Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Dobré manželství je jako stavba, kterou je nutno každý den přestavovat.

André Maurois

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že jedna tableta MagneZi B6 obsahuje tolik hořčíku jako 1 litr mléka?

Manažer sítě CaliVita

Chcet-li pracovat naplno a stát se pracovně i finančně nezávislými, můžete toho dosáhnout například jako manažer CaliVita a/nebo Osobní poradce zdraví Empatia

Těm Sponzorům, kteří to myslí s pomocí druhým opravdu vážně a jejich práce tomu odpovídá, věnujeme všechnu naši péči a naše zkušenosti.

Získat co nejvíce svobody díky co největší finanční nezávislosti!

To by mělo být základní krédo Manažera spotřebitelské sítě CaliVita. Ano - jde o osobní svobodu. Nikoliv o hromadění majetku a peněz. Žijeme (i) v materiálním světě a je to tak v pořádku. Tak je to prostě zařízeno. Všechny hmotné věci nám slouží nejen pro uspokojení našich potřeb, ale současně pro naši (řekněme duchovní) výchovu. Není proto špatné chtít být bohatým i finančně a materiálně, pokud to není naším cílem, ale pouhým prostředkem k osobní svobodě!

Jde o to, aby rozhodování o tom, co pro náš spokojený život potřebujeme, bylo co nejméně závislé na naší kapse!

Příklad 1. Má naše dítě talent a nejlépe by ho rozvinulo na kvalitní škole v zahraničí? Super, ať tam jde studovat! Nebo nemůže, protože "na to nemáme"? Mohu se o tom svobodně rozhodnout?

Příklad 2. Pro svou práci bych už potřeboval silnější, bezpečnější, větší a pohodlnější vůz, protože denně najezdím mnoho kilometrů a měřím dva metry. Dobře - je jich na trhu spoustu, které si vyberu? Nebo nevyberu a dál mě budou bolet záda v malém autě, protože "na větší nemám"? Mohu se svobodně rozhodnout?

Chtít být bohatý není o tom, koupit si drahý vůz, aby "ostatní viděli a záviděli"! To je opak svobody. To je zajetí peněz. A to není život. To znamená být něčeho otrokem!

Manažer sítě CaliVita je zkušený distributor, který už má vybudovanou větší síť spotřebitelů a spolupracovníků, obrat této sítě mu produkuje podle odměňovacích pravidel slušný příjem, jehož výše vlastně není omezena ničím jiným, než právě uskutečněným obratem. Proto síť CaliVita není žádným "letadlem".

Jeho "pracovní náplní" už je především pomáhat dalším spolupracovníkům - distributorům, aby se stali také manažery a jejich síť spotřebitelů vzkvétala.

Bez práce však nejsou koláče ani pro manažera CV, na to jsou u CaliVita velmi spravedlivé principy. Avšak díky investované dřívější energii (práci) už za stejný objem činnosti dostává větší odměnu.

Co chcete Vy? Zůstávat závislými nebo se vydat na cestu k nezávislosti? Svobodě? Jako jsme se rozhodli my...
Pak naskočte na vlak do stanice "Kvalitnější život"!
Kvalitnější zdravotně, finančně i morálně. Buďte manažery CaliVita.
Je to jen na Vás!!!

Váš úspěch je naším štěstím - Vaše štěstí je naším úspěchem!