Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Můžeš být nešikovný, hloupý anebo nehezký, avšak pokud nezamotáš nit svých vztahů s ostatními lidmi a budeš žít v lásce s nimi, jsi dokonalejší než mistři řemesel, slovutní učenci a miláčkové davů.

M. Hrabica

Poslední komentáře

Na okraj

Museli byste vypít 10 lahví červeného vína a zkonzumovat 4 kg lososa, abyste získali resveratrolu a koenzymu Q10 jako v jediné kapsli přípravku Resveratrol PLUS!

Plicní rozedma

Malé rozvinutí plic je malá životní síla, deprese a sebelítost.

Rozedma plic - člověk nemá nikdy dost, je lakomý, bere příliš mnoho.

Člověk s plicní rozedmou je nespokojený a nic ho nebaví. Má pocit, že ho ostatní jen úkolují, ponižují a utlačují, přitom je to jen problém chybějící komunikace.

Neumí totiž s láskou a tolerancí říci svůj názor, neumí navenek projevit svou bezmocnost, chyby a strach - proto se nemoc projevuje jako nadouvání, nafukování se.

Přitom dochází k tomu, že nevydaná energie - vzduch, neprojevená křivda a sebelítost, trhá dotyčného zevnitř. Místo, aby řekl, co třeba, křičí jen v duchu na druhé, obviňuje ze svých starostí a problémů, živí svou sebelítost nehezkými vzpomínkami.

Ne nadarmo jsou plíce párovým orgánem tlustého střeva - orgánem našeho odpuštění, a tak i plicní rozedma je o neschopnosti odpustit a pochopit druhé.

Je třeba hledat rovnováhu nejen v dávání a braní, ale též si uvědomit, že vše, on i druzí lidé, má dvě stránky, nic není jen špatné jako nic není jen dobré.

Vše se naučíte v ODPUSTIT JE LÁSKA

Jak plicní rozedmu léčit přírodní cestou