Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Moudrý vnímá především pocity nemocného člověka, snaživý pečlivě mapuje stav orgánů jeho těla. Hledejme vyšší poznání, prosme o vhled do života, ale přitom nezapomínejme na dřívější poznatky, neboť i ony budou nám oporou při zkouškách víry a síly našeho ducha.

M. Hrabica

Poslední komentáře

Na okraj

Prodlužme si aktivní život užíváním koenzymu Q10. Pro zdravého jedince se doporučuje 10 - 30 mg denně. Jste zdravý jedinec?

Podpora sdružení

Činnost našeho sdružení znamená mnoho práci, čas i finanční prostředky. Každý projekt musí někdo vymyslet a zrealizovat. To znamená vždy nějaké náklady. I samotný provoz OS vyžaduje určité nároky - jako každá jiná organizace.

Pokud jste na základě informací o našich činnostech došli k závěru, že nám chcete pomoci, že nás chcete podpořit, můžete to učinit - jako u všech neziskových organizací - různým způsobem. Nejčastější formy jsou:

1. Finanční sponzoring

Finančně můžete podpořit buď konkrétní projekt nebo naši činnost obecně.
Můžete poukázat sponzorský dar jednorázově nebo třeba pravidelně (např. každý měsíc).
Můžete použít poštovní složenku na účet nebo bankovní převod. V obou případech platí následující pravidla:

Číslo účtu: ČSOB - 2284 2284 / 0300
Variabilní symbol: vaše rodné číslo () nebo číslo občanského průkazu (OP)
Specifický symbol: číslo projektu.
Pokud specifický symbol neuvedete, je na příspěvek pohlíženo jako na obecný a o jeho využití rozhodne rada OS dle aktuálních potřeb.

O veškerém hospodaření je vedeno účetnictví dle platných zákonů a každý sponzor má právo na informaci o využití jeho sponzorských prostředků.

Podnikatelé si mohou sponzorské dary odečíst ze základu daně: fyzická osoba do 5%, právnická do 2%.

Poděkování některým "věrným" a "štědřejším" dárcům:
Ing. František Nacházel, Česká Lípa
OfficePlus s.r.o., Mělník
Marie Pokorná, Česká Lípa

2. Materiální sponzoring

Pod pojmem materiální sponzoring lze chápat mnohé. Nejčastěji jsou to dary ve formě např. kancelářských pomůcek a spotřebního materiálu, ale mohou to být také třeba slevy či bezplatné využití nějakých služeb (např. ubytovacích a stravovacích, dopravních, apod.). Dá se říci, že fantazii se tu meze nekladou. Je vítáno vše, co naši činnost podpoří.

O všem je opět vedena pečlivá evidence.

3. Třetí možností je věnování vaší práce, vašeho času pro tyto účely - tedy spolupráce s námi.

Vážení příznivci, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu podpory naší činnosti, učinili jste správné rozhodnutí a my, kteří denně vidíme potřebu, ale také výsledky prosazování celostního přístupu ke zdraví Vám upřímně děkujeme za všechny, kterým se pomocí naší činnosti podařilo pomoci v mnohdy velmi těžké životní situaci.

UPŘÍMNÉ DÍKY - a věřte, že jakou energii do vesmíru (okolo sebe) vyšlete, taková se Vám i vrátí - byť v podobě, kterou si ani nespojíte s podporou naší činnosti...

A tak je to správne, tak to má byt... :-)