Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

To, co je nejdůležitější, se nám nemusí jevit jako to, co je nejnaléhavější. Gary Chapman

Poslední komentáře

Na okraj

Lidé žijící ve městech se znečištěným ovzduším nemají tolik vitamínu D jako lidé z venkova. Dým a smog pohlcují totiž ultrafialové paprsky slunce, které jsou zodpovědné za tvorbu vitamínu D v našem těle.

Zánět

Zánět je prvotním odrazem boje člověka se světem.

Ukazuje na duševní nespokojenost s tím, co nám život připravil a co si od nás žádá.

Vyzývá nás k včasnému zastavení, abychom zbrzdili v našem tempu a zamysleli se, co špatného v životě děláme a kde špatně smýšlíme.

Zánět je obvykle vyjádřením našeho souboje s ostatními lidmi.

Začíná tam, kde chybí spokojenost s tím, co právě prožívám, co mně svým jednáním připravují druzí a kde nepřijímám jako zcela dostačující to, co nyní mám.

Zánět nás vyzývá ke spokojenosti tady a teď, skromnosti, porozumění, úctě a lásce k lidem.

Při setkání s druhými lidmi vnímat jejich školu jako možnost vlastního posunu, vnímat druhé jako svá zrcadla.

Vztahy s druhými řeší SOUŽÍT JE LÁSKA a spokojenost tady a teď TOLEROVAT JE LÁSKA.

Jak vyléčit zánět přírodní cestou