Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Kdo pochopí a miluje druhé i v jejich slabostech, ten velký je.

M. Hrabica

Poslední komentáře

Na okraj

Víte o tom, že ústy podávané antikoncepční přípravky mohou narušit zužitkování vitamínů B a vitamínu C?

Orientální diagnostiky

Jak se naučit diagnostikovat a léčit najdete komplexně na

www.zakladycelostnihozdravi.cz

Umění diagnostikovat je významnou součástí orientální medicíny.

Odtud také souhrnný název Orientální diagnostika.

Staří orientální lékaři se učili diagnostikovat a léčit celý svůj život. Léčit druhé totiž znamená pochopit druhé, pochopit význam života vůbec a tím i význam života svého.

Orientální lékař si byl vědom toho, že je třeba využívat především vlastní smyslové orgány jako nástroje diagnostiky, proto se snažili zvyšovat svou citlivost přirozeným způsobem života, životem v lásce a péči o své tělo i duši, v souladu s vesmírným řádem.

Orientální diagnostika je vlastně velmi jednoduchá metoda, nevyžaduje žádnou složitou a obtížnou techniku ani přístroje. Jedinou podmínkou pro úspěšné diagnostikování je touha a snaha diagnostika vidět souvislosti, vzájemné vztahy, vidět z nadhledu a přistupovat k diagnostikovanému s láskou. Pak vesmír pomáhá vidět správně.

Současná západní medicína, která léčí především příznaky, a to pomocí léků a operací,

je čím dál tím více bezradná nad stoupajícím množstvím nemocí, kterým říkáme civilizační.

Pokud by byli současní lékaři schopni a ochotni použít východní diagnostiky ve své práci, byli by schopni předvídat vývoj nemoci, a to ještě dříve, než nemocný člověk jakékoliv problémy pocítí. To ovšem předpokládá vidět pacienta jako celek v jeho vlastním dynamickém vývoji (to lékaři - specialisté nejsou schopni, je třeba vrátit se k tradici rodinných lékařů).

Vše má svůj význam a vše je třeba brát v úvahu - silné stránky i slabosti našich rodičů, prostředí, ve kterém jsme byli vychováváni a kde žijeme, strava, kterou jsme jedli a jíme, naše postava, držení těla, barva naší pokožky, zabarvení hlasu, vzhled našich vlasů, naše specifická vůně, vrásky a znaménka, životní situace, které se nám dějí, datum narození a jméno,...vše je třeba vidět v souvislostech.

Z toho tedy vyplývá, že je mnoho způsobů a metod, jak diagnostikovat.

A protože každý jsme individualista a vše děláme především pro vlastní posun vpřed a pochopení svého života, je jen a jen na nás, které metody nám budou pro naši práci vyhovovat a které si nakombinujeme. Vždy to bude to správné pro nás i pro ty, kteří si nás ve své cestě za zdravím přitáhnou.

Především je nanejvýš důležité nevyvozovat závěry z jedné vrásky, pupínku či zabarvení!!!

Orientální diagnostika je umění vidět celek a jeho jednotlivé znaky jako projevy určitých tendencí, proto neplatí rovnítko ve dvojici znak - příznak. Lze spíše usuzovat na sklon k určité nerovnováze v dané oblasti. Obráceně také neexistence projevů nemoci nemusí vždy znamenat zdraví.

Zde uvádíme několik typů orientálních diagnostik:

Pohledová diagnostika

- na první pohled nás některé orgány z tváře druhého "volají o pomoc". Každý vnitřní orgán má na obličeji své místo, pokud si tuto metodu "na první pohled" osvojíme, můžeme základní diagnostiku zvládnout za pár vteřin.

Iris diagnostika

(dá se zařadit také mezi pohledové diagnostiky) zkoumá změny na oční duhovce.

Často už na první pohled je možné vidět barevné změny, proto malý nástin iris diagnostiky najdete u diagnostiky jednotlivých orgánů. Je dobré si při pohledu do očí druhého představit v nich celého člověka.

Pak v horní části duhovky budete hledat orgány horní části těla a v dolní části duhovky orgány spodní části těla. Také když vím, že játra máme pouze jedna a to na pravé straně, budu je hledat jen v pravém oku na vnější straně duhovky. Pokud vím, že ledviny máme dvě, budu je hledat v obou očích ve spodní části.

Pohledové a iris diagnostice se více věnujeme v tomto oddíle. Jednotlivé kapitoly (tlačítka v levém sloupci) jsou rozděleny podle určitých skupin orgánů nebo tělních systémů, které většinou korespondují s rozdělením dle tzv. Orgánové (energetické) růžice, popsané v oddíle Astrologie devíti planet.

Numerologická diagnostika

- čísla jsou nositelé energie jako všechno ostatní, nesou tudíž také informace, ze kterých lze číst, určovat přednosti, nedostatky a především výzvy, které jsme si sami pro svůj život vybrali. Čísla jsou jedním z prostředníků, pomocí něhož komunikujeme s naší duší, můžeme tak mnoho o sobě samých poznat a pak následně změnit.

Něco více v Numerologii a Astrologii devíti planet.

Diagnostika psychických příčin = psychosomatika

- odhalování psychických příčin onemocnění neboli komunikace se svou duší prostřednictvím tělesných nemocí nebo bolesti.

Něco více v Duchovních příčinách nemocí.

Diagnostika podle krevních skupin 

- vychází z toho, že každá krevní skupina rozdílně vznikla a vyvíjela se, každá má své silné i slabé stránky a zdravotní rizika.

Více v oddíle Krevní skupiny.

Diagnostika kosmických fenoménů

- spousta věcí, které nás obklopují, má velký vliv na naše chování i zdraví.

Jako příklad může velice dobře posloužit vliv měsíce např. na menstruační cyklus žen a nebo na chování lidí v jeho jednotlivých fázích. Při úplňku jsou lidé neklidní, vzrušenější, vznětlivější a nedoporučuje se v této době řešit konfliktní situace (třeba i doma s partnerem) a zároveň se nedoporučuje podstupovat v této fázi měsíce chirurgický zákrok i zákrok zubařský (samozřejmě se toto doporučení nevztahuje na akutní stavy!). Na tyto situace je nejlepší doba při fázi ubývání měsíce, kdy ubývá vše rychleji, bolest i třeba nadbytečná kila.

Karmická diagnostika neboli vliv minulých životů či vliv prožitků a činů v tomto životě.

Stav karmické zátěže pro tento život nesený z minulosti můžeme částečně určit stavem rodiny, do které se narodíme. Např. silná karmická zátěž - narodíme se do rodiny alkoholiků, ekonomicky i sociálně slabé a prožíváme bezcitné období dětství. Náprava chyb z minulosti je takřka vždy možná a nikdy není pozdě na sobě začít pracovat.

Něco více v oddíle Karmalogie.

Diagnostika barev

- zkoumání významu barev v našem životě a odhalování nemocí pomocí barevných změn na pokožce. Čeština nám krásně napovídá - je rudý zlostí nebo naopak studem, zelený vztekem, žlutý závistí, bílý strachem. Tělo člověka má harmonizovat s barvami přírody a tak by se na kůži tyto barvy neměly objevovat.

Čichová diagnostika

- takto diagnostikovat umí každý, je to často první diagnostický znak, který k nám dotyčný vysílá:

je-li cítit tuk, postižení je v játrech a žlučníku; pečené - slezina, slinivka, žaludek; připálené brambory - srdce, tenké střevo; rybí tuk - plíce, tlusté střevo; hniloba - ledviny, močový měchýř

Tlaková diagnostika

se zakládá na komunikaci s tělem přes reflexní plošky nebo přes akupresurní (akupunkturní) body. Reflexní plošky jsou "propojeny" s konkrétními orgány a lze tlakovým působením na ně nejen diagnostikovat, ale na orgány terapeuticky ovlivňovat. Totéž platí o akupunkturních bodech, které jsou umístěny na energetických drahách - meridiánech.

Diagnostika podle meridiánů neboli zázračných kanálů, kterými proudí energie našeho těla.

Tyto meridiány spojují energeticky naše orgány a ukazují na jejich stav, případně jejich poškození.

Mohli bychom pokračovat dál, ale věříme, že pro příklady to stačí, je jen na vás, kterou cestou se budete ubírat.

Pokud se chcete v diagnostice vzdělat a chcete jít do hloubky, můžete se učit v:

Základech celostního zdraví