Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Poznal jsem dobré i zlé, hřích i ctnost, právo i bezpráví, soudil jsem a byl jsem souzen; prošel jsem narozením i smrtí, radostí i utrpením, nebem i peklem; a nakonec jsem poznal, že jsem obsažen ve všem a všechno je obsaženo ve mně.

Nazrat Inajat Khan

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že prostata je symbolem mužského ega a že problémy s ní mají muži, kteří využívají nebo zneužívají vztah a nebo kteří se naopak cítí v podřízené roli? Zamyslete se nad svou láskou k ženám a nezapomeňte přitom na zinek.

Modlím se za ženy

Ve svém životě jsem zažila spoustu strachů, největším strachem ale byl strach z budoucnosti. Zda  moje děti a vnoučata budou mít taky šanci cítit vůni květin, sedět u řeky plné ryb a sledovat let ptáků na modré obloze...

Od jisté doby vím, že z tohoto strach už mít nemusím. Lidstvo ani Země není odsouzena k zániku, i kdyby tu vybouchla atomovka. Vím, že smrt neexistuje a život je věčný. Nemám strach z konce světa ani z budoucnosti svých dětí. 

Přišlo ale něco jiného...

ZÁVAZEK

Možná jste to zažili taky, že když jste si oddechli, že jste něco zvládli nebo pochopili, tak hned následně přišlo něco mnohem náročnějšího, jako byste dostali další úkol ve vyšším levelu. 

Já se zbavila strachu o své nejbližší a přijala jsem ZÁVAZEK, že to budu ukazovat dalším lidem.

Že žít beze strachu je možné. V tom závazku jsem uviděla jasnou cestu, kde a jak zbavovat lidi strachu.

Skrze sebe a skrze ženy, protože JÁ JSEM ŽENA a jen ŽENÁM můžu předávat cokoliv ze sebe. 

Přijala jsem ZÁVAZEK, že budu ženám ukazovat jejich sílu, která tkví v jejich ženství.

A budu jim připomínat, na co mnohokrát zapomněly, a to - co to vlastně je ženská energie, jak se žije jako vědomá žena, jak se chová vědomá žena.

Prakticky, protože jen ZÁMĚR, který přejde přes MYŠLENKU v ČIN může změnit cokoliv ve hmotném světě.

 • ♥︎ Vím, že se nám podaří navrátit se ke svému ryzímu ženství a být v něm šťastné
   
 • ♥︎ Vím, že pokud přijmeme partnerství jako nejlepší prostor pro zvědomění sebe, k zvědomění muže, pak veškerá snaha se bude námi dvěma násobit
   
 • ♥︎ Vím, že jedinou smysluplnou výchovou našich dětí je ukazovat jim láskyplný partnerský vztah
   
 • ♥︎ Vím, že jediná rada přátelům, kterým chceme pomoci ve zlepšení jejich vztahů je ukazovat jim sebe
   
 • ♥︎ Vím, že jediná cesta, jak změnit nefunkční společnost je zfunkčnit své vlastní rodiny

Dostávám svému závazku a otevírám ženský KRUH

Modlím se za všechny ženy, kterým má zpráva přelétne před očima, aby si jí všimly.

Aby jim neutekla příležitost přidat se ke zrodu nového hnutí žen - lásek, protože může být pro ně, jejich rodiny a celý svět zlomovým okamžikem!

Jsem vděčná za tento závazek a s láskou a vervou se ho ujímám!

DĚKUJI! Miluška