Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Dle českého právního řádu:

Publikování a šíření článků na empatia cz řídí zejména Článkem 17, Usnesení č. 2/1993 Sb. – Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

Citát

Zadrž, kam běžíš! Nebe je v tobě. Hledáš-li Boha jinde, mineš se s ním.

Angelus Silesius
cherubínský poutník

Poslední komentáře

Na okraj

Bradavičky, znamínka a pihy jsou stmelené bolesti, jejich špatné pochopení a vnitřní neviditelný pláč.

Měsíc narození

Číslo měsíce narození mívá obvykle menší význam než číslo dne narození.

Jaké vlastnosti tedy mají lidé narození v jednotlivých měsících:

1
Tato osoba potřebuje určitou samostatnost a volnost. Všude chce hrát první roli a díky své ctižádostivosti se snaží dosáhnout špičky. K ničemu se nedá donutit a ráda jedná podle svého. Pozor na osamocenost až odcizení. Je náladová až neurotická

2
Tato osoba je laskavá a citlivá. Je vnímavá a může se plně spolehnout na svoji intuici.

3
Výraznějším rysem této osoby je schopnost komunikovat s druhými. Pracuje ráda s lidmi a lidé ji mají rádi. Šíří kolem sebe dobrou náladu. Nenechává si líbit kritiku a ihned uplatní svůj ostrý jazyk.

4
Tato osoba vyniká dobrou organizační schopností. Je metodická a ukázněná. Důležité je osobní zabezpečení. Nedá se a postaví si hlavu v případě, že ji někdo do něčeho nutí.

5
Tato osoba má odvahu a osobní kouzlo. Má velkou emocionální sílu a často se ujímá vedení a může druhým přikazovat. Má obvykle taková povolání, kde určuje co a jak. Nemůže být omezovaná. Je náladová.

6
Tato osoba je citlivá a vyhledává harmonii. Tato osoba potřebuje, aby ji někdo miloval a oceňoval. Pro svůj život potřebuje nejčastěji doma kolem sebe vytvořit harmonii a krásu. Je dobrým obchodníkem. Může díky své paměti, která se uplatňuje obvykle až po 25 letech života, vykonávat buď tvořivou činnost, práva nebo podnikat. Pozor na jednání bez uvážení. Je zranitelná. Pozor na nervové vypětí a městský stres.

7
Tato osoba má dobrou pozorovací schopnost. Může vyniknout v umění, vědě i alternativní medicíně. Dovede pochopit druhé. Dovede přijímat praktické připomínky.

8
Tato osoba jako by byla napojená na své rodiče a obvykle v tom nezná kompromisy. Buď jednoho nebo oba rodiče zbožňuje, anebo nesnáší. Dosti často si tato osoba vybírá partnera se stejnými povahovými vlastnostmi jako rodiče. Tato osoba je silná a houževnatá, a tak dovede překonat řadu komplikací a dosáhnout toho, po čem opravdově touží. Má dobré vůdcovské a organizační schopnosti. Tato osoba je špatným pacientem, protože nesnáší žádné omezování.

9
Tato osoba má smysl pro odpovědnost a je hluboce přemýšlivá. Dovede se angažovat pro duchovní cíle. Dovede hodně vykonat a přitom je skromná. Obvykle má největší starosti kvůli rodině a zaměstnání. Tato osoba je věrná, velkorysá a upřímná. Je přímočará a otevřená.

Měsíce 10., 11. a 12 redukujeme na 1., 2. a 3. s tím, že na měsíc narození pohlížíme pak ještě podle znamení zvěrokruhu.

Řeči čísel vám učíme rozumět ve všech programech naší AKADEMIE CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

Zdroj: Numerologie v praxi, Milan Walek