Neúplné bude doplněno…
Křivka napřímena…
Prázdné naplněno…
Použité obnoveno…
Nedostatečné rozmnoženo…
Nadbytek rozptýlen…
Vše se vrátí do dokonalé celistvosti.
Tao Te King

Kam dál?