Vítejte na empatia.cz


Usnadněte si život ve zdraví,
vztazích a financích.

Poděkování

Všechny informace na tomto webu jsou vyjádřením našeho osobního názoru, uveřejněného na základě základního lidského práva o svobodě názoru a slova. Jsou to pouze naše osobní zkušenosti.

Žádné z nich, ani naše odpovědi v poradně(!), nelze chápat jako "odborná doporučení" na základě oficiálního zdravotního, školského nebo právního systému.

Pokud chce někdo nějaké zde uveřejněné názory aplikovat ve svém životě, činí tak na základě vlastního rozhodnutí, vlastní zodpovědnosti, a s vědomím, že za jejich formu a způsob využití neneseme žádnou zodpovědnost.

Výukové programy naší Akademie celostního zdraví

Radovat se je láska

Poslední komentáře

Odkazy

Banány a pomeranče

Z pohledu naší obsolentní dietologie se zdá být banán vhodnou dietetickou potravinou a je doporučován při některých střevních poruchách, poruchách jater nebo při únavě, nechutenství apod.

Bohužel, opak je pravdou!

Zdravotníci se brání očkování proti H1N1, nechtějí být pokusnými králíky!

Očkování proti prasečí chřipce, které má začít v listopadu, dostalo vážnou trhlinu: někteří lékaři a zdravotní sestry, se odmítají dát očkovat. „Nechtějí být pokusnými králíky,“ řekl Právu v pondělí Milan Kubek, prezident České lékařské komory.

„Firma, která má vakcínu dodat, si smluvně zajistila, že neponese žádnou odpovědnost za nežádoucí účinky vakcíny. To je naprosto nepochopitelné. Divím se, že stát mohl takovou smlouvu podepsat,“ řekl Kubek. (No my ani ne... pozn. empatia.cz)

Podle jeho slov „kdyby si firma byla naprosto jista, že vakcína je bezpečná, tak proč by si něco takového smluvně zajišťovala“, uvedl Kubek.

Od začátku listopadu má přitom být očkováno půl miliónu vybraných občanů, z toho 250 000 chronicky nemocných pacientů, hlavně s dýchacími potížemi a nemocemi srdce a cév, 160 000 zdravotníků a 90 000 pracovníků infrastruktury, především v energetice, vodním hospodářství, dopravě, spojích, policii atd.

Podfuk s cholesterolem

Opět jedna teorie plná děr se vyklubala za rozšířenou vírou, že tzv. "špatný cholesterol" (cholesterol LDL) je hlavní příčinou srdečních chorob a že léky snižující jeho hladinu mohou chránit proti osudným infarktům.

V historii humánní medicíny neexistují častěji předepisované léky než tzv. "statiny" (inhibitory syntézy kyseliny mevalonové a tím i cholesterolu; používají se jako léčiva pro snižování hladiny cholesterolu a krevních lipoproteinů). V roce 2007 činil celosvětový obrat z jejich prodeje 33 miliard dolarů. Obzvlášť populární jsou v USA, kde je bere na 18 milionů Američanů. Vskutku gigantický kšeft...

Povinnost očkovaní je v rozporu s Ústavou České republiky

Povinné očkování totiž nařizuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který je ovšem v rozporu s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001. V Ústavě ČR ve čl. 10 se praví : Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

A právě v čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně se píše: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.“ Podle výkladu vypracovaného Řídícím výborem pro bioetiku (CDBI) Rady Evropy se výraz "zákrok" zde chápe v nejširším smyslu a zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče.

Trochu "jiná" fakta o očkování

Často je vše jinak, než věříme!
Často nám připadá zatěžko uvěřit novým poznatkům, často lpíme raději na nesprávné představě o světě, jen abychom nemuseli změnit svůj postoj.
Tento článek by mohlo otřást Vaší představou o světě - ale také změnit pozitivně Váš život..

Náš svět se vyznačuje neustálou změnou a nic se nemění tak rychle jako naše vědění. Dnes už si téměř nedokážeme představit, že v roce 1632 unikl Galilei Galileo popravě jen zřeknutím se své teze, že Země je kulatá a že to trvalo více než sto let, než se všeobecně uznalo, že Země není placka.

I v dějinách lékařství se objevovaly nové poznatky - které nám dnes připadají samozřejmé -  jako například základy hygieny. V roce 1847 objevil Dr. Semmelweis, že důvodem vysoké úmrtnosti matek a dětí je nedostatečná hygiena lékařů při porodu. Tomu lékařstvo nemohlo a nechtělo prostě věřit - navzdory jeho mnoha prokázaným úspěchům. Za svůj požadavek, aby si lékaři před porodem desinfikovali ruce, byl zesměšňován, suspendován ze služby a později zavřen do blázince. A přitom to mohlo být tak jednoduché…

Očkování proti rakovině děložního čípku!

MUDr. Ludmila Lázničková: Jako gynekoložka bývám často dotazována na „očkování proti rakovině děložního čípku“. Opakovaně ve své ambulanci a v rámci svého poradenství vysvětluji, že se o očkování proti rakovině nejedná. Rakovina není infekční nemoc, jako třeba TBC či rubeola, i když farmaceutické firmy, vyrábějící vakcínu, se nám snaží toto namluvit.

Pokud situaci velice stručně nastíním, tak aby došlo k rozvoji rakoviny, musí dojít k narušení buněk daného orgánu, následně k narušení genomu buňky, což vede k malignímu bujení.

O HPV víme, že určité kmeny jsou jedny z vyvolávajících faktorů rakoviny čípku. Těch faktorů, které se ale spolu podílejí na rozvoji rakoviny, je více, především se jedná o časný začátek pohlavního života (před 17. rokem věku, podle některých je rizikové období do 21. roku), promiskuita, kouření, užívání steroidů -hormonální antikoncepce, stresy, poruchy životosprávy s nedostatkem vitamínů.

Onkogenní nejsou jen kmeny 16 a18, ale i další.

Margaríny jsou zdravotní riziko

Všechno, co bychom měli vědět o transfigurovaných tucích. Oč jde a jak to začalo..

Transfigurované mastné kyseliny (anglicky trans-fats) jsou určité druhy nenasycených tuků (mohou být mono-nenasycené nebo poly-nenasycené).

Transfigurované tuky se v přírodě vyskytují v nevelkém množství v masu a mléčných produktech. Tyto přirozené látky ale nepředstavují žádný problém.

Transfigurované tuky z regálů v obchodech s nimi ovšem nemají mnoho společného. Jsou vytvořené průmyslově částečnou hydrogenací rostlinných olejů a živočišných tuků. Tento chemický proces byl vyvinut na počátku 20. století a první výrobek zpracovaný touto metodou poprvé přišel do prodeje v roku 1911 pod názvem Crisco.

Na rozdíl od přirozených nejsou transfigurované tuky potřebné, a také nejsou právě prospěšné zdraví. Konzumace transfigurovaných tuků pětkrát zvyšuje riziko koronární srdeční choroby. Zdravotníci proto celosvětově doporučují omezení spotřeby transfigurovaných tuků na stopová množství. Transfigurované tuky získané částečnou hydrogenací olejů jsou obecně považovány za mnohem horší než přirozené.

Mobilní telefon - největší biologický experiment všech dob?

Bývalá ředitelka Světové zdravotnické organizace, paní Brundtland, sdělila v roce 2002 jednomu norskému novináři, že v jejím úřadě v Ženevě je zakázáno používat mobilní telefony, protože ona vždy onemocní, vyskytne-Ii se kolem ní v dosahu čtyř metrů zapnutý mobilní telefon. Paní Brundtland je lékařka a bývalá norská ministerská předsedkyně. Tuto zprávu, publikovanou 9. března 2002 v Dagbladet, všechny ostatní noviny prostě ignorovaly.

V následujícím týdnu ovšem Michael Repacholi, její podřízený, pověřený mezinárodním projektem zkoumajícím EMF (elektromagnetické pole), reagoval veřejným prohlášením, v němž znepokojení své šéfky bagatelizoval.

Kvůli četným podezřením souvisejícím s těmito okolnostmi paní Brundtland o pět měsíců později oznámila, že odstoupí ze své vedoucí pozice ihned po uplynutí termínu.

Biologický handicap muže a ženy

Pro harmonické manželství a zdravý duševní a duchovní vývoj obou partnerů je nezbytné poznat biologické handicapy obou pohlaví, pochopit je a řídit se jimi v praktickém životě.

Menstruace je přežitek, odstraní ji nová pilulka!

Stále častějším požadavkem žen je omezení či úplné zastavení menstruace.

23. května 2007 6:00
Ženy v současné době zažijí v životě v průměru kolem 450 menstruací. V minulosti to bylo, díky častému těhotenství a kojení, jen 50. Na trh ale nyní přichází pilulka, která dokáže menstruaci zastavit úplně. Ženy, které hledají jednoduchý způsob, jak se vyhnout menstruačnímu krvácení, budou mít v nejbližší době šanci. Na trh totiž přichází pilulka, která kromě zabránění těhotenství dokáže i zcela potlačit menstruační krvácení.
Uvedl to server msn.

Očekává se, že americká komise pro schvalování léků schválí pilulku Lybrel ještě tento týden. Lybrel, jehož jméno je odvozeno od slova svoboda (liberty), je první antikoncepční pilulkou, která se bere nepřetržitě, a neřídí se tedy klasickým jednadvacetidenním cyklem jako ostatní klasické pilulky. Ačkoli existují už antikoncepční přípravky, které dokážou zkrátit menstruaci na minimum nebo výrazně snížit její frekvenci (například Seasonale, při kterém žena menstruuje jen čtyřikrát ročně), Lybrel je první pilulkou, která se bere skutečně nepřetržitě.