Endometrióza

19. 10. 2020 Všechny aktuality

Při endometrióze dochází k tomu, že děložní sliznice se objevuje jinde než v děloze, např. v pochvě, vejcovodu, močovém měchýři, v dutině břišní. Jde v podstatě o nezhoubné rakovinné bujení, množení buněk na místě, kde se množit nemají.

Děložní sliznice je výstelka pro vývoj plodu. Děloha je symbol plodnosti, tvorby něčeho nového, bezpečí. Sliznice ukazují na naše vnitřní hranice, jsou závorou do našeho vnitřního světa.

Pokud se děložní sliznice množí na jiném místě než v děloze, pak žena vnucuje ženský rytmus, cykličnost, ženskou tvorbu jiným oblastem života než svému skutečnému ženství. Nevěnuje pozornost sobě a ženské roli, ale chce se zviditelnit jinak a jinde. Pasivní ženství je stabilním pohárem pro vznik nového života.

Množení děložní sliznice v břišní dutině ukazuje na přemíru aktivity v oblasti nasycení svých potřeb. V pochvě příliš mužského principu v partnerství, v močovém měchýři ve vztazích obecně, ve vejcovodu příliš tlaku na mateřskou roli.

Děložní sliznice podléhá ženskému rytmu, je ovládána hormony, a pokud roste na jiných místech, tělo nedokáže odklidit odpadní produkty tohoto rytmického střídání a je nutné pouze chirurgické odstranění. Zmatená ženskost (typicky ženské aktivity na nevhodném místě) nutí k aktivitě opačný pól – chirurgické lékařství je typicky mužský jev.

Bolest při pohlavním styku svědčí o konfliktech v této oblasti – přijetí mužského elementu, boj s ním a odmítání. Častý následek endometriózy je neplodnost – zablokování prvotní ženské plodnosti.

Výzvou je přijmout své pasivní ženství s exkluzivní výsadou tvořit svou pasivitou prostor pro vznik nového života. Dovolit sobě být k dispozici této možnosti, ale netlačit na výkon, jen umožnit tomuto procesu, aby se děl. Začít uplatňovat pasivní ženství vědomě i do jiných oblastí života, učit se sebelásce, naplňování svého života především sama pro sebe, přijímat a žít cykličností – v určitý čas aktivovat a v určitý čas odpočívat. Naučit se vědomě používat svou mužskou sílu v dělání a tvorbě toho, co milujeme dělat, do této činnosti vložit mužskou část sebe.

Naučit se rovnováze mezi mužskou a ženskou silou a hledat balanc v sobě, v partnerství a životě.

Být si vědoma toho, že každé vychýlení se k jednomu pólu nutí k aktivitě i opačný pól, tj. pokud příliš tlačím a aktivuji, tak mi okolí a lidé (partner) vyvažují tím, že jsou pasivní a nedělají to, nač tlačím.

Endometrióza nutí ženu najít nové prostory pro rozvoj vlastní ženskosti.

Jak být v ženské energii a jak sladit mužsko-ženskou harmonii v partnerství vás učím v Žena je láska na AKADEMII CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

Jak endometriozu vyléčit přírodní cestou

 

Kam dál?

Ischemická choroba srdeční

14. 6. 2020 Všechny aktuality

 

Zdravé srdce je ukazatel radostného prožívání vlastního života a zároveň uctivé chování k druhým lidem a jim přiměřená pomoc.

Ischemická choroba srdeční je nejčastější srdeční porucha, kerá vyplývá z rozporu mezi pozorností k vlastnímu životu a věnování se problémům druhých.

Nejčastěji prožíváme víc než je zdrávo, život svých nejbližších, dětí či stárnoucích rodičů.

Ženy se obvykle více rozdávají a přes míru pomáhají, muži obvykle rázně soudí, přísně hodnotí druhé.

Ať tak či tak, tímto přístupem nepřínášíme radost sobě (svému srdci nedopřáváme živin cévami a ty si zanášíme, zužují se), omezujeme se přílišným zabýváním se druhými ve svých životních radostech.

Každý člověk, ať je naše dítě či rodič, které milujeme, si žije svůj život a má své úkoly, které musí pochopit a zvládnout sám, bez nás.

Naše přílišná starost a pomoc jen oddaluje jejich vlastní práci, přebíráním toho, co mají zvládnout sami, jim vlastně ubližujeme.

Jediným způsobem, jak pomoci k radostnému a šťastnému životu druhým, je žít takový život sám a být druhým příkladem.

Radostné srdce se naučíte mít v RADOVAT SE JE LÁSKA

Jak vyléčit ischemickou chorobu srdeční přírodní cestou

 

Kam dál?

Arterioskleróza, ateroskleróza

13. 6. 2020 Všechny aktuality

 

Zatvrdliny v oblasti životního proudu, pokles ohebnosti a pružnosti.

Stoupající vnitřní tlak, výzva soustředit se na ústřední záležitost, zastavit plýtvání energií na zástupné boje.

Čím jsme starší, tím jsme většinou tvrdohlavější, nepřístupnější a odmítaví k podnětným názorům, a to více muži než ženy.

Čím více let máme, tím méně se tělesně i duševně pohybujeme.

Denně k nám přichází mnoho situací, které můžeme vnímat radostně jako Radovánek (spadl do kopřiv a radoval se, jak to pálí :-)), a tak dostatečně rozvádět k buňkám okysličenou krev).

Nebo se některým tématům, situacím a lidem uzavírat ze strachu z nedorozumění, nelásky a viny (usazování cholesterolu).

Pokud nevnášíme do našeho života radost, pokoru a lásku, ustupování a pochopení, a tvrdě protlačujeme své názory silou, pak zkornatělá céva praská a dochází k narušení důležitých orgánů (srdce, mozek, plíce).

Kornatění cév zastaví chápavý přístup k životu, lidem a situacím, které ke svému tréninku potřebujeme.

Žádná překážka se nám nestaví zbytečně, naopak my sami si je stavíme, protože to tak potřebujeme.

Proto se proti nám obrací zraňování druhých, vinění je ze “špatného” chování vůči nám, zlobení se na situace, které nás trénují.

Není nic možné zlomit silou, je možné jen s pokorou školu života pochopit a žít láskyplně s tolerancí vůči všemu a všem.

Jak mít cévy pružné a srdce radostné vás učíme v programu RADOVAT SE JE LÁSKA

Jak vyléčit kornatění cév přírodní cestou

 

Kam dál?

Srdeční arytmie

9. 6. 2020 Všechny aktuality

 

Práce srdce ukazuje, v jakých výkyvech a v jaké pravidelnosti žijeme.

Srdeční arytmie je zvětšení pravé nebo levé srdeční komory. Pokud máte nos opatřený rýhou uprostřed, máte sklon k arytmii. Tato rýha rozděluje nos na dvě části, levou a pravou.

Při zvětšení levé části nosu máte zvětšenou levou srdeční komoru a znamená to, že žijete na dluh. Stále se za něčím honíte, snažíte se udělat, stihnout, ale přítomný okamžik se vám ztrácí, neradujete se z něj. Máte pocit, že stále na něco čekáte, a že teprve, až to přijde, budete šťastní.

Při zvětšení pravé části nosu máte zvětšenou pravou srdeční komoru a znamená to, že jste zatvrdli, v duchu jste si řekli, že už všeho máte dost.

Srdeční arytmie ukazuje, že jsme v nerovnováze mezi city a rozumem, upřednostňujeme jedno před druhým. Nechte rozum a cit spolu spolupracovat! Pokud máte chuť něco udělat nebo naopak ne, tak se nenechte rozumem odradit. A naopak, pokud rozum velí, že určitá činnost či postoj je pro nás důležitý, nenechme své city (strachy), aby nám naše záměry zbořily.

O srdci komplet v RADOVAT se je LÁSKA

Pomůže nám kardiostimulátor?

Jak léčit srdeční arytmii přírodní cestou

 

Kam dál?

Hemoroidy

15. 9. 2019 Všechny aktuality

Hemoroidy vznikají při pocitu silného vnitřního tlaku, kdy nejsme schopni nebo ochotni pohnout se z místa a konečně se postavit čelem problémům, které máme.

Při krvácení hemoroidů ztrácíme svou sílu a vitalitu, energie, kterou bychom měli věnovat prosazení sebe a svého života, promrháme. Je třeba si uvědomit, co nás štve a co nám vadí, pustit svou agresivitu ústy, vykomunikovat ji.

Agresivní emoce v nás tvoří uzly, svazují nás a nedovolují jít volně životem dál.

Uzly = hemoroidy je třeba rozvázat a to tak, že přijmeme, že příliš zdůrazňujeme bolest, kterou neseme, dusíme se s ní, obviňujeme druhé, ale pouze vnitřně, neřešíme to, nezasazujeme se o svou věc, nebráníme se. Tyto emoce jsou vlastní spíše ženám a jsou spojeny se zácpou.

Agresivní emoce, které se vážou k hemoroidům jsou lpění, hamižnost, neúcta k lidem, snaha kontrolovat okolní dění, strach, ale i nezdravě silné pozitivní úsilí neselhat.

Hemoroidy na samém konci trávicího traktu jsou pouze projevem toho, co je na samém počátku – s jako agresivitou rveme život, kolik ohně = zloby, máme v ústech.

Hemoroidy v souvislosti s průjmy jsou spíše doménou mužů, kteří mají tendence řešit problémy agresivně bez pochopení.

Učte se přijímat vše, co přichází v PŘIJÍMAT JE LÁSKA a vnímat život spokojeně a bez zloby v TOLEROVAT JE LÁSKA.

Jak hemoroidy vyléčit přírodní cestou

Kam dál?

Žlučník

23. 4. 2019 Všechny aktuality

 

Neustálý vztek a rozčilování se, ale neschopnost nebo nemožnost vyjádřit zlost.

Pokud umíme vnímat svůj život pozitivně, jako příležitost, školu a cestu, nemusíme se zlobit a rozčilovat “špatným” chováním druhých, jejich “divnými” názory a hodnotami.

Žlučník je agresivní orgán, i člověk s nemocným žlučníkem je agresivní, neustále podrážděný, zlostný a vzteklý, navíc proto, že tuto zlobu neumí nebo nechce adekvátně vyjádřit.

Žlučník nás učí pracovat aktivně s agresí, nepoužít ji jako frontální útok, ale protivníka “namydlit”, strávit, zkrotit, co bují a je přebytečné, zbytečné.

Jak být spokojený a pracovat s agresivitou se naučíte v TOLEROVAT JE LÁSKA

Jak vyléčit potíže se žlučníkem přírodní cestou

 

Kam dál?

Žaludeční vředy

23. 4. 2019 Všechny aktuality

Každá událost v životě člověka učí.

Mnohé situace jsou pro nás jako kameny, které nás ubíjejí a které nedokážeme přijmout.

Nejsme schopni vydržet tvrdost na nás dopadajících ran, ale nemáme iniciativu a snahu tuto situaci opustit, zmírnit a postupně ji zvládnout. Nezvládnutí situace provází zloba na druhé.

Pokud vidíme důvody toho, co se nám nepříjemného děje, jednoznačně mimo sebe, vzniká žaludeční vřed.

Uvnitř trpíme, ale z vlastní vůle, chceme politovat a být ve svých skeptických pohledech na svět utvrzováni.

Je třeba odmítnout to, co jsme jako chudáci a oběti bez podporu požívali a přestat se drásat a lít si sůl do otevřených ran.

Je to výzva být statečnější, tvrdší k sobě, stát se tvůrcem vlastního života, a k druhým přistupovat jako ke svým trenérům, kteří mne učí, zda dokážu rozlišit, čím se zabývat mám a co není moje, především v otázkách hmotných (peníze).

Jak přijímat vše s láskou se naučíte v PŘIJÍMAT JE LÁSKA

Jak vyléčit žaludeční vředy přírodní cestou

 

Kam dál?

Žaludek

23. 4. 2019 Všechny aktuality

Při snaze vyhnout se konfliktům raději všechno rychle spolknu, pak se cítím přejedený, musím si ulevit (říhání). Je nutné postavit se problémům a řešit problémy jejich vědomým zpracováváním. Je nutné zmírnit neschopnost a nevůli přijímat kritiku, zpracovat a „strávit“ ji.

Kam dál?

Zubní kaz

23. 4. 2019 Všechny aktuality

Zuby v dutině ústní jsou první stanicí, kde situace, které k nám přichází, přijímáme a třídíme.

Z některých čerpáme sílu hned, jiné ještě moudře rozebereme, tak stejně zuby neřeší tekutiny, ale hutnou potravu dělí na menší části a trpělivě rozkousávají. Až sousto náležitě zpracují, smíchají se slinami, dobře připraví k dalšímu trávení, pošlou ho dál do těla.

Pokud jídlo zuby trháme, jíme hltavě a rychle, snažíme se přijímat situace silou, postavit se jim čelem a zdrtit je. Naopak pokud jíme rozvážně a pomalu, i situace přijímáme rozvážně a se snahou je pochopit.

Zuby jsou ukazatelem naší vitality i rozvážnosti, jsou ukazatelem rozhodnutí člověka.

Pokud víme, do čeho je třeba se zakousnout a čím se má zabývat, a skutečně to děláme nebo se o to snažíme, zůstávají nám k dispozici pevné zuby, pevné nástroje.

Pokud si hrajeme na to, že problém nevidíme, nechceme se jím zabývat a máme strach do toho šlápnout naplno, ztrácíme i sílu k boji s problémem, své zuby.

Nedostatek pevnosti, tvrdosti a hmoty. Vyhýbám se obtížím, potlačuji problémy, místo abych je řešil.

Zahnívající životní síla, potlačení agrese, neschopnost obrany. Člověk má málo síly prosadit se, ztrácí vitalitu, energii a potenci. Výzvou je naučit se využívat agrese, umět se do problémů zakousnout a vydolovat z nich něco užitečného pro sebe.

Jak najít energii, sílu k akci, schopnost řešit problémy a pracovat s agresivitou se naučíte v TOLEROVAT JE LÁSKA

Jak si zachovat zdravé zuby přírodní cestou

Kam dál?

Zlomeniny kostí

23. 4. 2019 Všechny aktuality

Zlomenina kosti je vynucení klidu, přerušení čehosi, v čem setrváváme a nechceme změnit směr.

Jde o násilné přerušení cesty, která byla příliš aktivní a pevná. Zlomenina je zbavení strnulosti a vynucení ohebnosti, pružnosti. 

Výzvou je naučit se odpočívat, dopřát si klid a stále se za něčím nehonit. Uvědomit si, že vše jednou končí.

Naučit se nelpět na starém a umět to pustit, nechat to minulosti.

Nechat být staré a pevné normy ať své či cizí, uvědomit si, že vše se mění a nic není stálé. Přijmout do svého života změnu!

Jak být měkký a pružný se naučíte v TOLEROVAT JE LÁSKA

Jak vyléčit zlomeniny kostí přírodní cestou

Kam dál?