Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Ten, kdo se vydá na cestu, projde na své pouti mnoha místy, aby se nakonec vždy vrátil ke dveřím svého domu. Stejně tak každý člověk musí putovat všemi možnými vnějšími světy, aby na konci cesty nalezl nejniternější svatyni. Pohled mých očí bloudil v širých dálkách, dokud jsem je nezavřel a potoky slzí nedospěl až k nepopsatelnému pocitu ÚPLNÉHO JÁ.

Tagore

Poslední komentáře

Na okraj

Jezte potravu s nízkým obsahem tuků, s nízkým obsahem soli, s nízkým obsahem cukru, vyhýbejte se červeným masům, chemicky zpracovaným masům. Jezte potravu s vysokým obsahem vlákniny, pijte dostatečné množství čisté vody, denně užívejte doplňkové živiny. Děláte to pro sebe...

Krevní skupina A

Jedinec krevní skupiny A bývá zpravidla náročná osoba, která miluje pořádek, harmonii a jasně definované situace. Jsou nejvíce poslušní zákonů. Mají silně vyvinutý smysl pro správný řád. Můžete to na první pohled vypozorovat ze způsobu, jaký se starají o dům a zahradu, z oblékání - vždy jako ze škatulky - a podle účesu.
Lidé typu A patří k nejvšímavějším a nejpečlivějším. Mají až přehnaně pravidelné návyky, jsou to perfekcionisté a rádi se nacházejí ve standardních, předem daných situacích.
Typ A uplatňuje neuvěřitelnou míru sebekontroly. Je to projev jejich všeobecného smyslu pro uspořádání světa. Věří, že pokud mají věci fungovat normálně, musí jít příkladem ostatním.
Typ A jsou ti, kteří nechají jít ženy a děti první, když není v záchranných člunech dostatek místa pro každého. Áčko bude ten, kdo zůstane vzadu, ale sebekontrola áčka má jeden zábavný rys - má sklon vymizet hned, jak áčko zůstane samo. To samé áčko, které by tak laskavě postoupilo své místo v záchranném člunu ostatním, se změní: když se nikdo nedívá, ukradne záchranný člun a zmizí úplně samo!
Upřímně řečeno áčka fungují podle toho, kdo se na ně zrovna dívá. Jsou nejškrobenější a nejvíce dbají rituálů, často se zdají být nezúčastněnými a chladnými k těm ostatním, méně disciplinovaným. Totéž platí i o způsobu, jak nakládá s penězi. Jejich způsobnost a udržování skvělého dojmu je ve vlastních očích opravňuje kritizovat ostatní, když dojde na otázky slušného chování a morálky.
Na druhou stranu, jsou-li si áčka naprosto jista, že je nikdo nepřistihne, mají sklon udělat cokoli. Způsobnost a morálka, kterou u nich pozorujeme, jsou motivovány zvnějšku. Chovají se slušně, protože se očekává, že se budou chovat slušně, nikoli proto, že mají vnitřní smysl pro slušnost.
Formálnost, kterou vypozorujeme u mnoha áček, můžeme najít i v jejich touze po nastolení pořádku. Naše průměrné áčko nebude pravděpodobně dělat nepřístojnosti na veřejnosti. Áčka mají sklon zůstávat na večírcích i na méně formálních společenských událostech upjatí déle než ostatní typy. Nikdy neuvidíte, že by áčko bylo v čele drobných výtržností, ale jakmile nějaká méně zdrženlivá skupina nastartuje nějaké projevy chuligánství, áčko se přeochotně zapojí a dá se očekávat, že provede i ty nejdivočejší činy, aby bylo dílo dokonáno.
Typ A podléhá silné sebekontrole a ví přesně, jak by se měl před ostatními chovat, takže je málo pravděpodobné, že by provedl něco neslušného. Ale toto omezování vnitřních pocitů a myšlenek může vést k některým divokým explozím vrcholícím překvapivým erotismem a nejbouřlivějšími skopičinami. Neexistuje nic nepředvídatelnějšího než odvázané áčko posilněné alkoholem, který vyburcoval jeho city.
Čím zdrženlivější je typ A, tím více energie se soustřeďuje v jeho nitru. Pozor na tyto A-bomby - nikdy nevíte, jak dlouhá je zápalná šňůra a co ji může podpálit.
Platí to pro lásku i pro válku. A-energie může explodovat pří nejnevinnější provokaci. A samozřejmě, protože většina áček jsou civilizovaní a dobře vychovaní lidé, nikdy nevíte jistě, co je vlastně vyburcovalo. Jejich nálady a vášně se začnou projevovat naprosto neočekávaně.
Zapamatujte si: nikdy neohrožujte áčko, aniž byste mu ponechali prostor k úniku. Když se ocitne v pasti, stává se tím nejodvážnějším bojovníkem. A proč? Lidé s krevní skupinou A jsou v podstatě introverti. O ostatní se zpravidla nezajímají, s výjimkou případů, když ostatní zasáhnou do jejich života. Zdají se dobromyslná, což je ovšem, stejně jako jejich vybrané způsoby a pozornost věnovaná detailům, zástěrkou k udržení odstupu od ostatních.
Za tímto pozlátkem se skrývá nejisté áčko. Které nikomu nevěří nebo nic „nebere“, kromě pravidel a předpisů. Pokud toto opatrné stvoření ohrozíte, říkáte si o problémy. Přílišná podezíravost, nedůvěra a podjatost lidí typu A vede často k tomu, že druzí jimi opovrhují.
Áčka se okamžitě cítí ukřivděna - dokonce i když o žádnou křivdu nebo urážku nejde. A velice dlouho jim trvá, než se přenesou přes jakoukoli křivdu. Rozhodně nejsou typy, které se snadno usmiřují, i když se někdy tak tváří.
Typy A jsou nejvyhledávanějšími manželskými partnery. Jak muži, tak ženy typu A jsou považováni za nejstálejší manžele a manželky. Jejich hluboce zakořeněná touha po bezpečnosti a definovaných situacích z nich dělá ideální manželské partnery.
Lidé typu A jsou výbornými týmovými pracovníky, ale příliš se nehodí pro zaměstnání vyžadující velkou dávku pružnosti a spontánního rozhodování. Chybí jim cit pro okamžitou vizi, dávají přednost metodickému, pečlivému přístupu, který jim umožňuje prozkoumat terén, než na něj vstoupí vlastní nohou. Čím kompenzují áčka nedostatek intuice a odvahy? Svou představivostí. Vedou život neuvěřitelně obohacený fantazií, ovládají svět fikce. A mají úžasnou přednost: hýbou světem. Věnují se všem detailů, které ostatní typy prostě pomíjejí, a dělají svět zdravějším, krásnějším, a více fungujícím.

 

 

Vlastnosti nositelů krevní skupiny A
     
POZITIVNÍ   NEGATIVNÍ
- systematický
- teamový hráč
- dbalý zákonů (když je mezi lidmi)
- zelené zahradnické prsty
- talent pro vykonávání detailních úkolů
- dobrý zaměstnanec
- idealistické/progresivní myšlenky
- úzkostlivě dbá na svůj vzhled
- vždy pěkně oblečen
- bodrý vypravěč historek
- má rád pozornost partnera/přátel
- introvertní
- předvídavý/dobrý plánovač
- silný smysl pro spravedlnost
- dobrý partner
- perfekcionista
- mírný/klidný
- velmi láskyplný
- spolupracující až do extrému
- citlivý
- dobrý v účetnictví, ve vedení záznamů
- metodický, vědecký
- spolehlivý, důvěryhodný
- patriotický
- dochvilný, přesný
- dokonalý hospodář, kuchař
- mluví tichým hlasem
- trpělivý
- veselý
- má švih, moderní
- má rád zábavu
- pečlivý, uvážlivý
  - vybíravý
- chybí mu vnitřní motivace
- sobecký (když je sám)
- nemá talent pro chov zvířat
- nechá se pohltit nicotnostmi
- slabý vůdce
- reptal/paličák
- příliš dlouho trvá, než se připraví
- nákladné záliby
- vyžaduje posluchačstvo
- sám se cítí nešťastný
- mlčenlivý
- mistr intrik a pletich
- nesnáší dvojsmyslnost
- často nevěrný
- nepružný
- potlačuje city, může vybuchnout
- v lásce bývá slepý
- ke všemu podezřívavý
- rozmrzelý, snadno zranitelný
- nedokáže ušetřit peníze
- může být až nudný
- nezodpovědný (když se opije)
- málo důvtipný
- nedostatek sebedůvěry
- neumí odpočívat
- příliš nesmělý
- násilnický
- nostalgický, pesimistický
- snadno podléhá depresi
- může být necitlivý k hlubším věcem
- může být povrchní
- málo tvořivý, je-li sám
- je-li netrpělivý, může jednat zbrkle

 

 

Zdroj: Psychologická typologie krevních skupin, T. Nomi, A. Besher