabuizované i pojmenování sexuálních orgánů lidského těla.

Řekl ti dnes někdo, že...

Byla jsi dnes nasycena? Řekl ti dnes někdo, že jsi milována?

Dokázal někdo, že se cítíš doceněna a dal ti najevo, jak vyjímečná jsi?

Ujistil tě někdo, že jsi přesně tím, kým máš být? A že jen děláním toho, co miluješ dělat, už děláš dost?

Připomněl ti někdo, že jsi sem nepřišla nikomu nic dokazovat? 

Jen být sama sebou. Protože být sama sebou úplně stačí...

Jsi jediná svého druhu, opravdový originál, mistrovské dílo nevyčíslitelné hodnoty.

A že bez tebe by nebyl svět kompletní. Jako když v puzzle chybí důležitý dílek.

A ty jsi jediná bytost ve Vesmíru, která může zaplnit to volné místo. 

Řekl ti někdo, že zklamání z včerejška patří včerejšku?

Skutečný obsah vitamínů a minerálů v ovoci a zelenině

"Zdraví je stavem celkové fyzické, mentální, sociální, ekologické a duševní pohody a není to jen pouhá absence nemoci nebo ochablosti".

Že tohoto stavu "zdraví" můžeme dosáhnout jen za předpokladu dostatečného množství výživných látek (minerálů, vitamínů, stopových prvků, zdravé vody, atd..), o tom snad nikdo nepochybuje.

Pro ty, kteří si však stále naivně nebo třeba z nedostatku informací myslí, že dostatečné množství výživných látek nám může zajistit dnešní běžně dostupná, byť tzv. zdravá strava, přinášíme následující přehled.

Podle srovnávací studie WHO obsahuje ovoce a zelenina (obecně uznávané "nejzdravější" potraviny) v dnešní době stále se snižující množství vitamínů a minerálů. Navíc se vařením ztrácí další část z těch, které ještě zbyly.

Není lepší nic nevědět?

Občas mi někdo řekne:

"Není líp tomu, kdo nic nehledá a nic neřeší? Prostě si žije a nechápe souvislosti?"

Co myslíte? Já vím, že není...

Protože na druhé straně slyším slova lidí, kteří našli a vyřešili. Třeba v Základech celostního zdraví.

"Děkuji, děkuji, děkuji :-) ze srdce děkuji za všechny informace od MI.
Nejlepší na tom je, že se týkají všech oblastí – těla, duše i mysli. Tudíž mám vše co potřebuji na jednom místě a vše se to krásně doplňuje.
MI se stali součástí mého každodenního života, jsem vědomá bytost, která mění svůj život k lepšímu, jsem tvůrce, ne oběť!
S láskou a vděčností Zdeňka"

Čím se liší moudrá žena od chytré

Jsi chytrá nebo moudrá?

Jsi rohožka nebo skutečná žena?

Jsi nezávislá a silná, nebo si dokážeš říct o pomoc svému muži?

Je jedno, jak to máme, ale šťastná chceme být každá. Jak to jednoduše zařídit učím ženy v ženských programech. Pokud to chceš vědět rychle, mám pro tebe 1. pomoc ve tvém partnerství.

KURZ Žena je láska v pěti týdnech

- Chytrá žena, když přijde na mužovu chybu, pěkně mu vynadá. A připomene, že ho před tímhle dávno varovala. Moudrá žena muže podrží, dodá mu náladu, někdy se tváří, že si ničeho nevšimla.

- Chytrá žena se v krizové situaci chopí řízení a naučí muže žít správně. Žena moudrá mu velmi jemně ukáže směr a podpoří ho v úsilí jím jít. 

- Chytrá žena učí děti matematiku bez ohledu na cokoli. Avšak moudrá uvidí v každém z nich osobnost.

Pokud jde o PENÍZE...

Pokud jde o peníze,

mnoha lidem bylo řečeno, že Boží vůle je taková, že peníze jsou kořenem všeho zla.

Peníze jsou špatné a Bůh je dobrý, takže peníze a Bůh rozhodně nejdou dohromady.

Jedním z výsledků tohoto učení je, že čím vyšší je něčí poslání a čím vyšší je jeho hodnota pro společnost, tím nižší musí být jeho příjem.

Zdravotní sestry, učitelé, policisté, hasiči a lidé v podobných profesích nemají právo dožadovat se vysokých platů.
Kněží, rabíni a další duchovní ještě méně.
Matky a lidé v domácnosti by podle téže logiky neměli mít vůbec žádný příjem.

Pokud pro sebe budou něco chtít, můžou svého manžela požádat o pár korun anebo můžou střádat drobné, které jim zbudou po nákupech.

Poselství tedy zní: