Výukové programy naší Akademie celostního zdraví

Radovat se je láska

Citát

Jsme zvyklí uvažovat v rovině separátních komponentů, redukcionalisticky. Všechny problémy chceme usadit uvnitř pevných hranic a rozdělit na samostatné části... Je třeba pohlížet na vesmír jako na gigantický orga-nismus, jehož všechny části existují ve vzájemné sou-vislosti, a ne jako na hodinový stroj, který se dá rozebrat na jednotlivé součástky, které potom zkoumáme.

Profesor Wilkins
nositel Nobelovy ceny

Poslední komentáře

Na okraj

Problémy s pokožkou mi říkají v duchovní a duševní rovině: “Musím se také zabývat sám sebou. Co mě dráždí, pálí, svědí?“ Při onemocnění pokožky je narušen kontakt s okolím, člověk se cítí nečistým, nejistým, nemohoucným vyjádřit se. Alergie a akné vždy souvisí s problémy citovými nebo s přecitlivělostí. A samozřejmě na tělesné úrovni s játry.

Odkazy

Numerologická mřížka

Již Řek Herodot v Egyptě přibližně 460 let př.n.l. dokázal vyčíst z data narození vlastnosti a touhy a předpovědět životní osudy lidí.

Také filozof a matematik Pythagoras pojmenoval kvality energií jednotlivých čísel, přiřadil jim charakterové rysy a touhy každého z nás.

Tyto energie jsou neviditelné, ale přesto jsou stále přítomné. Ovlivňují naše rozhodování v životě, náš postoj k okolnímu světu, předpoklady pro určitá povolání a také kvality energií, které jsou v daném roce podstatné.

Obrazně si můžeme energie našeho data narození představit a uspořádat, když je zaneseme do numerologické mřížky.

Datum narození přirozeně nevyplní všechna políčka v numerologické mřížce, ale je možné, že v některém políčku budou stejná čísla vícekrát. Je důležité, abyste čísla data narození posuzovali jak jednotlivě, tak také jako celkový obraz. Pomůže vám to vidět nastíněné schopnosti, silné a slabé stránky v jejich souhře a lépe porozumíte sami sobě. Chybějící čísla poukazují na kvality, s nimiž by se měl člověk zabývat a přemýšlet nad tím, jak je do svého života vtáhnout.

Numerologická mřížka vypadá takto:


3 6 9
2 5 8
1 4 7

Co vyjadřují přibližně jednotlivé číslice:
1 - slovní vyjadřování citu, inteligence
2 - intuice, schopnost vcítit se, cit
3 - duševní schopnost, pojmová představivost, mentální postřeh
4 - praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost
5 - vášeň, vůle, citová hloubka, kontakt s lidmi
6 - harmonie, rodina, láska ke kráse, obchodní schopnosti
7 - emotivnost, spontánnost, pochopení, účast, citová karma
8 - logické myšlení, organizační talent, obrazuschopnost, materiální a fyzická karma
9 - analytické schopnosti, duchovno

Jak vyplnit svou mřížku:
Načrtněte si prázdnou mřížku 3 x 3 políčka a vpisujte postupně svá čísla do polí, kam patří..

Příklad 1: 19.6.1941


  6 99
     
111 4  

Příklad 2: 21.4.1963


3 6 9
2    
11 4  

Příklad 3: 20.10.1960 (číslo 0 "posiluje" číslo předcházející, zapisujeme ho proto 2x)


  66 9
22    
111    

Nyní máte vyplněnou svou numerologickou mřížku. Jsou v ní některá políčka prázdná, v jiných je pouze jedno číslo, v některých jsou čísla vícekrát. Co to pro vás znamená se dozvíte v další kapitolce - význam čísel v mřížce.

Ve vaší mřížce se mohou objevit i některé roviny, buď vyplněné čísly nebo prázdné. O nich se více dozvíte v kapitolce - roviny v mřížce.

Za to, že jsme našli v numerologii další možnost zjistit něco více o sobě, vděčíme a děkujeme z celého srdce Milanu Walkovi, jehož knížky jsou pro nás zdrojem hledání a on sám vzorem lidství.

Přejeme příjemné hledání sebe sama i vám!