Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Dal bych všechno co vím za polovinu toho co neznám.

Descartes

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že jedna tableta MagneZi B6 obsahuje tolik hořčíku jako 1 litr mléka?

Paracetamol - volně prodejná "bezpečná" droga

Paracetamol je jedním z nejčastěji používaných léků k mírnění bolesti a snižování horečky.

Paracetamol je analgetikum, protože snižuje bolest a antipyretikum, protože snižuje horečku. Ačkoliv přesný mechanismus není znám, paracetamol může pracovat tím, že sníží produkci prostaglandinů (chemických látek, které způsobují zánět a otok) v mozku. Paracetamol je také používán k úlevě od bolesti spojené s artritidou, ale to neřeší jádro problému - zánět a otoky kloubů.

Věděli jste, že předávkování paracetamol je jedním z nejčastějších otrav po celém světě? 

To představuje více než 56.000 návštěv pohotovosti, 26.000 hospitalizací a odhadovaného 458 úmrtí v důsledku akutního selhání jater každý rok!

Paracetamol je volně prodejný a to nejen v lékárnách, tak si mnoho lidí myslí, že je bezpečný - ale, pokud je užíván ve velkých dávkách a v nesprávných kombinacích, paracetamol může být smrtelný.

Můžeme se s paracetamolem setkat v řadě přípravků, ať už monokomponentních (obsahujících pouze paracetamol, např. Panadol®, Paralen®, Paramax®) nebo vícesložkových (obsahujících kromě paracetamolu i další účinné látky, např. Ataralgin®, Coldrex®, Doreta®, Vicks®).

Přesto, že je paracetamol považován za velmi bezpečný lék, při jeho podávání musí být dodržována, stejně jako při léčbě kterýmkoli jiným lékem, jasně daná pravidla zajišťující jeho správné a bezpečné užívání.

Paracetamol by měl být užíván jen tehdy, pokud je to nutné a vhodné. Paracetamol nepůsobí protizánětlivě, vhodný je pouze k tišení slabé, eventuálně středně silné bolesti (často v kombinaci s dalšími léčivy působícími proti bolesti) a snižování horečky.

Neměli by jej užívat pacienti se závažným nestabilním jaterním onemocněním, jako je např. akutní zánět jater.

Absolutně nevhodné a nebezpečné je rovněž užívání paracetamolu ve spojení s alkoholem, včetně následného zmírnění příznaků po jeho konzumaci – „při kocovině“.

Správné dávkování paracetamolu

Nedílnou podmínkou bezpečné léčby paracetamolem je rovněž jeho správné dávkování. Vždy je třeba dbát doporučení v příbalovém letáku léčivého přípravku. Doporučená jednotlivá dávka u pacienta staršího 15 let a vážícího minimálně 50 kg je 500 – 1000 mg paracetamolu (= 1 až 2 tablety léku Paralen®). Zopakovat podání paracetamolu lze nejdříve po čtyřech, lépe po šesti hodinách od podání předešlé dávky.

Celková denní dávka paracetamolu při krátkodobém podání (do 10 dnů) by u těchto pacientů neměla překročit 4000 mg (= 8 tablet léku Paralen®). U pacientů mladších 16 let je dávka snížena dle věku, vhodněji dle hmotnosti pacienta.

Celková denní dávka paracetamolu za 24 hodin by neměla překročit 60 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Jednorázová dávka pak 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Podání další dávky paracetamolu je možné nejdříve po 6 hodinách. U dětí vážících méně než 5 kg, je nutná porada s pediatrem.

Denní dávku paracetamolu je rovněž nutné redukovat při závažném poškození funkce ledvin prodloužením intervalu mezi jednotlivými podáními léku.

Předávkování paracetamolem: jak ho poznat?

Vzhledem k velkému spektru léčivých přípravků s obsahem paracetamolu na našem trhu může dojít při jejich kombinaci, byť nevědomé, k předávkování paracetamolem. Proto je vždy nutné seznámit se se složením každého užívaného léku. Léky, které obsahují podobné či dokonce shodné složení léčivých látek, v ideálním případě současně neužívat (ani např. s již zmiňovaným 6hodinovým odstupem).

Toto doporučení se netýká pouze tablet, ale též „horkých nápojů“, sirupů či čípků s obsahem paracetamolu, které jsou na českém trhu rovněž dostupné.

Tato opatření jsou nutná i vzhledem k tomu, že hranice mezi léčebnou a toxickou dávkou paracetamolu je relativně úzká. Udává se, že smrtelné mohou být již dávky 3 g paracetamolu u dětí, 7 g (= 14 tablet léku Paralen®) u dospělých a 4 až 6 g u alkoholiků (chronický alkoholismus zvyšuje toxicitu paracetamolu až o 50-70 %).

V případě překročení terapeutické dávky paracetamolu, a to jak jednorázové, tak denní, se proto významně zvyšuje riziko otravy paracetamolem, která se zprvu (během 24 hod po požití) projevuje nechutenstvím, nevolností, zvracením a ospalostí, později (po 2-5 dnech) se rozvinou příznaky poškození jater (žloutenka, bolest v pravém podžebří atd.), a méně často i ledvin (až u 4% pacientů, kteří požili toxickou dávku paracetamolu) a dalších životně důležitých orgánů, včetně srdce.

Předávkování paracetamolem je jednou z nejčastěji řešených intoxikací na celém světě.

V USA je nejčastějším volně prodejným lékem vyvolávajícím otravu. Česká republika není v tomto výjimkou. Přesto, že existuje „protijed“, závažné a pokročilé postižení jater je často řešitelné už jen neodkladnou transplantací jater.

Současná legislativa umožňuje zakoupení léčivých přípravků s obsahem paracetamolu i mimo lékárny, proto je nutné pečlivě prostudovat příbalovou informaci daného léku, a v případě pochybností požádat o odbornou radu přímo lékárníka. Paracetamol stále zůstává bezpečným lékem, je-li užíván v doporučených dávkách, u zdravotních potíží, pro které je určen a pro pacienty, u nichž není tento lék kontraindikován.

Základní opatření týkající se bezpečného užívání paracetamolu lze shrnout v následujících bodech:

  • užívejte léky s obsahem paracetamolu, pouze pokud je to vhodné a nutné
  • nikdy nepřekračujte doporučenou jednotlivou ani denní dávku paracetamolu, dodržujte doporučený časový interval mezi jednotlivými dávkami
  • nekombinujte současně více přípravků s obsahem paracetamolu
  • nekonzumujte během léčby paracetamolem, a v čase jí blízkém, alkohol
  • v případě zhoršení zdravotního stavu vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc

Zdroj: https://draxe.com/acetaminophen-overdose/

Jsme přesvědčeni, že naši čtenáři k těmto "lékům" mají odstup a volí přírodní alternativu bez jakýchkoliv vedlejších účinků - kůru bílé vrby. Je to přírodní paracetamol :-)

A že se o sebe staráte preventivně podle orgánových skupin, protože prevence je vždy levnější a hlavně účinnější, než hašení požáru.

s láskou vaše Empatia