Vítejte na empatia.cz


Usnadněte si život ve zdraví,
vztazích a financích.

Poděkování

Všechny informace na tomto webu jsou vyjádřením našeho osobního názoru, uveřejněného na základě základního lidského práva o svobodě názoru a slova. Jsou to pouze naše osobní zkušenosti.

Žádné z nich, ani naše odpovědi v poradně(!), nelze chápat jako "odborná doporučení" na základě oficiálního zdravotního, školského nebo právního systému.

Pokud chce někdo nějaké zde uveřejněné názory aplikovat ve svém životě, činí tak na základě vlastního rozhodnutí, vlastní zodpovědnosti, a s vědomím, že za jejich formu a způsob využití neneseme žádnou zodpovědnost.

Výukové programy naší Akademie celostního zdraví

Radovat se je láska

Poslední komentáře

Odkazy

USNADNĚTE SI ŽIVOT VE ZDRAVÍ, VZTAZÍCH A FINANCÍCH
S láskou Miluška a Ivan Matoušovi
Nově přidané příspěvky

Trochu "jiná" fakta o očkování

Často je vše jinak, než věříme!
Často nám připadá zatěžko uvěřit novým poznatkům, často lpíme raději na nesprávné představě o světě, jen abychom nemuseli změnit svůj postoj.
Tento článek by mohlo otřást Vaší představou o světě - ale také změnit pozitivně Váš život..

Náš svět se vyznačuje neustálou změnou a nic se nemění tak rychle jako naše vědění. Dnes už si téměř nedokážeme představit, že v roce 1632 unikl Galilei Galileo popravě jen zřeknutím se své teze, že Země je kulatá a že to trvalo více než sto let, než se všeobecně uznalo, že Země není placka.

I v dějinách lékařství se objevovaly nové poznatky - které nám dnes připadají samozřejmé -  jako například základy hygieny. V roce 1847 objevil Dr. Semmelweis, že důvodem vysoké úmrtnosti matek a dětí je nedostatečná hygiena lékařů při porodu. Tomu lékařstvo nemohlo a nechtělo prostě věřit - navzdory jeho mnoha prokázaným úspěchům. Za svůj požadavek, aby si lékaři před porodem desinfikovali ruce, byl zesměšňován, suspendován ze služby a později zavřen do blázince. A přitom to mohlo být tak jednoduché…

Biologický handicap muže a ženy

Pro harmonické manželství a zdravý duševní a duchovní vývoj obou partnerů je nezbytné poznat biologické handicapy obou pohlaví, pochopit je a řídit se jimi v praktickém životě.

Potřebujeme živočišné bílkoviny?

Ema má maso, my máme maso, ó my se máme!

Tak nějak začínal před mnoha lety slabikář pro prvňáčky u písmene M. Češi, a s nimi tehdy ještě Slováci, se skutečně měli; za laciný peníz mohli nakoupit hodně masa, i když tučného, nekvalitního a prošpikovaného různými antibiotiky, anaboliky a protituberkulózními látkami, kterými se zvířata přikrmovala, navíc doplněné stresovými hormony, které v jejich mase hojně vznikaly při nelidském zacházení na jatkách a v kravínech.

Jak je to však s masem doopravdy?

Odborníci z celého světa, včetně našeho Tomáše Husáka, však dokazují, že výskyt civilizačních chorob (infarkt myokardu, rakovina tlustého střeva, prsu, prostaty atd.) stoupá úměrně spotřebě tuku, cholesterolu a živočišných bílkovin. Všechny druhy masa, i toho nejlibovějšího, obsahují cholesterol.

Vepřové má kromě toho nejvíce tuku, a proto je považováno za nejškodlivější.

Ministr zdravotnictví Rath - kat nebo spasitel?

Může tento arogantní a povýšený člověk prospět nám pacientům? Ohrožuje naše zdraví a snad i život, jak straší lékaři a lékárníci? Nebo je tu někdo, kdo díky svojí hroší kůži a móresům může - vlastně nechtíc - rozvířit stojaté vody bahnitého a páchnoucího zdravotního systému? Abychom my, pacienti, konečně začali více vnímat, jak se věci mají a začali s tím něco dělat?

Přes veškerou moji lidskou averzi k tomuto člověku jako člověku jsem vlastně "... rád, že tam vlez Rath".

Vím, měl bych si vlastně sáhnout do svědomí, že jakákoliv averze je můj problém, že všechno špatné je k něčemu dobré a že děje-li se něco jinak, že se mi líbí, děje se to správně. Jen já ještě nevím proč. A bůh ví (nebo příroda - jak kdo chce a je to vlastně jedno), že nic bych si nepřál více, než aby se právě Rathovy vlastnosti ukázaly paradoxně jako nejúčinnější prostředek proti stavu našeho zdravotnictví.

Ne proto, že bych si naivně  maloval ušlechtilost a nezištnost jeho záměrů, ale proto, že když se dva perou, třetí se může smát. A tady je konečně šance pro nás - pro lidi, pro pacienty. Ovšem - pokud jí využijeme!