Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Nemoc je způsob, jak vás vytrhnout z proudu běžných událostí, kdy se vám nahromadilo příliš mnoho emocí. Onemocníte a během nemoci všechny ostatní starosti a prožívání ustupují. Zejména, jde-li o nevyléčitelnou nemoc. Dostali jste čas, abyste se zamysleli nad životem a jeho smyslem.

Mahátma Gándhí

Poslední komentáře

Na okraj

Lidé žijící ve městech se znečištěným ovzduším nemají tolik vitamínu D jako lidé z venkova. Dým a smog pohlcují totiž ultrafialové paprsky slunce, které jsou zodpovědné za tvorbu vitamínu D v našem těle.

Pokud jde o LÁSKU...

Pokud jde o lásku, mnoha lidem bylo řečeno, že Boží vůle je taková, aby láska byla podmínečná.

Bůh dal jasně najevo, že bude lidi milovat, pokud budou dělat, co on chce. Pokud ne, pak lidé poznají jeho hněv. Budou odsouzeni k věčnému zatracení.

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že Bůh jedná z lásky, když lidi odsuzuje k nekonečnému a věčnému utrpení. S tímto vysvětlením se snaží zachovat obraz a představu milujícího Boha.

Jedním z výsledků tohoto učení je, že mnozí lidé jsou velmi zmatení, pokud jde o pravou podstatu lásky.

Na nějaké hluboce intuitivní úrovni "chápou", že odsoudit někoho k nekonečnému utrpení není projevem lásky. Ale na druhou stranu jsou opakovaně přesvědčováni o tom, že právě takový trest je projevem nejryzejší a nejhlubší lásky. Je to projev lásky Boží.

Není proto neobvyklé, že se lidé bojí lásky právě tak, jako se bojí Boha, který je jejím zdrojem. Byli vychováni ve víře, že Boží náklonnost se během okamžiku může proměnit v hněv, který jim přinese strašlivý trest.

Tohle směšování lásky a strachu v lidské teologii nezůstalo bez následků v lidském chování.

Představy lidstva o Bohu utvářejí představy lidstva o životě a o ostatních lidech. Je to hluboká pravda, a proto mnoho lidí velice přitahuje a zároveň velice děsí.

Když tito lidé začnou navazovat blízký milostný vztah, často bývá jejich první myšlenkou:

"Co po mně ten druhý bude požadovat? Co bude očekávat, co bude chtít?"

To koneckonců přesně vystihuje povahu jejich milostného vztahu se všemocným Bohem a je jen přirozené, že neočekávají, že by jejich vztah s mnohem slabší lidskou bytostí byl v něčem jiný.

Důsledkem těchto úvah mimo jiné je, že partneři v manželském svazku mají pocit, že mají právo od toho druhého očekávat určité protislužby za svou lásku - tedy že láska je "něco za něco", že je to určitá forma obchodu.

Taková očekávání a obavy podkopávají mnohé vztahy už v jejich samotném počátku.

Protože láska a ta nejhorší představitelná muka se v lidské mysli spojují jako dvě přirozené činnosti Boha, většina lidí dospívá k názoru, že je správné a patřičné trestat jiné lidi za jejich špatné chování - tak, jako to dělá Bůh.

Asi nejdramatičtější ukázkou tohoto přesvědčení je, že mnozí lidé si myslí, že je správné zabíjet lidské bytosti a sdělovat tak ostatním lidským bytostem, že není správné zabíjet lidské bytosti.

Mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že taková je Boží vůle.

Zdroj: N.D.Walch

Jak pochopit lásku a Boha jako sebe samé vám ukazujeme na

AKADEMII CELOSTNÍHO ZDRAVÍ