Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Osvícení znamená vědět, že všechny věci jsou pomíjivé, osvícení nevyjímaje.

Lee Lozowick

Poslední komentáře

Na okraj

Trpíte zácpou?
Nejste tedy schopni vytvořit si odstup, nejste schopni něco vydat, od něčeho upustit či vyjádřit své pocity.

Kolena

Kolena nesou symbol pokory. Jak se umíme ponížit, snížit před někým, a jak umíme zespoda vzhlížet.

Kolena jsou zástupným orgánem ledvin a tak ukazují, jak si stojíme ve vztazích s druhými lidmi, ale i celým okolním světem. 

Zda sami umíme "klesnout na koleno", nebo druhé nutíme "klesnout na kolena", nebo druhé "přehneme přes koleno" nebo něco "lámeme přes koleno". 

Kolena jsou také výrazem strachu, jak pevně si stojíme na vlastních nohou a jsme si jisti sami sebou, nebo zda se nám před činem rozklepou kolena. 

Problémy s kolenními klouby ukazují na naši schopnost změny, pružnost a pohyblivost.

Jak pružně se přizpůsobujeme druhým lidem, jak se umíme přizpůsobit životu.

O vztazích nejen partnerských v SOUŽÍT JE LÁSKA