Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Poslední komentáře

USNADNĚTE SI ŽIVOT VE ZDRAVÍ, VZTAZÍCH A FINANCÍCH
Nově přidané příspěvky

Největší podfuk na lidstvu

Slyšeli jste už o r. 2012? Co nás čeká? Konec světa, přechod do jiné dimenze, vysvobození od mimozemšťanů,...? Teorií je mnoho, ale které se chytit? Máme se bát nebo těšit? 

Nebojte se ničeho, vždy se přece vše děje pro dobro všech zúčastněných. Současná "těžká" společenská situace nás nutí mít strach a obavy, naplnit nás nejistotou. Proto je kolem nás tolik slov o hospodářské krizi a tolik varování před prasečí chřipkou, proto mnoho z nás prožívá velmi těžká životní období - pochopme to jen jako nástroje, abychom cosi pochopili. Abychom si vybrali lásku a ne strach. Abychom jistojistě věděli, že svůj život prožijeme jen podle svého rozhodnutí, že budeme šťastní, zdraví, úspěšní, budeme mít skvělého partnera a rodinu, budeme žít v lásce se všemi a vším, záleží to jen a jen na nás :-)

Přečtěte si toto, třeba vám to zasune další cihličku do mozaiky pochopení:

Banány a pomeranče

Z pohledu naší obsolentní dietologie se zdá být banán vhodnou dietetickou potravinou a je doporučován při některých střevních poruchách, poruchách jater nebo při únavě, nechutenství apod.

Bohužel, opak je pravdou!

Zdravotníci se brání očkování proti H1N1, nechtějí být pokusnými králíky!

Očkování proti prasečí chřipce, které má začít v listopadu, dostalo vážnou trhlinu: někteří lékaři a zdravotní sestry, se odmítají dát očkovat. „Nechtějí být pokusnými králíky,“ řekl Právu v pondělí Milan Kubek, prezident České lékařské komory.

„Firma, která má vakcínu dodat, si smluvně zajistila, že neponese žádnou odpovědnost za nežádoucí účinky vakcíny. To je naprosto nepochopitelné. Divím se, že stát mohl takovou smlouvu podepsat,“ řekl Kubek. (No my ani ne... pozn. empatia.cz)

Podle jeho slov „kdyby si firma byla naprosto jista, že vakcína je bezpečná, tak proč by si něco takového smluvně zajišťovala“, uvedl Kubek.

Od začátku listopadu má přitom být očkováno půl miliónu vybraných občanů, z toho 250 000 chronicky nemocných pacientů, hlavně s dýchacími potížemi a nemocemi srdce a cév, 160 000 zdravotníků a 90 000 pracovníků infrastruktury, především v energetice, vodním hospodářství, dopravě, spojích, policii atd.

Povinnost očkovaní je v rozporu s Ústavou České republiky

Povinné očkování totiž nařizuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který je ovšem v rozporu s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001. V Ústavě ČR ve čl. 10 se praví : Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

A právě v čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně se píše: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.“ Podle výkladu vypracovaného Řídícím výborem pro bioetiku (CDBI) Rady Evropy se výraz "zákrok" zde chápe v nejširším smyslu a zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče.

Potřebujeme živočišné bílkoviny?

Ema má maso, my máme maso, ó my se máme!

Tak nějak začínal před mnoha lety slabikář pro prvňáčky u písmene M. Češi, a s nimi tehdy ještě Slováci, se skutečně měli; za laciný peníz mohli nakoupit hodně masa, i když tučného, nekvalitního a prošpikovaného různými antibiotiky, anaboliky a protituberkulózními látkami, kterými se zvířata přikrmovala, navíc doplněné stresovými hormony, které v jejich mase hojně vznikaly při nelidském zacházení na jatkách a v kravínech.

Jak je to však s masem doopravdy?

Odborníci z celého světa, včetně našeho Tomáše Husáka, však dokazují, že výskyt civilizačních chorob (infarkt myokardu, rakovina tlustého střeva, prsu, prostaty atd.) stoupá úměrně spotřebě tuku, cholesterolu a živočišných bílkovin. Všechny druhy masa, i toho nejlibovějšího, obsahují cholesterol.

Vepřové má kromě toho nejvíce tuku, a proto je považováno za nejškodlivější.

Ministr zdravotnictví Rath - kat nebo spasitel?

Může tento arogantní a povýšený člověk prospět nám pacientům? Ohrožuje naše zdraví a snad i život, jak straší lékaři a lékárníci? Nebo je tu někdo, kdo díky svojí hroší kůži a móresům může - vlastně nechtíc - rozvířit stojaté vody bahnitého a páchnoucího zdravotního systému? Abychom my, pacienti, konečně začali více vnímat, jak se věci mají a začali s tím něco dělat?

Přes veškerou moji lidskou averzi k tomuto člověku jako člověku jsem vlastně "... rád, že tam vlez Rath".

Vím, měl bych si vlastně sáhnout do svědomí, že jakákoliv averze je můj problém, že všechno špatné je k něčemu dobré a že děje-li se něco jinak, že se mi líbí, děje se to správně. Jen já ještě nevím proč. A bůh ví (nebo příroda - jak kdo chce a je to vlastně jedno), že nic bych si nepřál více, než aby se právě Rathovy vlastnosti ukázaly paradoxně jako nejúčinnější prostředek proti stavu našeho zdravotnictví.

Ne proto, že bych si naivně  maloval ušlechtilost a nezištnost jeho záměrů, ale proto, že když se dva perou, třetí se může smát. A tady je konečně šance pro nás - pro lidi, pro pacienty. Ovšem - pokud jí využijeme!