Dotaz

Zajímalo by mě, co sí myslíte o homosexuálech.

Odpověď

Dobrý den,duch člověka není vyhraněného pohlaví, zahrnuje v sobě oba póly. Při vybírání si úkolů v dalším z našich životů se sami rozhodujeme, jaké pohlaví zajistí lepší podmínky pro jejich plnění. Tyto úkoly se snažíme plnit a daří se nám to lépe nebo hůře. Pokud se nedaří, dostáváme další možnosti, úkoly opakujeme nebo se tyto úkoly mohou stávat obtížnějšími. Vše se odvíjí nejen od úrovně vývoje duše, ale také od praktických činů v našem současném životě, zda plníme zadané úkoly, ale také zda si ještě více nepřihazujeme do svého “karmického batůžku” špatnými činy a nepochopením. Proto vše, co se nám děje, je naše volba a výsledek našich činů ve smyslu zákona příčiny a následku – karmy. Vše, co se nám děje, je možné pochopit z tohoto hlediska – tedy i homosexualitu. Pokud nepochopím vztah muže a ženy, pokud nepochopím jejich role v životě, bráním se tuto roli žít a odmítám ji (u sebe či druhých), pak si volím život obojí – mužský i ženský. Je to pro mě velká pomoc, protože pokud žiji např. jako žena v mužském těle, pak musím jasně pochopit, co je mužská a co ženská role. Potom už musím tyto role přijmout a hlavně poddajně se s nimi smířit. Vždy jde totiž o to, zda přijmu, co mi bylo dáno, i když rozumem nechápu (zatím), proč a co mi to má dát. Pokora před božskou spravedlností je to, co lidstvu chybí. A proto je tolik žen, které nechtějí být ženami a pak najednou chtějí dítě! Jak ale může mít dítě někdo, kdo není žena? Naše chtění je naše ego a vesmír nás nechává ve fázi chtění, abychom pochopili, že chtít a žít a pochopit je něco naprosto odlišného.Všichni jsme boží děti a nikdo není lepší ani horší. Všichni jsme chybující děti na cestě za dokonalostí, ale nikdo z nás v cíli není. Na této cestě je jediný směr, kterým jít – láska. Pokud pochopíme, že láska vše vyřeší, vše zlé vytlačí, že nám pomůže zatlačit naše ego a vnímat druhé, že nám dá pokoru k přírodě a živým bytostem i všem lidem, máme cestu volnou. Milovat a nic víc – to nám lidstvu chybí. Ale vidím, že plamínky se rozhořívají a že je tolik lidiček, kteří začínají milovat pro lásku samu, bez podmínek a s pokorou, že věřím ve spásu lidstva. Je to znát i na obecném přístupu k homosexuálům – lidé přestávají odsuzovat. A začínají se od nich učit – homosexuálové totiž často umí skutečně milovat bez podmínek a s obrovskou pokorou.Empatia s láskou

Zpět na přehled všech dotazů

Kam dál?