Víte-li v poušti o zdroji vody a neřeknete to ostatním, pácháte HŘÍCH POUŠTĚ.

Proč vlastně tato rubrika?

Žijeme ve společnosti, ve které se většině lidí nedostává některé základní a spolu neoddělitelné potřeby pro spokojený, kvalitní život:

 Zdraví (není myšleno jen to fyzické)
 Materiálního zajištění (zjednodušeně financí)
 Duchovních hodnot (čili žití podle pravidel Vesmíru, Stvořitele, Přírody, Boha nebo jak to chcete).

Rozhodli jsme se, že půjdeme cestou, která nám všechny tyto potřeby splní!

Nejdříve jsme si ověřili, že zdraví nám nikdo nemůže dát. Že se o něj musíme postarat sami, ale přitom současný zdravotní systém je v mnoha směrech nešťastná slepá ulička, která nám to neumožní. Musíme jít cestou prevence, vhodného stravování a přírodních produktů…

Stejně důležité je si uvědomit potřebu realizace každého člověka takovou prací, která by ho naplňovala a přinášela mu uspokojení. Která by ho bavila. A pokud je to ještě k tomu práce pro druhé lidi, tím lépe. Málo lidí si uvědomuje, kolik nemocí je zapříčiněno nevhodnou prací. Myšleno nevhodnou konkrétní prací pro konkrétního člověka.

Dále jsme poznali, že být bohatý, mít dostatek peněz není sprosté slovo a kdo odsuzuje peníze jako něco nesprávného, nepochopil jejich duchovní význam v celkovém „plánu“ Vesmíru (Stvořitele). Pochopili jsme, že peníze jsou jedním z nejsilnějších duchovních nástrojů vůbec. Velice snadno se podle přístupu k nim odhalí, kdo je kdo.

A protože zdraví fyzickému i duchovnímu je věnována většina ostatních stránek empatia.cz, v těchto několika stránkách se budeme věnovat práci, penízkům a materiálnímu bohatství z praktického pohledu.

Pokud vás zajímá i duchovní pohled na práci, svobodu, bohatství a peníze, přečtěte si nejdříve následující dva články:

O práci a svobodě z pohledu duchovního

O bohatství a penězích z pohledu duchovního

Pak teprve pokračujte k dalším stránkám této rubriky.

S láskou Empatia