Akademie celostního zdraví je náš dlouhodobý projekt, snažící se naplňovat v současné době nesnadnou vizi na změnu přístupu ke zdraví, ke vztahům a k žití vůbec. K pochopení a láskyplnému postoji k sobě samému i k okolí. K partnerům, rodičům, dětem, ostatním lidem, přírodě, ke zdraví, k duchovním věcem, k penězům, prostě ke všemu, co existuje i co se nám děje.

Cílem je, aby se lidé naučili být tvůrci svého života, nikoliv „oběti okolností“.

Jako základ naší akademie jsme za tímto účelem vytvořili (a dále tvoříme) několik víceméně samostatných webů, které jsou ale určitou logikou informačně provázané. Jak taky jinak. Vždyť tu mluvíme pořád o „celostním“ přístupu. A to znamená, že nic v životě se neděje náhodou a že všechno se vším nějak souvisí. I když si to v naší „vyspělé“ civilizaci nejsme zvyklí uvědomovat.

I v této celistvosti jsou však jednotlivé programy spolu někdy úžeji, někdy volněji provázané. Jsou tam programy obecně pro všechny lidi, jejich zdraví a vztahy, ale jsou tam i programy zaměřené vysloveně na ženy nebo program s tématem podnikání. I k němu je ale stále přistupováno celostním způsobem.

Na některé online aktivity a programy navazují i aktivity „offline“, tedy živé, osobní. Jsme si dobře vědomi, že „online“ i „offline“ způsob komunikace má vždycky dvě strany. Jako každá mince. Jako všechno na světě. Např. online způsobem se dá sdělit informace nesrovnatelně více lidem najednou, než osobním „živým“ způsobem. To může být velká výhoda. Na druhou stranu jsou věci, které „přes dráty nebo vzduchem“ přece jen předat nebo použít nelze. V něčem je zkrátka osobní kontakt nenahraditelný.

Proto se snažíme účelně kombinovat oba způsoby.

Více k tomuto celému tématu najdete na našem dalším webu
Akademie celostního zdraví

Navštívit tento web