Výukové programy naší Akademie celostního zdraví

Radovat se je láska

Citát

Já prisma jsem postaven do světla jako důkaz lepšího světa, který v mlžných a kalných sítích rozpoznal Boha a jeho zákon.

J.W.Goethe

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že zánět ledvin znamená zlost na partnera, nechuť s ním snášet společný život, pocity ublížení ve vztahu ke světu? Následné bolesti v zádech a při močení jsou v myšlenkách rány do zad, dloubnutí pod žebra i horší přání odplaty, to, co jsme vysílali k druhým.

Odkazy

Podpora sdružení

Činnost našeho sdružení znamená mnoho práci, čas i finanční prostředky. Každý projekt musí někdo vymyslet a zrealizovat. To znamená vždy nějaké náklady. I samotný provoz OS vyžaduje určité nároky - jako každá jiná organizace.

Pokud jste na základě informací o našich činnostech došli k závěru, že nám chcete pomoci, že nás chcete podpořit, můžete to učinit - jako u všech neziskových organizací - různým způsobem. Nejčastější formy jsou:

1. Finanční sponzoring

Finančně můžete podpořit buď konkrétní projekt nebo naši činnost obecně.
Můžete poukázat sponzorský dar jednorázově nebo třeba pravidelně (např. každý měsíc).
Můžete použít poštovní složenku na účet nebo bankovní převod. V obou případech platí následující pravidla:

Číslo účtu: ČSOB - 2284 2284 / 0300
Variabilní symbol: vaše rodné číslo () nebo číslo občanského průkazu (OP)
Specifický symbol: číslo projektu.
Pokud specifický symbol neuvedete, je na příspěvek pohlíženo jako na obecný a o jeho využití rozhodne rada OS dle aktuálních potřeb.

O veškerém hospodaření je vedeno účetnictví dle platných zákonů a každý sponzor má právo na informaci o využití jeho sponzorských prostředků.

Podnikatelé si mohou sponzorské dary odečíst ze základu daně: fyzická osoba do 5%, právnická do 2%.

Poděkování některým "věrným" a "štědřejším" dárcům:
Ing. František Nacházel, Česká Lípa
OfficePlus s.r.o., Mělník
Marie Pokorná, Česká Lípa

2. Materiální sponzoring

Pod pojmem materiální sponzoring lze chápat mnohé. Nejčastěji jsou to dary ve formě např. kancelářských pomůcek a spotřebního materiálu, ale mohou to být také třeba slevy či bezplatné využití nějakých služeb (např. ubytovacích a stravovacích, dopravních, apod.). Dá se říci, že fantazii se tu meze nekladou. Je vítáno vše, co naši činnost podpoří.

O všem je opět vedena pečlivá evidence.

3. Třetí možností je věnování vaší práce, vašeho času pro tyto účely - tedy spolupráce s námi.

Vážení příznivci, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu podpory naší činnosti, učinili jste správné rozhodnutí a my, kteří denně vidíme potřebu, ale také výsledky prosazování celostního přístupu ke zdraví Vám upřímně děkujeme za všechny, kterým se pomocí naší činnosti podařilo pomoci v mnohdy velmi těžké životní situaci.

UPŘÍMNÉ DÍKY - a věřte, že jakou energii do vesmíru (okolo sebe) vyšlete, taková se Vám i vrátí - byť v podobě, kterou si ani nespojíte s podporou naší činnosti...

A tak je to správne, tak to má byt... :-)