Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Vztah mohu změnit jen tehdy, když se změním sám.

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že vitamín C není účinný jenom proti chřipce?
Jeho účinky na lidský organismus jsou velmi široké. Například zdravá pokožka, kosti, šlachy, chrupavky, vazy, cévy, dásně, zuby, výroba energie, růst, odolnost proti infekcím, hojení ran, vstřebávání železa, kontrola hladiny cholesterolu v krvi, atd.

Vztahy

Vztahy

Co nejvíc v životě řešíme? Vztahy, vztahy a zase vztahy!

Pokud hledáte, jak vztahy pochopit a netrápit se zbytečně, podívejte se na SOUŽÍT JE LÁSKA na AKADEMII CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

Dnes budu kopírovat. Slova našeho učitele, Milana Walka, jsou totiž natolik výstižná a trefná, že je škoda je přetransformovávat. Milane, máme tě moc rádi a děkujeme za tvé přátelství!

Vztah ke všemu, co nás obklopuje, je v podstatě seberealizací člověka na tomto světě.

Svým způsobem jde o pochopení sama sebe a svých úkolů. Významnou roli pak sehrávají mezilidské vztahy.

Co v současné době ovlivňuje mezilidské vztahy? Odpověď je nasnadě, neboť jsou to především úpadek komunikace, bezohlednost, agresivita a násilí.

Snadno vyjadřujeme, co si myslíme nebo co chceme, ale obtížně již vyjadřujeme své pocity a city slovy. Komunikaci o pocitech rozumí všichni, ale komunikaci o tom, co si myslíme, již nemusíme tak dobře porozumět, což vede k řadě nedorozumění a pak i ke konfliktům.

Z řady praktických poznatků je zřejmé, že pro někoho je velmi obtížné vyjádřit city slovy, například já tě mám rád, miluji tě apod., přičemž se tu nabízí snadná náhrada, například těším se na tebe, rád tě vidím apod. Obtíže s vyjádřením svých pocitů a citů slovy se projevují například u osob, které mají v datu narození pouze jednu 1 či dokonce izolované jedničky, ale i také u těch, které mají v datu narození 8.

Vztah budovaný na přátelství dává dobrý předpoklad pro jeho pevnost a často platí, že úspěšnost vztahu záleží na tom, zda můžeme vedle druhého dělat to, co chceme, tj. realizovat se, ale i ten druhý si může vedle nás dělat to, co chce, spíše než aby dělal to, co chceme my.

Někdy se nemůžeme srovnat s těmi, kteří nás tzv. "trápí", ale je třeba si uvědomit, že právě tito lidé nám svým postojem ukazují na naše slabiny, a tak máme možnost začít se "prát" se svými slabinami a nestát se jejich oběťmi.

Láska muže k ženě se v současné době nachází na hraně, neboť je potlačován cit a dáván volný průběh pouze sebeukázení.

Významným krokem pro budování vztahů je výchova dětí

V životě každého člověka a především dítěte sehrává významnou roli postoj matky během těhotenství a pak i při výchově v době jeho dětství. Ne všechny děti mají snadné dětství. Jde o to, zda po dítěti touží oba rodiče či nikoliv, a tak můžeme pohlížet na tuto skutečnost následovně:

- dítě chtěné oběma, tj. dítě milované
- dítě nechtěné nebo chtěné jedním, ale stalo se, tak se nedá nic dělat, dítě tak nedostane během svého vývoje očekávanou lásku
- dítě jako hračka podle hesla "dost bylo psa, a tak si pořídíme dítě"
- nechtěné dítě, jež je odkládáno anebo zabíjeno, a to právě vlastní matkou

Tento fakt se obvykle projeví v postoji rodičů k dítěti, a tak máme snahu nahradit lásku hračkami, a to často bezduchými a umělohmotnými. Cítíme se tím spokojenější, čím více hraček dítěti koupíme, a někdy i v této oblasti rodiče mezi sebou soupeří, kdo koupil lepší či dražší hračky.

Dítě však nepotřebuje hračky, ale lásku a přátelské jednání.

Postoj matky k dítěti lze rozpoznat například v době "dětské nemoci", kdy milující matka řekne: s láskou ti připravím čajíček, který tě uzdraví, kdežto depresivní matka řekne: bože zase jsi nemocné, již nevím, co s tebou mám dělat.

V době dětství tak může dojít k řadě rozporů mezi realitou a iluzí.

Rodiče by měli své děti učit poznávat svět, přírodu a vést je k hravosti, radosti ze života a pohybu. Velmi často však chtějí, aby dělaly něco úplně jiného. Chtějí, aby jejich život byl lepší, než mají oni sami, ale nechápou, co vlastně chtějí děti, a tak je učí pouze materiálistickému pojetí života, bez jakéhokoli citu, snaží se je zabavit televizí, mobilem, počítačem, tj. uvést do virtuálního světa.

Většina rodičů také touží po tom, aby jejich děti byly premianty, a tak je často nutí už v ranném dětství k učení a později k drilu v učení, i když vědí, že je to ničí. Mnohdy chtějí, aby jejich děti realizovaly to, co se napodařilo rodičům.

Milan Walek

Napadlo mne, že možná nevíte, že v zimě je období revitalizace našich ledvin, a tudíž vztahů. Stav našich ledvin je totiž přímým odrazem stavu našich vztahů.

A jelikož jsme všichni žáčkové ve škole, škole trenérů a tudíž vztahů, je třeba alespoň jednou za rok se jim řádně pověnovat. 

Stáhněte si ebook 2 principy bezdpodmínečné lásky, je na SOUŽÍT JE LÁSKA zdarma včetně videí a webinářů.

S láskou vaše Empatia