Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Odpuštění: Poctivost, soucit a vědomí sebe sama nás vede ke smíření s tím, kdo nám ublížil. Gary Chapman

Poslední komentáře

Na okraj

Ten, kdo si kouše nehty je plný vnitřního napětí a agrese, poukazuje tím na domnělé nebo skutečné nespravedlivé jednání a nevyřešené spory.

Zánět

Zánět je prvotním odrazem boje člověka se světem.

Ukazuje na duševní nespokojenost s tím, co nám život připravil a co si od nás žádá.

Vyzývá nás k včasnému zastavení, abychom zbrzdili v našem tempu a zamysleli se, co špatného v životě děláme a kde špatně smýšlíme.

Zánět je obvykle vyjádřením našeho souboje s ostatními lidmi.

Začíná tam, kde chybí spokojenost s tím, co právě prožívám, co mně svým jednáním připravují druzí a kde nepřijímám jako zcela dostačující to, co nyní mám.

Zánět nás vyzývá ke spokojenosti tady a teď, skromnosti, porozumění, úctě a lásce k lidem.

Při setkání s druhými lidmi vnímat jejich školu jako možnost vlastního posunu, vnímat druhé jako svá zrcadla.

Vztahy s druhými řeší SOUŽÍT JE LÁSKA a spokojenost tady a teď TOLEROVAT JE LÁSKA.

Jak vyléčit zánět přírodní cestou