Nedoslýchavost

Touha vnímat jenom příjemné odstíny života, nechtít slyšet.

Postupná ztráta sluchu přichází tehdy, když máme pocit, že nemůžeme slyšet to, co k nám přichází. Nemáme odvahu postavit se tomu přímo, nemáme sílu na přímou konfrontaci.

Nedoslýchavost nás odděluje od okolního světa, na který přestáváme mít vliv.

Ztrácíme kontrolu nad životy druhých lidí. Přestáváme mít vliv na ostatní a moc nad nimi. Nedoslýchavost nás tak zbavuje tvrdošíjnosti a neústupnosti.

Sluch nás spojuje s okolím a lidmi. Pokud ho ztrácíme, je to výzva naslouchat svému vnitřnímu hlasu, věnovat se sobě a druhé nechat být.

Uši a sluch jsou výrazem stavu našich ledvin a vztahů.

Proto s láskou naslouchejme druhým, věnujme jim plnou pozornost, ale věnujme plnou pozornost i sobě a naslouchejme svým vnitřním touhám a potřebám. Žijme v lásce k sobě i k druhým!

Jak vytvořit harmonické partnerství (pro ženy) si povídáme v programu na webu ŽENA JE LÁSKA

O vztazích nejen partnerských zase v programu na webu SOUŽÍT JE LÁSKA