Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Poslední komentáře

Maminka, milenka a smrt

Tři nejdůležitější ženy každého muže.

Každý se s nimi setká. Ale jen málo mužů je schopno tyto tři „múzy“ do hloubky rozlišovat. Ti, kteří je nerozliší, budou mít v životě problém. Budou zmatení a do různých životních situací se jim vpletou ty podoby, které tam nepatří. Budou se bát maminky, hledat péči u milenky a milovat smrt.

MÁMA

Všichni, jak budoucí muži, tak i budoucí ženy, se rodí z matky. To je banální fakt, jenž má závažné následky.

Chce-li se dítě-holčička naučit být ženou, musí se vrátit k mámě, tedy někam, kde to zná. Pro budoucího muže je to jinak.

Pokud se malý kluk chce stát mužem, musí se vydat na cestu od mámy pryč, do neznáma, tam, kde od početí ještě nebyl – ke svému otci. Případně, pokud táta chybí, k nějakému jinému muži-vzoru. To se nepovede vždy a spousta mužů zůstane viset kdesi v meziprostoru mezi mámou a něčím, co skutečného tátu z masa a kostí nahrazuje. Například počítačem.

7 přírodních postupů léčby prediabetu

Máte v rodině cukrovku?

Nestačí se jen bát a čekat, až dostane i vás. Je třeba se k ní postavit čelem stejně jako ke každé nemoci. Je lhostejné, zda měla nějakou nemoc vaše babička nebo táta, vy ji mít nemusíte! 

Četli jste článek o tom, že dědičnost je pouze příležitost?

Každá nemoc je pouze naše a je třeba se o sebe starat preventivně...

Takže čtěte dál, pokud cukrovka je něco, čeho se obáváte...

Víme, že diabetes je světě velkým problémem a prediabetes není o nic menším problémem, ale je to také výzva k probuzení, která může některé povzbudit k akci.

Žádná antidepresiva!

♥ Jsem duše, nesmrtelná energie. Chci se zdokonalovat, posouvat, být víc láskou.

♥ Naprostá a bezpodmínečná a všeobjímající láska je můj cíl!

♥ Mám tu moc vybrat si, kde to chci zkoušet, a jak, a s kým.

♥ Vyberu si (takovou mám moc!) rodiče, kteří mě budou dusit a utlumovat mé sebevědomí, mou lásku k sobě samému.

♥ Vyberu si (takovou mám moc!) tělo, které nebude až tak parádní a na přehlídky.

♥ A následně celý svůj život (takovou mám moc!) si budu vybírat takové trenéry, kteří mě naprosto nejparádněji ukáží, že nestojím za nic, můj život je k ničemu, nemám žádný cíl a žádnou budoucnost, neexistuje naplnění a seberealizace, jsem tu prostě zbytečně.

♥ Jsem k ničemu.

♥ Můj život nemá dynamiku, nevyvíjí se, já jsem nemohoucí oběť okolností. Oběť je ten, kdo potřebuje být v této pozici - tj. utlumován. Třeba antidepresivy....

Sáhnout po antidepresivech je volba - CHCI být oběť!

Chcete?

10 rad do nového roku

1. Nevěřte slepě lékařům

Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete.

2. Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví

Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už se nemusí podařit.

3. Žádná instituce vám klidné stáří nezajistí

Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu, aby pečovaly o vás.

4. Nespoléhejte na peníze.

Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi nejen sebe.

5. Zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů.

Pokud kolaps nastane, budete připravení.

6. Neposlouchejte projevy politiků.

Šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program.

Milan Walek: Co nás čeká v roce 2019

Rok 2019 zapadá do dlouhodobějšího období, jež je charakterizováno hlubšími změnami a to jak společenskými, tak i ekonomickými, které zasahuji celý svět.

Na světe je však velmi málo státníků, kteří díky sebeovládání dovedou řešit otázky spojené s racionálním řízení společnosti a společenských procesů, což se na druhé straně projeví, jak již bylo zmíněno výkyvy v celosvětové ekonomické, obchodní i finanční oblasti, ale i omezeními či dokonce zábranami.

Vývoj ve společnosti se bude opírat o nové hodnoty, jako je např. zodpovědnost, pokora k vesmírným zákonům, realistický přístup k přírodním i ekonomickým zákonům, spolupráce na bázi rovnosti a v neposlední řadě k hospodárnosti.   

V mnoha případech se nám bude vše jevit jako úpadek jednoho a růst druhého, přičemž ve všem, co se bude realizovat je potřebné udržovat rovnováhu.

Poděkování svému muži

Milý můj, tolik let mi trvalo, než mi došlo, co všechno pro mě děláš...

Byla jsem tak zahleděná sama do sebe, svých problémů a pocitů, že vnímat ještě tebe mi připadalo jako nadlidský úkol. Naopak jsem měla dojem, že jsem to já, která od tebe potřebuje víc pozornosti a víc - vlastně všeho. 

Odpusť mi všechno. Neuměla jsem to jinak. Dělala jsem vše v zoufalé snaze naučit se milovat tebe i sebe. 

Děkuju ti z celého srdce, že:

♥ jsi za mnou vždycky stál, i když sis myslel i mi říkal, že dělám hovadiny

♥ jsi mlčel, když jsem tě poučovala, jak máš správně žít

♥ nedopustil jsi, abych tě ponižovala

♥ odešel jsi, když jsem vztekem nevěděla, co říkám

A žili šťastně až do smrti...

Naše poradna je plná dotazů ohledně partnerských vztahů. Ptáte se všichni na to stejné:

"Jak to mám udělat, abych byl se svým partnerem šťastný?"

A já odpovídám stále to stejné:

"Pochopte sebe, najděte své životní úkoly a proč tu ve škole života jste, a pak vám dojde, proč máte se svým partnerem právě ty problémy, které máte.

Pak vám docvakne, co na sobě změnit, aby vás partner přestal trénovat.

A pak budete šťastni."

Jak nádherné by bylo, kdyby každý věděl, že partner je je "budovatel" našeho sebevědomí. Že nám jen pomáhá najít vědomí sebe. Pak by nebyly hádky a smutky, nebylo by obviňování a snaha dostat toho druhého tam, jak to chci mít já.

Nemocné dítě je dar

Druzí lidé jsou naše zrcadla a naši pomocníci.
Skrze ně máme pochopit sebe.
Nemají žádný jiný význam, než aby nás dostávali do situací, které my sami potřebujeme prožít.
A díky této zkušenosti se poučit, stát se lepšími, posunout se blíž k bezpodmínečné lásce.

Souhlasíte?
A věříte, že i naše děti k nám z tohoto důvodu přicházejí?

Partnerství je nejtěsnější a nejdůležitější svazek, který nás posouvá. Díky svému partnerovi můžeme poznat celé své JÁ, můžeme i tady ve škole života prožívat své božství.

Partner je náš nejdůležitější učitel. Učitel bezdpodmínečné lásky.

A v tom mu, jak jen mohou, pomáhají naše děti :-)

Co se stane, když se nám narodí dítě? Máme tendence postavit ho na první místo v našem životě, vše mu podřídit, věnovat se mu do roztrhání těla. Často říkáme, že naše dítě je pro nás vším - chudák dítě.

Vánoční pozdravení 2018

Šťastné a veselé!

Nesem vám noviny, poslouchejte.
Z betlémské krajiny pozor dejte...

V Betlémě se pro lidstvo narodila – naděje.

A tak 1. novinou, kterou vám přinášíme, je: Nikdy neztrácejte naději ♥︎

Naději v lepší zítřek, lepší vztahy, ve zdraví, štěstí. Bez naděje není důvod se o cokoliv snažit. Vždycky existuje způsob, jak věci změnit, pokud si zachováme naději.

Naděje je to, co nás všechny spojuje. Sice každý věříme v něco jiného, ale všichni chceme být jednoduše – šťastní!

2. novinou je připomenutí, jak jste krásní ♥︎

Krása je vnitřní stav, a tak se podívejte na to, jak krásní jste uvnitř, v čem jste pro ostatní inspirací. Usmějte se, protože úsměv je cesta, kudy proudí zevnitř vaše krása ven!

Modlitba za sebe