Citát

Pravda je, že

– někdo je na tebe velmi pyšný
– někdo na tebe myslí
– někdo se o tebe stará
– někomu chybíš
– někdo chce s tebou mluvit
– někdo chce s tebou být
– někdo doufá, že nemáš problémy
– někdo je ti vděčný za tvou podporu
– někdo tě chce držet za ruku
– někdo doufá, že vše se v dobré obrátí
– někdo chce, abys byl šťastný
– někdo chce, abys našel jeho nebo ji
– někdo oslavuje tvůj úspěch
– někdo tě chce obdarovat
– někdo myslí, že TY JSI dar
– někdo tě miluje
– někdo obdivuje tvoji sílu
– někdo myslí na tebe a tvůj úsměv
– někdo chce být tvým ramenem na vyplakání...

... někdo potřebuje, abys mu to pověděl!

Poslední komentáře

Na okraj

Problémy s pokožkou mi říkají v duchovní a duševní rovině: “Musím se také zabývat sám sebou. Co mě dráždí, pálí, svědí?“ Při onemocnění pokožky je narušen kontakt s okolím, člověk se cítí nečistým, nejistým, nemohoucným vyjádřit se. Alergie a akné vždy souvisí s problémy citovými nebo s přecitlivělostí. A samozřejmě na tělesné úrovni s játry.

Krevní skupina 0

0 nebo taky O znamená starý (Old)

Objevení našich kromaňonských předků přibližně před 40 000 lety posunulo lidský druh na vrchol potravního řetězce, takže se z něj stala nejnebezpečnější šelma na Zemi. Tito lidé začali lovit v organizovaných tlupách a za krátkou dobu byli schopni vyrábět zbraně a používat pracovní nástroje. Tyto hlavní výhody jim dodaly sílu a nadřazenost místo jejich přirozených fyzických schopností.

Zruční a hrůzu nahánějící lovci - kromaňonci - brzy neměli důvod mít strach ze svých zvířecích nepřátel. Vzhledem k tomu, že neměli žádné přirozené predátory kromě sebe samých, jejich populace se rozrůstala. Jejich potravou byly bílkoviny z masa, a to byl důvod, proč trávicí vlastnosti lidí s krevní skupinou O dosáhly svého plného vyjádření.
Lidem potrava z masa prospívala a trvalo poměrně krátkou dobu, než vyhubili velkou zvěř ve svém loveckém revíru. Lidí, které bylo třeba živit, stále přibývalo, a proto boj o maso sílil. Lovci začali bojovat mezi sebou a zabíjet nepřátele, kteří si činili nárok na to, co považovali za své výsostné lovecké území. Jako vždycky nalezli lidské bytosti svého největšího nepřítele sami mezi sebou. Dobré lovecké oblasti se staly vzácnými. A tak začala migrace lidských ras.

Asi před 30 000 lety putovaly tlupy lovců dál a dál ve snaze najít maso. Když v důsledku změny pasátů došlo v africké Sahaře k vysušení oblastí, které bývaly úrodnou loveckou zemí, a když se původně zamrzlé severské oblasti oteplily, začali se lidé přemísťovat z Afriky do Evropy a Asie.

Při této migraci byla modrá planeta osídlena základní populací s krevní skupinou O, která dokonce převažuje dodnes.

Asi před 20 000 lety se kromaňonci plně přesídlili do Evropy a Asie a vyhubili poslední stáda velké zvěře do té míry, že bylo nutné začít hledat jiné zdroje potravy. Při hledání nových území s cílem nalézt něco vhodného k jídlu je pravděpodobné, že masožraví lidé se rychle změnili na všežravé a živili se smíšenou stravou složenou z bobulí, červů, ořechů, kořínků a drobných živočichů. Populace se také rozrůstala podél pobřeží, vylévajících se jezer a řek, kde byla hojnost ryb a další potravy. Přibližně před 10 000 lety lidé osídlili všechny základní pevniny na Zemi, kromě Antarktidy.

Přesídlení dávných lidí do oblastí s chladnějším klimatem vedlo ke vzniku světlejší barvy kůže, méně mohutné kostry a rovných vlasů. Časem příroda přizpůsobila lidi oblastem, které osídlili. Jak se lidé stěhovali na sever, vznikala světlá barva kůže, která byla lépe chráněna před omrznutím než tmavá. Světlá kůže byla také schopna účinněji metabolizovat vitamin D v oblastech s kratším dnem a delší nocí.

Kromaňonci se nakonec vyčepali sami. Nadměrně rozsáhlá populace brzy vyčerpala dostupná lovecká území. Co se původně zdálo jako nekonečná zásoba velké zvěře, to se později výrazně zmenšilo. To bylo příčinou zostřeného boje o zbývající maso. Toto soutěžení vyústilo ve válku a válka v další migraci.

Zdroj: Výživa a krevní skupiny, Dr.Peter J.D´Adamo