Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Není nutné konat mužské skutky, abyste dokázala světu, že jste člověk. Důležité je žít v souladu se svými ženskými energiemi, pak vytvoříte krásný harmonický svět, v němž bude vládnout radost,klid a štěstí. To je cesta ženy.

Poslední komentáře

Na okraj

Co znamená unavená pokožka pod očima a její tmavší zbarvení?
Nevyvážené partnerské vztahy, určité ponížení, zavření se před životem, nebo naopak pýchu, nadřazenost a nepochopený život úspěšných.

Kolena

Kolena nesou symbol pokory. Jak se umíme ponížit, snížit před někým, a jak umíme zespoda vzhlížet.

Kolena jsou zástupným orgánem ledvin a tak ukazují, jak si stojíme ve vztazích s druhými lidmi, ale i celým okolním světem. 

Zda sami umíme "klesnout na koleno", nebo druhé nutíme "klesnout na kolena", nebo druhé "přehneme přes koleno" nebo něco "lámeme přes koleno". 

Kolena jsou také výrazem strachu, jak pevně si stojíme na vlastních nohou a jsme si jisti sami sebou, nebo zda se nám před činem rozklepou kolena. 

Problémy s kolenními klouby ukazují na naši schopnost změny, pružnost a pohyblivost.

Jak pružně se přizpůsobujeme druhým lidem, jak se umíme přizpůsobit životu.

O vztazích nejen partnerských v SOUŽÍT JE LÁSKA