Výukové programy naší Akademie celostního zdraví

Radovat se je láska

Citát

Jsme zvyklí uvažovat v rovině separátních komponentů, redukcionalisticky. Všechny problémy chceme usadit uvnitř pevných hranic a rozdělit na samostatné části... Je třeba pohlížet na vesmír jako na gigantický orga-nismus, jehož všechny části existují ve vzájemné sou-vislosti, a ne jako na hodinový stroj, který se dá rozebrat na jednotlivé součástky, které potom zkoumáme.

Profesor Wilkins
nositel Nobelovy ceny

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že k udržení odpovídající hladiny vitamínu E v krvi je zapotřebí zinek?

Odkazy

Bioenergie

Nemíváte občas pocit, že se lidstvo řítí špatným směrem? Že v zájmu technické revoluce a "dokonalosti" materiálního bytí vyzdvihuje rozum a zapomíná na nedílnou součást sebe samých - intuici a cit?

Ale tato naše druhá polovina přesto existuje, žijeme totiž ve světě duality, kdy vše má svůj protiklad, jedno neexistuje bez druhého. Navzdory úsilí mnoha lidí podmanit si přírodu a celý vesmír rozumem, si žije tento svět duality sám o sobě. Prostě si existuje. A my rozumní lidé najednou zjišťujeme, že existují jakési energie, že funguje zaříkání a motlitba, že první nápad je ten nejlepší, že vše, co vysíláme, se nám nekompromisně vrací, že mé tělo mi říká formou nemoci, co dělám špatně a zjišťuji, že pomoci si mohu jen já sám. Někteří z nás potřebují ještě důkazy o těchto neznámých věcech, jiní prostě věří.

Pro ty nedůvěřivé však již existuje přístroj PROGNOS, vyvinutý pro účely dlouhodobého pobytu člověka ve vesmíru. Ten dokáže měřit naši bioenergii a potvrzuje, že různé tvarové zářiče - bioenergetické pomůcky - mají opravdu úžasně regenerační, léčebné a ochranné účinky na biopole člověka. Většina z nás ale vůbec nepotřebuje přístroje. Cítíme to sami. Jen trochu chtít..

Nyní si položme pár otázek, které nám napoví, jak dalece žijeme v souladu s vesmírnými zákony života:
Jsme si vědomi, že nejvyšší hodnotou je láska bez podmínek? Láska k sobě, láska k druhým, a láska k živé i neživé přírodě?
Víme, že vesmír je v neustálém pohybu, v neustálých změnách? Přijímáme tudíž okolí a svět takové, jaké jsou a nelpíme na neměnnosti? Uvědomuemei si, že nic není natrvalo?
Uvědomujeme si, že vše co máme a dostáváme, je darem vesmíru a jde jen o to, jak s tímto darem nakládáme? Že čím více na něčem lpíme, tím bolestněji se s tím loučíme? Víme, že ve vesmíru je dostatek všeho pro všechny?
Uvědomujeme si, že život je také dar vesmíru a že překážky jsou pro nás dobro?

Život je krásný dar. Přemýšlejme. Ale nejen přemýšlejme. Probuďme v sobě intuici, cit. Zkusme vnímat, co cítíme a o tom také mluvme. Vysílejme pouze lásku a jen ta se nám bude vracet.

Nestyďme se používat pro své posílení a harmonizaci i biozářiče a bez předsudků věřme v jejich účinek. Pomohou nám i v době, kdy ještě nebudeme umět vše vnímat..

Biozářiče a různé jiné ezoterické pomůcky, se kterými máme dobrou zkušenost jsme se Vám rozhodli nabídnout v našem internetovém obchůdku.