Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Řešení utrpení, které pociťujeme, existuje.
Odpovědí je činnost, současná činnost. Měli bychom si říci:
“Potřebuji praktikovat.
Bůh potřebuje, abych praktikoval.
Vesmír potřebuje, abych praktikoval.
Guru potřebuje, abych praktikoval.
A především já potřebuji praktikovat.“
Řešením je tedy činnost, nikoli procitnutí či osvícení. Činnost je teď, ne procitnutí někdy.

Lee Lozowick

Poslední komentáře

Na okraj

Koenzym Q10 produkují játra.
Schopnost jater produkovat vlastní koenzym však léty slábne. I pokud jsou játra oslabena nějakou nemocí, slábne produkce koenzymu. Jeho nedostatek se projeví na našem zdraví - začínáme se cítit unaveni, mohou se dostavit i srdeční potíže.

Bolesti hlavy

S něčím si lámu hlavu, chci všemu přijít na kloub, hledám rozumové řešení za každou cenu.

Pocit, že všechno můžu domyslet, nedostatek důvěry ve vyšší princip, neschopnost dát věcem volný průběh.

Snaha vše kontrolovat a všemu rozumět. 

Bolest hlavy nás zastavuje, abychom si uvědomili, že máme dvě energetická centra - rozum a srdce. Rozum je mužský princip a srdce ženský. Pokud v životě žijeme v rovnováze mezi oběma principy, netrpíme bolestí hlavy.

Výzva bolesti hlavy je: naslouchej své intuici, naslouchej svému srdci!

Bolest hlavy je příliš mužské energie, tlaku, chtění pro sebe, egoistických myšlenek. Něco člověku "stoupne" do hlavy znamená, že jsme příliš sebestřední, příliš ctižádostiví, příliš domýšliví. 

Bolest hlavy je signál, abychom méně přemýšleli o sobě.

Abychom více vnímali své srdce. Abychom se učili sebelásce, hodnotili se kladně, měli se rádi, a nepotřebovali plnit úkoly a dosahovat výsledků, aby nás druzí ocenili.

O tom, jak naslouchat svému srdci v RADOVAT SE JE LÁSKA

Jak se zbavit bolesti hlavy přírodní cestou