Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Aniž byste si to uvědomili, konzumujete to, co chce potravinářský průmysl. Je to on, kdo manipuluje s vaším podvědomím, kdo se dokonce cíleně snaží měnit vaše zvyklosti k "obrazu svému". Ano, u  nás už to není církev, kdo věřícím nařizuje, co mají jíst a kdy. Nezabrání tomu ani doporučení odborníků, přestože jsou (až příliš) jednoduchá. A státní kontrolní orgány jsou tím posledním, kdo by dokázal uchránit spotřebilete od podrazů potravinářského průmyslu a prodejců potravin.

Petr Fořt

Poslední komentáře

Na okraj

Vlasy představují svobodu a moc. Silný růst vlasů je důkazem velké nervové síly.

Nedoslýchavost

Touha vnímat jenom příjemné odstíny života, nechtít slyšet.

Postupná ztráta sluchu přichází tehdy, když máme pocit, že nemůžeme slyšet to, co k nám přichází. Nemáme odvahu postavit se tomu přímo, nemáme sílu na přímou konfrontaci. 

Nedoslýchavost nás odděluje od okolního světa, na který přestáváme mít vliv.

Ztrácíme kontrolu nad životy druhých lidí. Přestáváme mít vliv na ostatní a moc nad nimi. Nedoslýchavost nás tak zbavuje tvrdošíjnosti a neústupnosti. 

Sluch nás spojuje s okolím a lidmi. Pokud ho ztrácíme, je to výzva naslouchat svému vnitřnímu hlasu, věnovat se sobě a druhé nechat být. 

Uši a sluch jsou výrazem stavu našich ledvin a vztahů.

Proto s láskou naslouchejme druhým, věnujme jim plnou pozornost, ale věnujme plnou pozornost i sobě a naslouchejme svým vnitřním touhám a potřebám. Žijme v lásce k sobě i k druhým!

Jak vytvořit harmonické partnerství (pro ženy) - ŽENA JE LÁSKA

O vztazích nejen partnerských v SOUŽÍT JE LÁSKA