Okusování nehtů

Vnitřní napětí a agresivita, upozornění na domnělé nebo skutečné nespravedlivé zacházení, nevyřešené konflikty.