„Vše, čím jsme, je výsledkem našich myšlenek.“ Buddha

Ve Vesmíru je všeho dostatek a my jsme sem nepřišli proto, abychom žili v nouzi a nedostatku. Chudoba je nemoc, kterou stoná ten, kdo má „nemocné myšlenky“.

Uděláme to tentokrát jinak – nebudeme zde obsáhle vypisovat naše názory a postoje k tomuto tématu, jelikož jsme se je pokusili vyjádřit v našich (už starších, ale stále platných) webinářích.

Nejdíve si můžete poslechnout úryvek ze zdánlivě nesouvisejícího webináře O lásce a vztazích v našem životě.
Přesto je v něm jedna kapitola Láska a vztah k práci a penězům (32. minuta), věnovaná také penězům, protože i k nim má každý nějaký vztah.

Záznam samostatného webináře, který jsme na toto téma kdysi vysílali, se jmenuje O svobodě a penězích.

Uvedeme jen heslovitě několik hlavních myšlenek z tohoto webináře:

• Vše okolo nás jsou nástroje k našemu vývoji
• Nic není špatné, může být jen náš nesprávný postoj k něčemu
• Nic není náhoda
• Peníze jsou pouhý prostředek k vyrovnávání energií
• Příjem a výdej musí být vyrovnaný
• Peníze jsou důležitým nástrojem naší karmické výchovy
• Rozdíl mezi bohatým a chudým je jen ve způsobu myšlení
• Bohatí nepracují pro peníze
• Zaryté vzorce a strachy nám brání v bohatství
• Pokud chceme ve svém životě něco změnit, musíme změnit své myšlenkyzapomenout na strachy a staré vzorce nahradit novými
• V druhé části webináře předkládáme recept, jak se odpoutat od nedostatku a vydat se na cestu k prosperitě, i když máme (dámy prominou) holou zadnici. Byla to i naše vlastní cesta. ?

Pokračuj ke Členství ve spotřebitelské síti CaliVita