Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Dle českého právního řádu:

Publikování a šíření článků na empatia cz řídí zejména Článkem 17, Usnesení č. 2/1993 Sb. – Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

Citát

Chceme-li mít lásku k druhým, musíme mít trpělivost i sami se sebou. Gary Chapman

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že k udržení odpovídající hladiny vitamínu E v krvi je zapotřebí zinek?

Distributor sítě CaliVita

Jde-li vám o zdraví, zajímavou práci a (při)výdělek, staňte se třeba sponzorem - nezávislým distributorem sítě CaliVita

 

 

Potřebujete si vydělat na produkty, které užíváte...
Potřebujete si přilepšit ke svému rozpočtu...
Potřebujete se zajistit na důchod...
Současná práce Vás nebaví nebo dokonce ničí...
Zajímá Vás zdraví a baví Vás pracovat s lidmi a pro lidi...
Chcete podnikat, ale nemáte kapitál...

Různé potřeby mohou mít společné řešení a stačí k tomu vlastně velmi málo - jen pravdivě sdělovat své dobré zkušenosti!

Každý Člen spotřebitelské sítě CaliVita se vlastně automaticky stane Distributorem neboli Sponzorem v okamžiku, když předá svou dobrou zkušenost s produkty a/nebo s možností výdělku od distribuční spotřebitelské sítě CaliVita nějaké další osobě a ona se také zaregistruje jako Člen. Předal, sdělil, distribuoval, vyslal cosi pozitivního a za to musí obdržet něco zpět. To je zákon akce a reakce.

Takových spotřebitelů můžete zaregistrovat neomezené množství. Stejně tak i oni. Tím vzniká jakási "pavučina" spoluspotřebitelů a de facto potenciálních nebo skutečných spolupracovníků - tedy "vaše" spotřebitelská síť.

Za to, že takto získáváte nové zákazníky, kteří odebírají produkty CaliVita, Vám náleží spravedlivá odměna podle přesně stanovených pravidel. Říká se jí - stejně jako v jiných obchodních modelech - zprostředkovatelská provize a je součástí obchodních podmínek, které firma CaliVita nabízí.

O těchto obchodních podmínkách se více dozvíte ve Stanovách.

Pokud byste měli zájem spojit dvě ze základních životních potřeb - zdraví a zajímavou práci - a pracovat ve spotřebitelské síti CaliVita, neváhejte se na nás obrátit.

Robert T. Kiyosaki - autor bestselleru Bohatý táta - Chudý táta - je úspěšným multimilionářem, který však nezbohatl pomocí této formy obchodu. Přesto ve své další knize Škola byznysu předpovídá Distribučním spotřebitelským sítím skvělou budoucnost. Říká mj., že mít kvalitní produkty je základní podmínkou a možnost vydělat zajímavé peníze předpokladem fungující spotřebitelské sítě. Ale nejcennější na tomto obchodním modelu je možnost učit se od zkušenějších a možnost pomáhat lidem!!!

S touto myšlenkou se plně ztotožňujeme. Pokud budeme schopni, rádi Vám ve Vaší snaze pomůžeme podle našeho kréda:

Váš úspěch je naším štěstím - Vaše štěstí je naším úspěchem!

Těm Sponzorům, kteří to myslí s pomocí druhým opravdu vážně a jejich práce tomu odpovídá, věnujeme všechnu naši péči a naše zkušenosti. Mohou se pak stát Manažerem firmy CaliVita a/nebo Osobním poradcem zdraví Empatia.