Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Ten, kdo se vydá na cestu, projde na své pouti mnoha místy, aby se nakonec vždy vrátil ke dveřím svého domu. Stejně tak každý člověk musí putovat všemi možnými vnějšími světy, aby na konci cesty nalezl nejniternější svatyni. Pohled mých očí bloudil v širých dálkách, dokud jsem je nezavřel a potoky slzí nedospěl až k nepopsatelnému pocitu ÚPLNÉHO JÁ.

Tagore

Poslední komentáře

Na okraj

Ten, kdo si kouše nehty je plný vnitřního napětí a agrese, poukazuje tím na domnělé nebo skutečné nespravedlivé jednání a nevyřešené spory.

Pohlavní choroby

Smyslem pohlavního styku z biologického hlediska je přenášet semeno, v případě pohlavních chorob jde o přenos něčeho úplně jiného (nepříjemného), co vyvolává zcela jiný život.

Zdá se, že biologie odměňuje věrné.

Pohlavní nemoc je projevem pocitu viny s nevědomou tendencí sám sebe, i svého partnera, za nevěru potrestat.

Je třeba uznat sexualitu jako nedílnou součást naplněného života, pokud existuje odděleně od duchovní oblasti (doma máme lásku a klid, jinde vzrušení a sex), pak má tendence, aby se chybějící živost v partnerském vztahu projevila jinak a jinde.

Místo, abychom se otevřeli původcům nemoci, je třeba otevřít vlastní hranice pro partnera a erotickouk extázi, chránit se čistotou v pohlavních záležitostech.

Je třeba si uvědomit, že i z nejmenších nečistot v sexuální oblasti mohou vzniknout velmi vážné komplikace, výzva k zodpovědnosti. Pohlavní nemoc nás vede především k umění si vybrat a stejně, jako naše tělo zachvátí oheň extáze dosáhnout toho, aby i naši duši zachvátil oheň extáze - pracovat na něm, nehledat nové vzrušení.

Stěžejní je pochopit polaritu. Vlastní celistvost mohu nalézt pouze v naprosté oddanosti jednomu partnerovi, pohlavní láska musí být spojená s duchovní láskou.

Podstata vztahu pouze s jedním partnerem vychází naší biologické podstaty - spojit se je možné současně jen s jedním partnerem, a proto jen s jedním partnerem můžeme zažít pocit celistvosti.

Pokud to pochopíme a budeme pracovat na obou úrovních - láska duchovní i tělesná (tantra), bude orgasmus přesně tím okamžikem.

Jak milovat a mít plný sexuální vztah v SOUŽÍT JE LÁSKA

Jak pohlavní choroby léčit přírodní cestou