Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Neuděláš-li si dnes čas na zdraví, uděláš si ho zítra na nemoc.

Čínské přísloví

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že jedna tableta MagneZi B6 obsahuje tolik hořčíku jako 1 litr mléka?

Nedoslýchavost

Touha vnímat jenom příjemné odstíny života, nechtít slyšet.

Postupná ztráta sluchu přichází tehdy, když máme pocit, že nemůžeme slyšet to, co k nám přichází. Nemáme odvahu postavit se tomu přímo, nemáme sílu na přímou konfrontaci. 

Nedoslýchavost nás odděluje od okolního světa, na který přestáváme mít vliv.

Ztrácíme kontrolu nad životy druhých lidí. Přestáváme mít vliv na ostatní a moc nad nimi. Nedoslýchavost nás tak zbavuje tvrdošíjnosti a neústupnosti. 

Sluch nás spojuje s okolím a lidmi. Pokud ho ztrácíme, je to výzva naslouchat svému vnitřnímu hlasu, věnovat se sobě a druhé nechat být. 

Uši a sluch jsou výrazem stavu našich ledvin a vztahů.

Proto s láskou naslouchejme druhým, věnujme jim plnou pozornost, ale věnujme plnou pozornost i sobě a naslouchejme svým vnitřním touhám a potřebám. Žijme v lásce k sobě i k druhým!

Jak vytvořit harmonické partnerství (pro ženy) - ŽENA JE LÁSKA

O vztazích nejen partnerských v SOUŽÍT JE LÁSKA