Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Poslední komentáře

Pokud jde o HOMOSEXUALITU

K zamyšleni od Donalda Walsche ...

Pokud jde o homosexualitu, mnoha lidem bylo řečeno, že Boží vůle je taková, aby se pohlavnímu styku oddávaly jen osoby  opačného pohlaví; pokud dojde k pohlavnímu styku mezi osobami stejného pohlaví, je to považováno za úchylku.

Jedním z výsledků tohoto učení je, že lidé, kterým přitažlivost mezi jedinci stejného pohlaví připadá zcela přirozená, byli a jsou odsuzováni, pomlouváni, očerňováni, vylučováni, izolováni, napadáni a zabíjeni lidmi přesvědčenými o tom, že konají Boží vůli.

Mezi aktuálními případy tohoto typu vyniká smutný příběh o vraždě Matthewa Sheparda z Laramie ve státě Wyoming. Shepard byl studentem prvního ročníku Wyomingské univerzity a nijak se netajil svou homosexuální orientací. Jednoho večera ho v baru v Laramie napadli dva mladí muži, vytáhli ho ven, vyvezli na polní cestu za městem, připoutali k ohradě a zmlátili tak surově, že upadl do kómatu a o pět dní později zemřel.

Geny neřídí naše zdraví

Bruce Lipton je mezinárodně uznávaný odborník a jeden z nejvýznamnějších lídrů nové biologie, který vychází z celostního pohledu na realitu. Již v roce 1967 začal klonovat lidské buňky a v r.1982 začal zkoumat principy kvantové fyziky a jejich vliv na způsob, jakým buňky přijímají informace.

Jeho výzkumy vedly k závěrům, které jsou v rozporu s tradičním vědeckým názorem, že život a zdraví jsou řízeny geny, a staly se základem pro fascinující obor – epigenetiku.

Nemoc je důsledek individuální kombinace emocionální, duševní, fyzické a duchovní nerovnováhy, nikoliv jen jako nedokonalost biochemické mechaniky těla.

Bruce Lipton rovněž zdůrazňuje, že některé nemoci (jako například cystická fibróza) jsou způsobeny výlučně jedním narušeným genem. Tyto nemoci však postihují méně než dvě procenta populace.

Každý musí zachránit sám sebe

Žijeme tu opravdu ve velmi zajímavých časech a blíží se k nám velká a významná změna. Rodí se nové vědomí. Nepřijde nás zachránit žádný Mesiáš. 

Každý musí zachránit sám sebe. 

Každý se musí sám přeměnit z larvy na motýla. 

Poslechni si tento příběh Majka Spirita:

Je o člověku, který se jmenuje NOVÝ.

Žije v městečku zvaném Starý Svět. Je to město jako všechny ostatní, ale přihodilo se v něm něco velmi neobyčejného. Vše je tam vzhůru nohama a jeho obyvatelé si dokonce myslí, že jsou jediní široko daleko.

Ve městě žije lékař, který se stará o lidi, ale pan doktor dostal časem strach, že když budou všichni zdraví on bude zbytečný a tak přiotrávil celé město a nyní jsou na něm všichni závislí.

Pět úrovní komunikace

Všichni se učíme komunikovat se svým partnerem jak nejlépe umíme.

A všichni v tom máme větší či menší potíže.

Všichni se chceme dostat do stadia upřímné otevřenosti, kdy nebudeme mít strach svému partnerovi říct cokoliv, aniž by nás soudil či odmítl.

Tady máte jeden možný způsob, jak vaši komunikaci zlepšit :-)

PĚT ÚROVNÍ KOMUNIKACE

5. Pátá úroveň - klišé

Následující drobné fráze jsou příkladem této úrovně komunikace:

"Tý jo, tobě to sluší."

"Máš hodně práce?"

"Jak se daří manželce?"

Jde o tzv. zdvořilostní fráze, otázky, na které nečekáme odpověď. Můžete si to vyzkoušet, že je to tak, v praxi. Až se vás někdo zeptá, jak se máte, neodpovězte jen - dobře, ale začněte vyprávět o tom, jak se doopravdy máte. Uvidíte reakci.

Vy jste ale udělali první krok k upřímné komunikaci :-)

Pokud miluju sám sebe, dělám vše pro to, abych byl šťastný já sám

Mít skvělé vztahy s každým, na kom nám záleží, to bychom rádi všichni.

Jenže jde to, pokud nemám skvělý vztah s tím nejdůležitějším člověkem, kterého mám? Sám se sebou?

Milovat sám sebe znamená dávat si vždy a za každých okolností přednost před těmi druhými.

Určitě vás napadne – nejsem přece sobec!

Dát sobě přednost není sobectví, ale sebeláska.

Naše lidská charakteristika sobectví je postavená na strachu a potřebě druhé lidi k sobě poutat, vázat na sebe, abychom nebyli sami, na strachu ze samoty.

Je třeba ale přijmout fakt, že sám jsem se narodil a sám také odejdu a ten, o kterého se mám starat na prvním místě jsem jen já sám.

Druzí lidé jsou bonus plus, učitelé, pomocníci, trenéři. Z jejich chování mám číst sám sebe, hledat, co mám změnit ve svém chování já sám. K tomu nám slouží druzí lidé :-)

Bhútán: Království domácího štěstí

V jedné zemi v sousedství Indie a Číny se usilovně modlí za dobro lidí na celém světě a blaho veškerého života ve vesmíru.

Panovník tam rozdává solární panely, zakázal igelitové pytlíky a štěstím hodlá nakazit celý svět.

Bylo nebylo jedno království, vysoko v horách, daleko od království jiných. V této zemi vládl dobrý, moudrý král, jenž se jednou do roka vydal na cestu po celém kraji, aby se v každé části své říše dozvěděl o potížích zdejších obyvatel. Veškerou moc investoval do jejich štěstí a lidé ho za to oddaně milovali. Alespoň jednou ve svém životě se každý z nich vypravil do královského paláce, či se o to pokusil, aby se před milovaným panovníkem poklonil.

Nejlepší přípravou na smrt je způsob, jakým žijeme svůj život právě teď

Naše kamarádka Petra, která se věnuje domácí hospicové péči a doprovází lidi a jejich příbuzné ke smrti doma, vypráví o tom, že jak člověk žije, tak i umírá, a je proto potřeba žít tak, jak bychom chtěli umírat.

Protože většina lidí se nebojí smrti jako takové, ale bolesti z umírání.

A bolest přijde jen když nejsme smíření, bráníme se konci, ztuhneme v tom, co máme a chceme to zachovat. Pak bolest ukazuje na to, že se tento náš postoj musí násilím zlomit. Protože každá bolest je projev zatvrzelosti a neústupnosti a lpění na tom, co je teď a nechuti se změnit. 

Petra vypráví o své práci jako o nádherném poslání a nejcennějších letech svého života. Cítí se tím, co dělá, obdarovaná a je za to velmi vděčná, pociťuje radost a skutečné životní štěstí.

Povídali jsme si s ní na webináři, je z něj záznam:

Příběh o žárlivosti

Ráda bych dnes napíchla téma vlastnění ve vztahu, kdy se nám do hlavy rve, že když už jednou partner se mnou je, tak je můj. 

O tom, co se děje, když do vztahu vstoupíme. A muže konečně máme. Je náš. 


Třeba vztah stvrdíme i slibem u oltáře: Beru si tě dobrovolně. 


Asi se nemůžeme divit, že pak musíme mít pocit, že teď už ho vlastníme, teď jeden druhého máme. 


Je tím završeno naše úsilí najít si partnera. Jsme svoji a patříme si. Hotovo.

Víš, co tě učí tvůj zlozvyk? Nebo si snad myslíš, že žádný nemáš?

Znáte to...

Máte chuť na něco, o čem víte, že vám to nedělá dobře.

Třeba si zakouřit, nebo sníst něco sladkého, nebo si okousnout kůžičku kolem nehtů, která nám tam překáží, nebo si dát další kafe či skleničku vína. 

A začnou se ve vás prát dva hlasy. Jeden říká:

"Neměl bys to dělat, mohl bys to vydržet, přece jen ti to nedělá dobře, zvládneš to."

A druhý mu oponuje:

"Vždyť tak o nic hrozného nejde, každý má nějaké neřesti, život je od toho, abychom si ho užívali, do rakve máme jít zhuntovaný."

Je to boj našeho Nového JÁ, které už pochopilo, že něco není dobré dělat. A našeho Starého JÁ, které je v nás zakořeněné výchovou a minulými zkušenostmi.