Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Poslední komentáře

Dnes se rozhoduji být šťastná

Počínaje tímto okamžikem jsem šťastným člověkem, neboť nyní zcela rozumím pojetí štěstí.

Jen několik málo osob přede mnou bylo schopno pochopit pravdu fyzikálního zákona, který člověku umožňuje žít šťastně každý den.

Nyní již vím, že štěstí není pocitový přelud připlouvající a odplouvající z mého života.

Štěstí je volba.

Štěstí je výsledek určitých myšlenek a činností, které ve skutečnosti v mém těle vyvolají chemickou reakci. Tato reakce vede k euforii, která - nezachytitelná pro druhé - je zcela pod mou kontrolou.

Dnes se rozhodnu být šťastná. Každý den přivítám smíchem.

V okamžiku probuzení se budu smát po dobu sedmi vteřin. I po tak krátké době se v mém krevním oběhu začne šířit radostné vzrušení. Cítím se jiná. Jsem Jiná! Jsem nadšená tím, co mne ten den čeká. Jsem otevřená jeho možnostem. Jsem šťastná!

Je nejvyšší čas ženskou energii ŽÍT

Naše společnost jela na plný plyn vpřed.

Přehlcená aktivitami, mužskou energií, která je energií výkonu a prosazení sama sebe.

Jediné motto bylo: Hrabivost, chamtivost, moc nad druhými a pocit neustálého nedostatku.

Zničili jsme sebe i planetu se zvířaty a rosltinami.

Nádoba přetekla...

STOP!

Rovnováha je porušena a už to nejde takto dál. KONEC.

Teď nastal čas srovnávat, napravovat vychýlenou mužsko-ženskou rovnováhu. A to sakra rychle. 

My ženy jsme totálně ztratily spojení samy se sebou.

Byly jsme nuceny, ale i jsme to ochotně samy přijímaly ve snaze se zviditelnit a prosadit. 

Vzdaly jsme se své přirozenosti.

I samy v sobě jsme potlačily skutečné pasivní ženství, abychom se staly někým v naších očích a očích ostatních lepším.

Příběh smutného srdce

Hodně často žijeme v bludu, že druzí lidé nás potřebují a my musíme všechno dělat jen pro ně. Že myslet na sebe je sobecké...

Fuj!

NEMYSLET NA SEBE JE TÍM NEJVĚTŠÍM SOBECTVÍM!

Pokud máte problém s tím, že vám bere radost ze svého vlastního života péče a starost o druhé, tak se podívejte na videa na Akademii celostního zdraví

RADOVAT SE JE LÁSKA

A teď příběh:

Libuška k nám chodila už dlouho nakupovat doplňky stravy. Ale nikdy ne pro sebe. Pro děti hlavně, pak pro svou maminku. Vždycky jí nějak na to, co chtěla pro sebe, nevyzbylo. Jak léta plynula, zdála se mi bledší a strhanější. 

Jsou šťastni ti, kdo...

Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.

Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.

Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.

Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.

Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.

Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.

Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.

Šťastní jsou ti, kdo milují.

Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.

Šťastní jsou ti, kdo tvoří.

Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.

Všechno v životě se musíme učit! Chcete se naučit být šťastní?

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.

Začátek

Nevím, jestli jste zachytili náš e-mail ohledně Heal Summitu. Pokud ne, jednalo se o online program složený z desítek rozhovorů s jedněmi z nejzajímavějších lidí zabývajícími se celostní medicínou, jako jsou Deepak Chopra, Anita Moorjani, Brice Lipton a spousty dalších.  

Můj původní plán byl, projít celý program a napsat o tom článek, ale jak tak poslouchám a vstřebávám to neskutečné množství úžasných informací, je mi jasné, že nedokážu udělat kvalitní „výcuc“ a nacpat ho na jednu nebo dvě A4. Tak jsem se rozhodl změnit přístup. 

Právě jsem dokončil záznam osmého rozhovoru, odhadem 9-10 hodin strávených s otevřenou hubou a vykulenýma očima a počítadlo na webovkách mi hlásí: „Hotovo – 15%“.

Vyrovnejte v sobě mužské a ženské energie

"Věřím v moc mužů, kteří respektují Zemi a její ženy." 

Rune Lazuliová

Všichni v sobě máme mužské i ženské energie.

Vaše pohlaví naznačuje, na jakou energii se v tomto životě zaměřujete, ale přesto v sobě každý z nás má obě tyto energie.

S tím, jak vystupujeme z období patriarchátu, které trvalo 5000 let, kdy vše určovalo nevyrovnané mužství, je důležité poznamenat, že nevyrovnané ženství může být stejně destruktivní.

Patriarchát umlčel posvátný ženský hněv, ale rovněž potlačil posvátnou mužskou schopnost vyjadřovat emoce a rozpoznat své božství.

Při zotavování se z patriarchátu se nesmíme přiklonit k úplnému protipólu. Cílem není přejít od patriarchátu k matriarchátu. Lepší je přivést posvátné mužství a ženské energie do rovnováhy.

Proč se potřebuješ učit RADOVAT SE

Spousta lidí podceňuje sílu RADOSTI a myslí si, že je to něco, na co dospělý člověk vlastně nemá čas...

Když jsme dospělí, tak jsme zodpovědní, vážní - důležití...

Napadlo vás někdy, proč se k dospělosti řadí jistá důstojnost a vážnost? 

Protože chceme mít pro druhé "váhu", chceme něco znamenat, chceme být důležití.

Proč ale potřebujeme být důležití pro druhé lidi? No jasně!

Protože nejsme důležití sami pro sebe - máme málo vědomí sebe, málo sebe-vědomí.

Vědomí sebe je znalost sebe - vím, kdo jsem, co tu dělám, jaké mám výzvy a úkoly v životě.

Pokud nemám vědomí sebe, ztrácím stabilitu, nevím, kam kráčet, co dělat, nechápu, proč se mi věci dějí.

Ztráta stability na tělesné úrovni se projevuje jako ztráta minerálních látek, především stabilizujícího vápníku.

Pasivita versus sebevědomí

Mnoho žen se na mne obrací s prosbou, jak mají porozumět tomu, že jako ženy mají být pasivní.

Přece když budou ustupovat, tak utlačí sebe do pozadí a budou ponížené a bez sebevědomí. Opak je pravdou....

Ale nejprve chci trošku rýpnout a zbourat tohle zvláštní pravidlo, že být pasivní znamená ponížení, že ustoupit je známka slabosti a že pasivní žena musí být zákonitě bez sebevědomí.

Když se na mne obraceli lidé o radu, přicházeli často totálně zhroucení, smutní, nešťastní a zoufalí. Když jsem s nimi rozebírala jejich situaci, mluvili hodně o tom, že tohle nemůžou, nezvládnou, nemohou si to dovolit, nemají dost sil, mají málo sebevědomí, jsou utlačeni věkem, partnerem, rodiči, dětmi, nemocí.

Při rozhovoru s nimi mi došla jedna zásadní věc:

Jsi léčitelka, tak uzdravuj

Mou vizí v Žena je láska, která mi nedovoluje spát, je probudit ženy, aby pochopily moc, kterou v sobě mají a aby ji začaly prakticky žít.

Protože my ženy této doby jsme ty, které zachrání svět.

Dokonce my ženy přesně z této části Evropy, zachráníme svět.

Jsi to TY i JÁ, které zachráníme svět.

Normálně celá vibruju, protože vím, že to tak je.

My ženy máme totiž dar.

Jsme spojené s matkou Zemí a přírodou, jsme s matkou Zemí spojeny tak, že jí vlastně všechny jsme.

Jak to myslím?  

Uvědom si, že jsi ženská energie jako je matka Země.

Svět jsme my

Lidstvo je duha bytostí, jež tančí kolem mandaly Země a drží se za ruce v radosti a vděčnosti za dar života. Osho

Mně moc pomohlo užívat si život odpovědi na 4 otázky, které jsem si položila:

1. Kdo jsem?

2. Kde jsem?

3. Proč jsem právě tam, kde jsem?

4. Co s tím budu dělat?

Napadlo mě, jestli vy znáte odpovědi na tyto 4 otázky. 

Ve stručnosti já jsem pochopila, že jsem duše, která se narodila sem na Zemi dobrovolně, abych se něčemu učila a zvolila jsem si přesné místo i podmínky, aby má škola byla přesně pro mě nejlepší, a tak vím, co mám dělat - prostě zvládat své životní výzvy, které jsem si tu dala.