„Věříme, že můžete v životě získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni.“

Snad je z našich stránek zřejmé, že naší prioritní snahou je pomáhat lidem a to přesně podle obecně známého principu

Ukázat cestu Ti může někdo jiný, jít po ní však musíš sám..

a dále podle našeho vlastního kréda

Váš úspěch je naším štěstím – Vaše štěstí je naším úspěchem!

Kdo však chce druhým ukazovat cestu, kterou my považujeme za dobrou, musí o té cestě něco vědět. Ani my nevíme všechno. To ví jen Pán Bůh či Příroda – jak je to komu bližší. Přesto z naší praxe vyplývá, že je mnoho lidí, kterým můžeme podat pomocnou ruku při řešení jejich potíží. Potíží nejen zdravotních, neboť naše tělo není jen ta biochemická továrna. Je to posvátná schránka něčeho, co sice neumíme změřit, ale nepochybujeme, že to existuje. nazvěme to třeba Duší.

Každá nemoc je upozorněním, že něco děláme špatně. Ve stravě, ve vztazích, v myšlení, atd., atd..

Abychom tedy mohli někomu pomoci, stanovili jsme si jakousi minimální, subjektivní a naprosto neoficiální sumu znalostí, kterou považujeme za nutnou znát. Nositele těchto znalostí jsme – možná troufale – nazvali

Osobním poradcem tělesného a duchovního zdraví Empatia.

Máme zájem budovat rozrůstající se skupinu – řekněme klub – těchto osobních poradců, u kterých budeme garantovat jejich znalosti.

Kdo by chtěl být Osobním poradcem zdraví Empatia
• 
musí být nejdříve členem a následně i sponzorem (distributorem) ve spotřebitelské síti CaliVita, protože právě tyto produkty používáme už přes dvacet let jako základ pro podporu zdravého těla.
 musí přijmout duchovní podstatu nás lidí i všeho, co existuje. Přitom „duchovní“ v žádném případě neznamená „náboženský“. Nebudeme popírat, ža naše pojetí duchovní podstaty bývá často i v rozporu s výkladem, jak nám duchovno prezentují současná náboženská učení. Ale to není rozhodující. Důležité je, že vycházíme z předpokladu, jenž se někdy nazývá Trojjedinnost: neoddělitelnost Těla, Mysli a Duše…
 musí se na tělo a zdraví dívat z tzv. celostního pohledu. Moderní medicína si rozseparovala tělo na jednotlivé komponenty a – bohužel – jí unikají vztahy a souvislosti, které jsou pro naše zdraví leckdy důležitější, než stav orgánu konkrétního. Dvakrát bohužel, že naukami, které chápou člověka především jako „Celek“ a umí s tím pracovat, alopatická moderní medicína spíše pohrdá..
 musí absolvovat minimálně základní online kurz Základy celostního zdraví
 musí absolvovat online kurz Zdravé bohatství – kde se naučí všechno, co pro tuto činnost potřebuje

Pokud si myslíte, že by Vás tato práce uspokojovala a vidíte věci podobně jako my, ozvěte se nám na email empatia@empatia.cz.

Těšíme se na Vás. Vše, co k tomu potřebujete znát, vás můžeme naučit.

Váš úspěch je naším štěstím – Vaše štěstí je naším úspěchem!