Již Řek Herodot v Egyptě přibližně 460 let př.n.l. dokázal vyčíst z data narození vlastnosti a touhy a předpovědět životní osudy lidí.

Také filozof a matematik Pythagoras pojmenoval kvality energií jednotlivých čísel, přiřadil jim charakterové rysy a touhy každého z nás.

Tyto energie jsou neviditelné, ale přesto jsou stále přítomné. Ovlivňují naše rozhodování v životě, náš postoj k okolnímu světu, předpoklady pro určitá povolání a také kvality energií, které jsou v daném roce podstatné.

Obrazně si můžeme energie našeho data narození představit a uspořádat, když je zaneseme do numerologické mřížky.

Datum narození přirozeně nevyplní všechna políčka v numerologické mřížce, ale je možné, že v některém políčku budou stejná čísla vícekrát.

Je důležité, abyste čísla data narození posuzovali jak jednotlivě, tak také jako celkový obraz.

Pomůže vám to vidět nastíněné schopnosti, silné a slabé stránky v jejich souhře a lépe porozumíte sami sobě.

Chybějící čísla poukazují na kvality, s nimiž by se měl člověk zabývat a přemýšlet nad tím, jak je do svého života vtáhnout.

Numerologická mřížka vypadá takto:

Co vyjadřují přibližně jednotlivé číslice:

1    -   rozdělíme si datum na 1 + 9 = 10 a 6 + 3 = 9
2   -   intuice, schopnost vcítit se, cit
3   -   duševní schopnost, pojmová představivost, mentální postřeh
4   -   praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost
5   -   vášeň, vůle, citová hloubka, kontakt s lidmi
6   -   harmonie, rodina, láska ke kráse, obchodní schopnosti
7   -   emotivnost, spontánnost, pochopení, účast, citová karma
8   -   logické myšlení, organizační talent, obrazuschopnost, materiální a fyzická karma
9   -   analytické schopnosti, duchovno

Jak vyplnit svou mřížku?

Načrtněte si prázdnou mřížku 3 x 3 políčka a vpisujte postupně svá čísla do polí, kam patří..

Příklad 1: 3.1.1986

Příklad 2: 21.4.1963

Příklad 3: 19.6.1941

Příklad 4: 20.10.1960

(číslo 0 "posiluje" číslo předcházející,
zapisujeme ho proto 2x)