Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Lidé, kteří nic nejsou, si sundávají kalhoty a věří, že se stanou někým.

Brigitte Bardot

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že potřeba zinku a selenu je u mužů vyšší?
S ejakulátem totiž z organismu odchází a tak muži především po čtyřicítce mohou mít potíže s prostatou.

Tento dokument dejte svému pediatrovi, poté si rozmyslí, zda bude chtít očkovat vaše dítě

Je mnoho rodičů, kteří si stále myslí, že je povinností nechat své děti naočkovat vším, co navrhne pediatr.

Bohužel s námi lékaři fungují tak, že nás často ani nenapadne, že něco není naše povinnost.

Pamatuji se na dobu cca před deseti lety, kdy mi přišla SMS od pediatra, abychom přišli se synem na očkování proti žloutence. Když jsem tam zavolala a zeptala se, zda je to očkování povinné, sestra vůbec nevěděla, co mi odpovědět. Zřejmě se jí zatím na to nikdo nikdy neptal.

A pak řekla:"Povinné není, ale je zdarma, proč byste to nevyužili?"

Proto se nenechte zmást přístupem lékařů a sester, ze kterého vyplývá samozřejmost očkování.

Dnes to už samozřejmé není a mnoho rodičů už chápe, že očkování spíš jejich dětem ubližuje, než je chrání.

Jen u nás v empatii máme spoustu článků o nebezpečnosti a tragických důsledcích očkování, internet je toho plný.

Hledejte a sbírejte odvahu vzepřít se zvyku, který nám už nikomu neprospívá.

Stojí to notnou dávku odvahy a přesvědčení. Pokud ale víte, že vám to nedává smysl, jste přesvědčeni, že to už nechcete, pak prostě nejde to udělat. Tak to funguje se vším ve vašem životě :-)

Stejně jako jsem se vás snažila inspirovat tím, že jsem zrušila registraci u praktického lékaře, když k němu vůbec nechodíme, tak se vás snažím inspirovat, abyste slepě jako ovce neposlouchali lékaři a nenechali očkovat své děti vším, co vám nabídnou.

Narazila jsem na super dokument, který obsahuje otázky, na které by vám váš lékař měl umět odpovědět.

Máte na tyto odpovědi právo podle zákona! Vytiskněte si ho a předložte lékaři :-) 

Věc: Žádost o informace

V souvislosti s očkováním dítěte JMÉNO PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, narozené(ho) DEN.MĚSÍC.ROK, které je upraveno zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, a vykonávající vyhláškou č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Vás jako jeho/její zákonní zástupci v souladu s platnou právní úpravou žádáme o podání odpovědí na následující otázky ohledně očkovací látky Infanrix Hexa/Infanrix Polio/Boostrix Polio:

 1. Jaký je účel očkování?
 2. Jaká je povaha očkování?
 3. Jaké jsou následky očkování?
 4. Jaká jsou rizika očkování?
 5. Jaké jsou možnosti volby k/v očkování?
 6. Jaká jsou rizika neočkování?
 7. Co je to absorbovaná očkovací látka?
 8. Co je to acelulární složka?
 9. Co je to inaktivovaná očkovací látka?
 10. Co se považuje za závažné vedlejší účinky vakcíny?
 11. Jakým způsobem se zjišťuje alergie na některou ze složek obsažených ve vakcíně Infanrix Hexa/Infanrix Polio/Boostrix Polio, konkrétně: Difterický toxoid, tetanový toxoid, antigeny Bordetella pertusis (pertusový toxoid, filamentozní hemaglutinin, pertaktin), poliovirus typ 1 (kmen Mahoney), typ 2 (kmen MEF-1), typ 3 (kmen Saukett), hydroxid hlinitý, chlorid sodný, Médium 199 (obsahující hlavně aminokyseliny, minerální soli, vitamíny), neomycin, polymyxin?
 12. Jaké je úplné složení „Média 199“?
 13. Může být vysoká teplota, otok a ztvrdnutí místa vpichu, zduřená lymfatická uzlina projevem alergie na některou ze složek očkovací látky?
 14. Může být ospalost po podání očkovací látky projevem problému nervového anebo jiného systému lidského těla v souvislosti s očkovací látkou?
 15. Co je to kolaps?
 16. Jaké jsou možné následky kolapsu, jak probíhá léčba možných následků kolapsu, jakou dobu tato léčba probíhá, jaké jsou náklady na léčbu možných následků kolapsu?
 17. Co znamená výraz „šokový stav“?
 18. Jaké jsou možné následky šokového stavu, jak probíhá léčba možných následků šokového stavu, jakou dobu tato léčba probíhá, jaké jsou náklady na léčbu možných následků šokového stavu? Jak byla očkovací látka uchovaná? Co je to difterický toxoid, tetanový toxoid, antigeny Bordetella pertusis, Pertusový toxoid, Filamentozní hemaglutinin, Pertaktin, poliovirus (inaktivovaný): typ 1 (kmen Mahoney), typ 2 (kmen MEF-1), typ 3 (kmen Saukett)? Co je to hydroxid hlinitý?
 19. Co je to fosforečnan hlinitý?
 20. Odkud a jakým způsobem se získávají difterický toxoid, tetanový toxoid, antigeny Bordetella pertusis, Pertusový toxoid, Filamentozní hemaglutinin, Pertaktin, poliovirus (inaktivovaný): typ 1 (kmen Mahoney), typ 2 (kmen MEF-1), typ 3 (kmen Saukett)? Odkud a jakým způsobem se získává hydroxid hlinitý?
 21. Odkud a jakým způsobem se získává fosforečnan hlinitý?
 22. Co znamená informace výrobce, že „Difterický toxoid (nejméně 30IU), tetanový toxoid (nejméně 40IU), perkusový toxoid (25 mikrogramů), filamentozní hemaglutinin (25 mikrogramů), pertaktin (8 mikrogramů) je absorbovaný na hydroxid hlinitý (0,5 mg AL(OH)₃).“?
 23. Co znamená informace výrobce, že „Poliovirus (inaktivovaný) typ 1 (kmen Mahoney) 40 jednotek D antigenu, typ 2 (kmen MEF-1) 8 jednotek antigenu, typ 3 (kmen Saukett) 32 jednotek D antigenu je kultivovaný na buňkách VERO.“?
 24. Co jsou to buňky VERO?
 25. Odkud a jakým způsobem se buňky VERO získávají? Co znamenají jednotlivé číselné informace uváděné u jednotlivých složek vakcíny? Jakým způsobem „urychluje hydroxid hlinitý účinek očkovací látky“?
 26. O kolik rychleji nastoupí účinek očkovací látky díky přítomnosti hydroxidu hlinitého? Jakým způsobem „prodlužuje hydroxid hlinitý ochranný účinek očkovací látky“?
 27. O kolik je prodloužený účinek očkovací látky díky přítomnosti hydroxidu hlinitého? Jakým způsobem „urychluje fosforečnan hlinitý účinek očkovací látky“? O kolik rychleji nastoupí účinek očkovací látky díky přítomnosti fosforečnanu hlinitého?
 28. Jakým způsobem „prodlužuje fosforečnan hlinitý ochranný účinek očkovací látky“?
 29. O kolik je prodloužený účinek očkovací látky díky přítomnosti fosforečnanu hlinitého?
 30. Jakou dobu bude trvat ochranný účinek vakcíny po zaočkování?
 31. Jakým způsobem se zjišťuje účinnost očkování, v jakých časových intervalech, na jakém počtu očkovaných lidí, na jakém počtu neočkovaných lidí, v jakém věku, z jakých životních a sociálně-ekonomických podmínek? Jaké další faktory se zjišťují, vyhodnocují a berou do úvahy při posuzování účinnosti očkování?
 32. Jakým způsobem se zjišťuje funkčnost imunitního systému?
 33. Jakou ochranu před infekcemi zabezpečí očkovací látka, pokud má dítě problémy s imunitním systémem? Jakou souvislost s očkovací látkou má „nediagnostikované nebo progresivní onemocnění mozku“?
 34. Jakou souvislost s očkovací látkou má „nekontrolovaná epilepsie“?
 35. Jakým způsobem se zjišťuje, jestli dítě má/nemá problémy se srážlivostí krve?
 36. Jakou souvislost s očkovací látkou má srážlivost krve?
 37. Jaké jsou možné následky těchto nežádoucích účinků vakcíny: kožní vyrážky, kopřivka, kožní alergie, vysoká teplota nad 39,5°C, otok kolem očí a otok obličeje, potíže s dýcháním a polykáním, náhlý pokles krevního tlaku, náhlá ztráta vědomí, kolaps, dočasné stavy bezvědomí?
 38. Jakým způsobem se zjistí, jestli má dítě sklon k záchvatům při horečce, pokud toto zatím ještě nikdy horečky nemělo? Jaké mohou být následky možných nežádoucích účinků vakcíny, jakou dobu mohou trvat, jak probíhá léčba nežádoucích účinků a s jakým úspěchem, jaké jsou náklady na léčbu nežádoucích následků vakcíny?
 39. Jakým způsobem se zjišťuje výskyt nežádoucích účinků vakcíny, jaký počet lidí, z těch, kteří byli očkovaní, hlásí nežádoucích účinky vakcíny?
 40. Jak se zjišťuje poměr výskytu nežádoucích účinků očkovací látky k počtu podaných očkovacích látek?
 41. Jak se zjišťují následky nežádoucích účinků vakcíny? Jaká je šarže vakcíny, která má být použitá k očkování?
 42. Jaké látky a v jakých množstvích byly použité jako vstupní suroviny při výrobě vakcíny (která má být použitá k očkování), které se po skončení výrobního procesu vakcíny staly lékem? Ve které zemi byla vyrobená vakcína, která má být použitá k očkování? Kdo přepravoval, dovezl vakcínu, která má být použitá k očkování? Jaký je správný předepsaný výrobní postup pro vakcínu, která má být použitá k očkování? Jaký byl výrobní postup u vakcíny, která má být použitá k očkování?
 43. Který orgán kontroloval průběh výroby vakcíny, kdy a s jakými výsledky a kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí? Jaké jsou požadavky na zabezpečení výroby a kontroly kvality: vakcíny, účinných látek a pomocných látek v souladu s účelem očkování? Který orgán kontroloval dodržení požadavků na zabezpečení výroby a kontroly kvality vakcíny, účinných látek a pomocných látek v souladu s účelem očkování, kdy a s jakými výsledky a kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí?
 44. Kdo je držitelem povolení na výrobu vakcíny a kdo ho vydal, kde je povolení přístupné k nahlédnutí?
 45. Uveďte, prosím, identifikační údaje držitelů povolení, odborných zástupců, náhradních odborných zástupců konkrétní očkovací látky. Je vakcína lékem s obsahem omamné látky, psychotropní látky nebo s obsahem drogového prekurzoru?
 46. Jakým způsobem a jak často se prověřuje důvěryhodnost osob, které manipulovali s konkrétní vakcínou, jaký orgán to prověřuje a kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí? Kdo je držitelem rozhodnutí o registraci vakcíny a kdo ho vydal, kde je rozhodnutí přístupné k nahlédnutí? Kdo je držitelem rozhodnutí o schválení vakcíny a kdo ho vydal, kde je rozhodnutí přístupné k nahlédnutí?
 47. Je vyžadováno povolení Ministerstva zdravotnictví?
 48. Kde je povolení přístupné k nahlédnutí? Došlo k změnám některého z rozhodnutí nebo ke změnám povolení? Kde jsou tyto změny přístupné k nahlédnutí?
 49. Jaké jsou požadavky na správnou individuální přípravu konkrétní vakcíny?
 50. Jaký byl průběh individuální přípravy konkrétní vakcíny?
 51. Který orgán kontroloval dodržení požadavků správné individuální přípravy konkrétní vakcíny, kdy, s jakým výsledkem a kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 52. Jaké jsou požadavky na správné velkodistribuční postupy konkrétní vakcíny?
 53. Jak se velkodistribuce konkrétní vakcíny uskutečnila? Který orgán kontroloval dodržení požadavků na správný velkodistribuční postup konkrétní vakcíny, kdy, s jakým výsledkem a kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí? Kdo vedl kusovou evidenci vakcín, ze které pochází vakcína, která má být použitá k očkování a kdo uchovává doklady o získání konkrétní vakcíny?
 54. Požádal orgán státního dozoru ve zdravotnictví nebo zdravotní pojišťovna o předložení předmětných dokladů?
 55. Kdy a s jakým výsledkem, kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí? Je možné vyloučit toxické působení hliníku v organizmu dítěte po podání očkovací látky? Je možné vyloučit problémy trávící soustavy dítěte po podání očkovací látky? Je možné vyloučit problémy endokrinní soustavy dítěte po podání očkovací látky?
 56. Je možné vyloučit problémy nervové soustavy dítěte po podání očkovací látky? Je možné vyloučit problémy imunitní soustavy dítěte po podání očkovací látky?
 57. Je možné vyloučit problémy ostatních soustav těla dítěte po podání očkovací látky? Jaké baktérie (druh, kmen) způsobují černý kašel? Proti jakým baktériím (druh, kmen) je vyvinutá vakcína proti černému kašli?
 58. Jaké baktérie (druh, kmen) způsobují záškrt?
 59. Proti jakým baktériím (druh, kmen) je vyvinutá vakcína proti záškrtu? Jaké baktérie (druh, kmen) způsobují tetanus? Proti jakým baktériím (druh, kmen) je vyvinutá vakcína proti tetanu?
 60. Jaké viry (druh, kmen) způsobují dětskou obrnu? Proti jakým virům (druh, kmen) je vyvinutá vakcína proti dětské obrně?
 61. Kdo je distributorem konkrétní vakcíny?
 62. Vykonal Státní ústav pro kontrolu léčiv inspekci u výrobce, dovozce a distributora vakcíny, kdy a s jakým výsledkem, kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí? Disponuje Státní ústav pro kontrolu léčiv oznámením výrobce, dovozce nebo distributora vakcíny o případných změnách, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost vakcíny, kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí?
 63. Jaký je systém zabezpečování kvality výroby vakcíny?
 64. Uveďte, prosím, identifikační údaje odborného zástupce pro: výrobu vakcíny, zabezpečování kvality vakcíny, registraci vakcíny. Kde je přístupný k nahlédnutí analytický certifikát uvolněné šarže vakcíny, dodané na český trh? Kdo, jak často, s jakými výsledky vykonává státní farmaceutický dozor nad vakcínou?
 65. Kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí?
 66. Byly Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv předložené k přezkoušení vzorky vakcíny, která má být použitá k očkování, v množství potřebném na tři analýzy před uvolněním šarže?
 67. Byly tyto analýzy vykonané a s jakým výsledkem? Kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí?
 68. Jak často, kdy naposledy, kým a s jakým výsledkem byl vykonaný audit ve výrobních zařízeních výrobce vakcíny?
 69. Kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí?
 70. Jak často, kdy naposledy, kým a s jakým výsledkem byl vykonaný audit v distribučních zařízeních distributora vakcíny za účelem zjištění, jestli distributor dodržuje požadavky správných velkodistribučních postupů?
 71. Kde jsou informace o tom přístupné k nahlédnutí?
 72. Kolik potvrzených případů přenosných onemocnění — záškrtu, tetanu, černého kašle, dětské obrny — se vyskytlo na území ČR za jednotlivé předcházející kalendářní roky?
 73. Kolik z těchto případů bylo na očkovaných a kolik na neočkovaných osobách?
 74. Jaký byl věk osob postižených daným onemocněním?
 75. Z jakých sociálně-ekonomických podmínek pocházeli?
 76. Jaký byl průběh onemocnění?
 77. Jaké byly následky onemocnění?
 78. Jaké jsou náklady na léčbu jedné osoby?
 79. Kolik pravděpodobných případů přenosných onemocnění — záškrtu, tetanu, černého kašle, dětské obrny — se vyskytlo na území ČR za jednotlivé předcházející kalendářní roky?
 80. Kolik z těchto případů bylo na očkovaných a kolik na neočkovaných osobách?
 81. Jaký byl věk osob postižených daným onemocněním?
 82. Z jakých sociálně-ekonomických podmínek pocházeli? Jaký byl průběh onemocnění?
 83. Jaké byly následky onemocnění?
 84. Jaké jsou náklady na léčbu jedné osoby?
 85. Kolik možných případů přenosných onemocnění — záškrtu, tetanu, černého kašle, dětské obrny — se vyskytlo na území ČR za jednotlivé předcházející kalendářní roky?
 86. Kolik z těchto případů bylo na očkovaných a kolik na neočkovaných osobách?
 87. Jaký byl věk osob postižených daným onemocněním?
 88. Z jakých sociálně-ekonomických podmínek pocházeli?
 89. Jaký byl průběh onemocnění?
 90. Jaké byly následky onemocnění?
 91. Jaké jsou náklady na léčbu jedné osoby?
 92. Jaký je vliv životních, sociálně-ekonomických podmínek a způsobu života na výskyt záškrtu, tetanu, černého kašle a dětské obrny?
 93. Jaké životní, sociálně-ekonomické podmínky a způsob života jsou optimální na snižování rizika výskytu černého kašle, tetanu, záškrtu, dětské obrny?
 94. Jaké jsou komplikace prodělání černého kašle, tetanu, záškrtu, dětské obrny?
 95. Jaké jsou možnosti léčby černého kašle, tetanu, záškrtu, dětské obrny?
 96. Jaké jsou časové souvislosti, zákonitosti, posloupnosti a pravidla ve vývoji imunitního systému dítěte a jak jsou zohledněné při očkování?
 97. Jaké jsou kritéria na posouzení „přiměřenosti zásahu do fungování imunitního systému“?
 98. Která látka je v očkovací látce látkou pomocnou?
 99. Kdy, kým a s jakým výsledkem byla posouzena vhodnost použití pomocné látky na výrobu očkovací látky a kde je zdokumentovaný průběh posuzování?
 100. Jaká jsou kritéria na posouzení „vhodnosti“ použití pomocné látky?
 101. Kdo, kdy, jakým způsobem a s jakým výsledkem ověřil totožnost a kvalitu účinné látky a pomocné látky použité při výrobě očkovací látky?
 102. Byla konkrétní šarže vakcíny podrobená kompletní kvalitativní a kvantitativní analýze, případně jiným zkouškám a kontrolám potřebným na zabezpečení kvality vakcíny?
 103. Kdo vykonal analýzy, kdy a s jakým výsledkem?
 104. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 105. Jaké jiné zkoušky a kontroly jsou potřebné na zabezpečení kvality vakcíny, kdo je vykonal, kdy a s jakým výsledkem?
 106. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 107. Jaké jsou požadavky na farmaceutické zkoušky vakcíny, kdo je vykonal, kdy a s jakým výsledkem?
 108. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 109. Jaké jsou požadavky na toxikologicko-farmaceutické zkoušky vakcíny, kde je vykonal, kdy a s jakým výsledkem?
 110. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 111. Jaké jsou požadavky na klinické zkoušky vakcíny, kdo je vykonal, kdy a s jakým výsledkem?
 112. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 113. Kdo je držitelem povolení k velkodistribuci vakcíny?
 114. Vyvolá konkrétní očkovací látka spolehlivou specifickou imunitu proti antigenům původce onemocnění, pro které byla vyvinutá?
 115. Jaký je postup pro uvolnění šarže vakcíny na trh a kdo ho vykonal, kdy a s jakým výsledkem?
 116. Kde je informace přístupná k nahlédnutí?
 117. Kdo posoudil výrobní a kontrolní protokol výrobce a kdo vykonal analytickou kontrolu vzorků vakcíny, kdy a s jakým výsledkem?
 118. Kde je tato informace přístupná k nahlédnutí?
 119. Jaký postup musí ČR dodržet při udělení povolení na uvedení vakcíny na český trh, kdo kontroluje dodržení uvedeného postupu, kdo tuto kontrolu vykonal, kdy a s jakým výsledkem?
 120. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 121. Jaké laboratorní zkoušky očkovací látky, případně jejích jednotlivých složek, byly vykonané Státním ústavem pro kontrolu léčiv, kdy a s jakým výsledkem?
 122. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 123. Jakým způsobem se prokazuje účinnost očkovací látky?
 124. Kdo vykonal porovnání účinnosti očkovací látky „Infanrix Hexa/Infanrix Polio/Boostrix Polio“ s dnešními možnostmi prevence a léčby chorob, kdy a jaké období bylo posuzované, jaké faktory byly považované za významné pro porovnání a jaké byly výsledky? Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 125. Jakým způsobem se prokazuje kvalita očkovací látky?
 126. Jakým způsobem se prokazuje bezpečnost očkovací látky?
 127. Jak dlouho probíhal výzkum a vývoj vakcíny, jakým způsobem se vykonával, na jakém území, na jakém počtu osob?
 128. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 129. Kdy bylo vykonané klinické zkoušení vakcíny, jak dlouho probíhalo, jakým způsobem, na jakém území, na jakém počtu osob?
 130. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 131. Jaká je působnost Evropské agentury pro léčiva při schvalování, hodnocení a kontrole vakcíny?
 132. Jakým způsobem bylo toto vykonáno, kdy a s jakým výsledkem?
 133. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 134. Popište, prosím, mechanismus účinku vakcíny. Kdy, kým, na jakém počtu osob, na území kterého státu byly vykonané „dvojitě zaslepené zkoušky“ vakcíny?
 135. S jakým výsledkem?
 136. Kde jsou tyto informace přístupné k nahlédnutí?
 137. Souhlasíte se zveřejněním Vašich odpovědí na předchozí otázky?

Možná, až si to dočtete až sem, nebudete už potřebovat nikoho se ptát na nic. Možná sami pochopíte, kolik nejasností je kolem očkování.

Imunitní systém se dokáže bránit všem virům a bakteriím pouze tehdy, pokud je dostatečně silný díky živinám, které mu poskytujeme. 

Starejte se o sebe a nebudete potřebovat lékaře a jejich "léčbu"

s láskou vaše Empatia

Nechci očkovat ale jak to

Nechci očkovat ale jak to udělat, když vyhrožují pokutami a odmítají vzít dítě do školky?Kdybych nemusela do práce, tak to neřeším a nechám si dítě doma.

Kdo hledá, způsob najde

pokud je o něčem člověk z hloubi duše přesvědčený, nemůže jinak. Pokud byste byla skutečně přesvědčena o tom, ze svému dítěti ubližujete očkovánim, prostě byste to udělat nemohla. Udělala byste cokoliv, abyste mu ublížit nemusela, třeba byste s nim doma zůstala nebo vymyslela něco jiného. Za mých časů to problém byl, dnes znám spoustu rodičů, kteří své děti neočkují :-) s láskou vaše EMPATIA 

Bohužel to nijak "vymyslet"

Bohužel to nijak "vymyslet" nejde, protože manžel se kvůli zdrav. potížím možná už do práce nevrátí, takže pak bych musela do práce já, a také vzhledem k těmto potížím ani není schopný se o dítě starat, takže školka je jediné řešení.Ano, někteří rodiče neočkují, mají pediatra, který je neudá, ale bohužel všichni takový nejsou.....takže asi tak.Nelze vše vidět jen z jednoho úhlu pohledu.

ano, každý máme svůj úhel pohledu

a zařizujeme si svůj život podle sebe. Váš úhel pohledu je, že to nejde, a úhel pohledu jiných, že to problém není. Všechno je naše rozhodnutí, jak chceme žit :-)Nemusíte odpovídat mně, ale odpovězte si sama sobě, co všechno jste udělala, zkusila, s jako velkou vervou jste se o to snažila... v tom najdete i osobní důležitost toho, co očkování pro vás znamená. Možná to až tak důležité pro vás není, a není důvod se za to peskovat :-) Jde jen o to, aby člověk nevedl jen plané řeči, co chce, chce a chce, a co vše mu stojí v cestě... a přitom sám neudělal nic :-)

rizika

Ano, očkování je riziko, ale neočkovat a dostat všechny ty nemoci riziko JE. Všichni, kteří odmítají očkování ho odmítají jen proto, že je velmi malý výskyt oněch nemocí, ale to je proto, ŽE JSOU VŠICHNI OČKOVANÍ!!! Opravdu byste odmítali očkování i před sto lety, když by všechny ty nemoci řádily kolem vás a kosily děti? Očkovali byste a RÁDI!! Tohle je jedno z největších pokrytectví dnešní doby. Všichni, kdo neočkují, parazitují na ostatních, kteří riziko očkování podstoupily pro dobro všech. A pokud se budeme bavit o karmě - kdo má onemocnět, stejně onemocní a já jsem s karmou smířený, má-li moje dítě umřít na černý kašel, ať si klidně umře atd, tak ať jede na dovolenou do rozvojové země bez očkování, ne na Maledivy. Žít v bezpečné zdravé zemi, cestovat po letoviscích a pak kydat hnůj na úroveň života tady je opět pokrytectví.

Nechápu, proč všem očkovaným vadí, že se druzí neočkují,

vždyť přece, když očkovaní jsou, tak mohou v klidu žít a nemusí si druhých všímat! Oni jako očkovaní přece nejsou ohrožení! Proč to vůbec tedy řešíte? Nebo přece jen máte z něčeho strach? Já tam vidím kromě strachu i závist... A víte, čemu už vůbec nerozumím? Proč čtete naše články, proč sledutete naše programy, proč se přihlašujete na naše on-line kurzy? :-) Připadá mi to jako sebemrskačství, stejné, jako když se díváte na televizní noviny plné vražd a atentátů, z toho jste na nervy, že nemůžete spát, jste z toho rozhozená a naštvaná a plná strachu, ale nadáváte na ty, kdo to zprávy vytvořil! VY jste ta, která si vybírá, jestli se nechá někým nebo něčím rozhodit. VY jste ta, která si má vybrat jen to, co ji v životě prospívá a co jí dělá radost. Přece nikde nikoho nenutíme, aby nás sledoval, nemáte to jako povinnost :-D Myslete na sebe, Evo, odhlašte se z odběru našich mailů a nečtěte naše články, bude vám lépe :-) s láskou vaše EmpatiaP.S. Na Maledivách není povinné očkování, my tam jeli bez jakéhokoliv. Byli jsme měsíc na Bali mezi domorodci, a jedeme do Kolumbie mezí domorodce, my pokrytci nejsme, vy jste jen maličko závistivá a naštvaná, že tohle nemůžete i vy... sorry, ale váš život nezměníme k lepšímu my, ale jen vy, ale ne nasraností a pliváním špíny na ty, kteří to dokázali. 

Tak já vám to vysvětlím

..já se nebojím o sebe, když očkovaná jsem. Ale svým rozhodnutím se neočkovat, riskujete nákazu, kterou můžete přenést na mimina, která se ještě očkovat nestihla a takové nemoci jsou pro ně třeba i smrtelné. A tato mimina na výběr nemají. Je to sobecké a pokrytecké. Kdybyste žila před sto lety, za očkování byste platila zlatem, aby vám šest z dětí neumřelo na černý kašel nebo pravé neštovice. Kydat hnůj na zdravotnictví (které samozřejmě a vůbec není dokonalé) v bezpečné době a zemi je jenom potřeba vybít si někde agresi.S tou souvisí i vaše komentáže o mé závisti a naštvání, to ani nebudu komentovat. To je nějaké vaše téma, které zřejmě pak všude vidíte.