Výukové programy naší Akademie celostního zdraví

Radovat se je láska

Citát

Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný.

Chalíl Džibrán

Poslední komentáře

Na okraj

Ostropestřec mariánský zvyšuje tvorbu a vylučování žluči, regeneruje jaterní buňky, působí proti tvorbě žlučových kamenů. Je to obecně výborný podpůrný prostředek při jaterních onemocněních. Drcená semínka smíchaná s hroznovým cukrem se rozkoušou, a to v době činnosti jater a žlučníku, tzn. na noc.

Odkazy

Občanské sdružení CCZE

Člověk je celek - nikoliv jednotlivé orgány

„Moderní“, „školská“, „oficiální“, „vědecká“, „technická“ a já nevím ještě jaká – zkrátka dnešní „běžná“ medicína dokáže mnoho. Umí člověka prozkoumat až na atomy, rozebrat ho „do šroubku“ a leckdy zase složit nebo v něm něco nahradit. Umí brilantně řešit kritické zdravotní stavy - a  za to jí patří spravedlivý dík.

Přesto to nejdůležitější neví nebo nechce vědět a často pyšně, až bohorovně, odmítá připustit, že by něco mohlo ležet mimo její rentgeny, zkumavky, počítačové tomografy a chemické léky. Totiž odpověď na otázku proč a jak člověk funguje jako celek, jako Člověk.

S až trestuhodnou ješitností také odmítá připustit, že na zjištění skutečné podstaty zdravotního problému je třeba (mimo účinné pomoci těchto technických výdobytků) mnohem dokonalejší „diagnostický nástroj“, než který může kdy člověk vyvinout – totiž pět lidských smyslů ve spojení s rozumem, citem a intuicí!

Tisíce let je známo, že člověk má na svém těle nesčetné množství „displejů“, které zobrazují jeho stav. Stačí se jen naučit je „číst“. Tisíce let je známo, že člověk není jen to fyzické tělo – ta biochemická továrna, ale že má taky nějakou mysl a nějakou duši.

Už Hipokrates řekl: "Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše." To však „moderní vědecká“ medicína odmítla. Nejen to. Nezřídka opovrhuje lidmi (nebo je zesměšňuje), kteří osvíceně chápou, že každá jiná cesta je nakonec slepou uličkou.
Protože člověk je CELEK! Člověk je ŽIVOT! Člověk je ENERGIE!

Největším neštěstím pro naši dnešní společnost je, že na poli medicíny není ochota (bohužel ze strany té „vědy“) spojit síly. Hledat výhody obojího přístupu a využít je pro pacienty. Jsou sice mezi lékaři výjimky, ale je jich zatraceně málo. Bohužel pro nás všechny…

Po našich několikaletých zkušenostech s celostním přístupem ke zdraví jsme se rozhodli, že pro to musíme - mimo naši každodenní diagnostickou, poradenskou a terapeutickou činnost - něco dělat a rozhodli jsme se založit občanské sdružení

CENTRUM CELOSTNÍHO ZDRAVÍ EMPATIA o.s.

Cíle Občanského sdružení CCZE

1. Cílem sdružení je účinná podpora tzv. celostního přístupu ke zdraví člověka v naší společnosti. Celostním přístupem ke zdraví člověka je míněn přístup, při kterém je za zdraví považováno nejen zdraví fyzického těla, ale také mysli a duše, spolu s přesvědčením, že všechny tyto tři složky jsou spolu neoddělitelně propojené.

2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o propagaci celostního přístupu ke zdraví ve společnosti, podporovat získávání vědomostí o celostním přístupu ke zdraví a podporovat uplatňování celostního přístupu ke zdraví v systému zdravotnictví a zdravotním školství.

Základní údaje o Občanském sdružení CCZE

Název
Centrum celostního zdraví Empatia o.s.

Sídlo
Klášterní 465, 470 01 Česká Lípa

Statut sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.


26984865

Bankovní účet
ČSOB č.ú. 2284 2284 / 0300

Kontakty
Telefon: 605549795
E-mail: centrumcze@empatia.cz

Současná správní rada
Ivan Matouš - předseda SR
Mgr. Miloslava Matoušová - místopředseda SR
Kateřina Duxová - člen SR

Datum vzniku
27.12.2004

Stanovy Občanského sdružení CCZE >>

V oblasti občanských sdružení jsme úplnými nováčky a naše začátky jsou skromné. Ale nevadí, k naší věci chceme přispívat podle našich schopností a možností, které, věříme, že se budou stále zlepšovat.

Můžete k tomu přispět i Vy a podpořit nás v naší činnosti. Jak - to se dozvíte na stránkách o projektech, podpoře a spolupráci.
 

Jsme si jisti, že to je ta správná cesta, kterou je třeba jít v oblasti zdraví.

Ivan Matouš
předseda s.r.