Umění diagnostikovat je významnou součástí orientální medicíny.

Odtud také souhrnný název Orientální diagnostika.

Staří orientální lékaři se učili diagnostikovat a léčit celý svůj život. Léčit druhé totiž znamená pochopit druhé, pochopit význam života vůbec a tím i význam života svého.

Orientální lékař si byl vědom toho, že je třeba využívat především vlastní smyslové orgány jako nástroje diagnostiky, proto se snažili zvyšovat svou citlivost přirozeným způsobem života, životem v lásce a péči o své tělo i duši, v souladu s vesmírným řádem.

Orientální diagnostika je vlastně velmi jednoduchá metoda, nevyžaduje žádnou složitou a obtížnou techniku ani přístroje.

Jedinou podmínkou pro úspěšné diagnostikování je touha a snaha diagnostika vidět souvislosti, vzájemné vztahy, vidět z nadhledu a přistupovat k diagnostikovanému s láskou. Pak vesmír pomáhá vidět správně.

Současná západní medicína, která léčí především příznaky, a to pomocí léků a operací, je čím dál tím více bezradná nad stoupajícím množstvím nemocí, kterým říkáme civilizační.

Pokud by byli současní lékaři schopni a ochotni použít východní diagnostiky ve své práci, byli by schopni předvídat vývoj nemoci, a to ještě dříve, než nemocný člověk jakékoliv problémy pocítí. To ovšem předpokládá vidět pacienta jako celek v jeho vlastním dynamickém vývoji (to lékaři - specialisté nejsou schopni, je třeba vrátit se k tradici rodinných lékařů). Vše má svůj význam a vše je třeba brát v úvahu - silné stránky i slabosti našich rodičů, prostředí, ve kterém jsme byli vychováváni a kde žijeme, strava, kterou jsme jedli a jíme, naše postava, držení těla, barva naší pokožky, zabarvení hlasu, vzhled našich vlasů, naše specifická vůně, vrásky a znaménka, životní situace, které se nám dějí, datum narození a jméno,...vše je třeba vidět v souvislostech.

Z toho tedy vyplývá, že je mnoho způsobů a metod, jak diagnostikovat.

A protože každý jsme individualista a vše děláme především pro vlastní posun vpřed a pochopení svého života, je jen a jen na nás, které metody nám budou pro naši práci vyhovovat a které si nakombinujeme. Vždy to bude to správné pro nás i pro ty, kteří si nás ve své cestě za zdravím přitáhnou.

Především je nanejvýš důležité nevyvozovat závěry z jedné vrásky, pupínku či zabarvení!!!

Orientální diagnostika je umění vidět celek a jeho jednotlivé znaky jako projevy určitých tendencí, proto neplatí rovnítko ve dvojici znak - příznak. Lze spíše usuzovat na sklon k určité nerovnováze v dané oblasti. Obráceně také neexistence projevů nemoci nemusí vždy znamenat zdraví.

Zde uvádíme několik typů orientálních diagnostik

Čichová diagnostika

Čichová diagnostika

Takto diagnostikovat umí každý, je to často první diagnostický znak, který k nám dotyčný vysílá:

  • je-li cítit tuk, postižení je v játrech a žlučníku
  • je-li cítit pečené – slezina, slinivka, žaludek
  • je-li cítit připálené brambory – srdce, tenké střevo
  • je-li cítit rybí tuk – plíce, tlusté střevo
  • je-li cítit hniloba – ledviny, močový měchýř

Diagnostika barev

Diagnostika barev

Zkoumání významu barev v našem životě a odhalování nemocí pomocí barevných změn na pokožce.

Čeština nám krásně napovídá – je rudý zlostí nebo naopak studem, zelený vztekem, žlutý závistí, bílý strachem. Tělo člověka má harmonizovat s barvami přírody a tak by se na kůži tyto barvy neměly objevovat.

Diagnostika kosmických fenoménů

Diagnostika kosmických fenoménů

Spousta věcí, které nás obklopují, má velký vliv na naše chování i zdraví.

Jako příklad může velice dobře posloužit vliv měsíce např. na menstruační cyklus žen a nebo na chování lidí v jeho jednotlivých fázích. Při úplňku jsou lidé neklidní, vzrušenější, vznětlivější a nedoporučuje se v této době řešit konfliktní situace (třeba i doma s partnerem) a zároveň se nedoporučuje podstupovat v této fázi měsíce chirurgický zákrok i zákrok zubařský (samozřejmě se toto doporučení nevztahuje na akutní stavy!). Na tyto situace je nejlepší doba při fázi ubývání měsíce, kdy ubývá vše rychleji, bolest i třeba nadbytečná kila.

Numerologická diagnostika

Numerologická diagnostika

Čísla jsou nositelé energie jako všechno ostatní, nesou tudíž také informace, ze kterých lze číst, určovat přednosti, nedostatky a především výzvy, které jsme si sami pro svůj život vybrali. Čísla jsou jedním z prostředníků, pomocí něhož komunikujeme s naší duší, můžeme tak mnoho o sobě samých poznat a pak následně změnit.

Něco více v Numerologii

Iris diagnostika

Iris diagnostika

Často už na první pohled je možné vidět barevné změny, proto malý nástin iris diagnostiky najdete u diagnostiky jednotlivých orgánů. Je dobré si při pohledu do očí druhého představit v nich celého člověka.

Pak v horní části duhovky budete hledat orgány horní části těla a v dolní části duhovky orgány spodní části těla. Také když vím, že játra máme pouze jedna a to na pravé straně, budu je hledat jen v pravém oku na vnější straně duhovky. Pokud vím, že ledviny máme dvě, budu je hledat v obou očích ve spodní části.

Více informací najdete v diagnostikách jednotlivých orgánů

Pohledová diagnostika

Pohledová diagnostika

Na první pohled nás některé orgány z tváře druhého „volají o pomoc“. Každý vnitřní orgán má na obličeji své místo, pokud si tuto metodu „na první pohled“ osvojíme, můžeme základní diagnostiku zvládnout za pár vteřin.